Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 14.10.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/304-14

2. dan rada

14.10.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 10:05 do 15:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 101 narodni poslanik.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su u sali prisutna 93 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine? (Da.)

Reč ima prof. dr Janko Veselinović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Hvala predsedavajući.

Nadam se da ovaj mikrofon danas nije politički senzitivan kao juče, mada početak ne obećava.

Hteo bih da postavim dva pitanja Vladi Republike Srbije i hteo bih da podsetim da nisam dobio odgovor na pitanje koje sam postavio pre sedam dana. Pitanje je glasilo – koliko košta održavanje Vojne parade? Molio sam da to obaveštenje dobijem do početka održavanja Vojne parade kako bi građani Srbije znali koliko će ih ta manifestacija koštati.

Još jednom da podsetim, za ove koji galame, da podržavamo dolazak Vladimira Putina i ovom prilikom i svakom drugom prilikom on je dobrodošao gost, jer pripada zemlji saveznici iz Drugog svetskog rata. Naravno, kao i svaki građanin Republike Srbije pitam za stvar koja može da interesuje ljude u Srbiji, a to je koliko košta Vojna parada i ako je moguće da dobijemo to do početka Vojne parade?

Dva su pitanja koja ću danas postaviti Vladi Republike Srbije. Jedno je iz oblasti ekonomije, jedno iz oblasti zdravstva.

Prvo, iz oblasti ekonomije tiče se zakona koje je ova vladajuća koalicija donela pre godinu i po dana. Radi se o Zakonu o rokovima za izmirenje novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, gde je država sama, ali i kao osnivač javnih preduzeća i privrednih društava u kojima je vlasnik, imala obavezu da vrši plaćanja u određenim rokovima zakonom predviđenim. To se nažalost ne dešava i država je i dalje generator velikog gubitka privrednih društava koja posluju sa državom, ili u lancu sa državom, i zbog toga je veliki broj preduzeća i danas u stečaju. Baš iz razloga zbog koga je Vlada donela taj zakon, on se nažalost ne primenjuje. Pitam Vladu, pre svega ministra finansija ali i ministra privrede, koji je broj javnih preduzeća koja ne izmiruju obaveze na vreme prema datom zakonu i kolika su ukupna zaduženja, odnosno dugovi države i javnih preduzeća čiji je vlasnik prema privrednim društvima sa kojima posluju?

Drugo pitanje jeste vezano za zdravstvo. Ovih dana smo imali najavu pooštravanja sankcija i izmena Zakona o zaštiti od duvanskog dima koji je donet pre dve i po ili tri godine. Međutim, pitao bih Vladu, pre svega, ministra zdravlja – kakvi su efekti donetog Zakona o zaštiti od duvanskog dima? Koliko je ukupno do sada procesuirano, odnosno podneto prekršajnih prijava protiv odgovornih lica? Znamo da u Srbiji godišnje umre oko 20 hiljada ljudi kao posledica od duvanskog dima, korišćenjem cigareta aktivno ili pasivno.

Nisam za to donosimo nove zakone koje nećemo primenjivati ukoliko se postojeći ne primeni do kraja.

Molim da dobijem odgovor i od Vlade RS – da li se taj zakon doslovno primenjuje u Vladi RS, kao i od generalnog sekretara Narodne skupštine RS – da li se taj zakon primenjuje u domu u kojem je izglasan?

Molim da dobijem odgovor kako bi mogli da se adekvatno pripremimo za eventualne izmene i dopune ovog zakona.

Na kraju još jedno pitanje, molim ako je moguće da dobijemo hitno informaciju kao Narodna skupština RS o prebijanju studenata na Filozofskom fakultetu? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.

Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Žika Gojković. Izvolite.
...
Srpski pokret obnove

Žika Gojković

Srpski pokret obnove - Demohrišćanska stranka Srbije
Hvala gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo poslanici, imam priliku da postavim dva pitanja. Moje prvo pitanje postavljam Ministarstvu energetike i direktoru „Srbijagasa“. Naime, pre nekoliko dana je nekako kroz tišinu, sakriveno prošla informacija da postoji velika verovatnoća, tačnije da je već ugovoreno da se trasa gosovoda „Južni tok“, koja je trebala da prođe kroz Somborski atar, tačnije kroz opštinu Sombor, Kulu i opštinu Vrbas, da se preko noći ta trasa promenila i da će ona ići preko Subotice.

Niko ne želi javno i jasno da kaže da li je to istina. Koristim svoju i poslaničku priliku da postavim ovo pitanje i nadam se da ćemo dobiti jasne odgovore. Pitanje je da li je to istina? Ko je i kada to dogovorio i koji su razlozi ovako dogovorenih stvari i zbog čega se one prikrivaju od građana?

Moram da upozorim da smo u prošlosti imali veliki broj sličnih situacija gde je Sombor bukvalno preko noći ostajao u zapećku, da li kada je u pitanju izgradnja autoputa, poluautoputa koji je i po prostornom planu za 2010. godine do 2020. godine uvršćen da se radi, a da bukvalno nijedan kamen nije promenjen, niti je učinjeno bilo šta po tom pitanju, ne mislim samo na ovu vladu, nego na sve one vlade koje su od 2010. godine imale priliku da se bave ovim problemima, da je Sombor grad preko kojeg je najbliži put ka EU, da je Sombor grad koji ima jako velike potencijale, ali, nažalost, isključivo igrom političara, od početka višestranačja do danas postao je slepo crevo, a prioriteti su uvek bili u nekim drugim gradovima, nažalost, vrlo često je prioritet bila Subotica.

Naravno, ne želim naše građane da delim, ne želim da delim ni naše gradove u Srbiji. Dosta smo se u prošlosti delili, vreme je da se sabiramo, ali ne na način da uvek jedni dobijaju, a da drugi trpe zbog toga.

Moje drugo pitanje je upućeno Ministarstvu zdravlja, ministru Lončaru. U Beogradu je nedavno urađeno istraživanje „Život bez sećanja“, koje je pokazalo da čak 60% dementnih osoba u Srbiji ne koristi ni jedno zakonsko pravo na negu. Njihove porodice se zbog toga suočavaju sa problemima koji ne mogu da se reše, nažalost, bez pomoći zajednice. Oboleli ne može samostalno da jede, da se obuče, da se okupa. Onaj koji pruža negu vrlo često je u prilici da se i sam razboli. Pritom, naravno, ove osobe nisu dovoljno pokrivene kroz socijalni sistem i ako poredimo sa invalidima videćemo da tu postoji jedna ogromna disproporcija, a svi oni koji neguju i ljude koji su invalidi i ljude koji su oboleli od raznih vrsta bolesti, kao naprimer što je Alchajmerova bolest, znači teških bolesti, faktički poklanjaju možda čak i mnogo više pažnje i finansijskih mogućnosti kada je u pitanju briga o invalidima.

Nažalost, moja porodica je imala iskustva i sa jednom i sa drugom vrstom bolesti. Ovo govorim iz ličnog iskustva. Smatram da je ovo izuzetno važno pitanje i da svaka pomoć i promene u ovom smislu koje je bi iniciralo ministarstvo bi omogućilo lakšu brigu i negu o ljudima koji su oboleli od Alchajmerove bolesti.

Moje konkretno pitanje je postoji li mogućnost da se ovakvo stanje promeni i da se promeni svest ljudi koji brinu o tim osobama da bi znali koje su sve njihove mogućnosti i postoji li mogućnost da se pronađu veća prava, na prvom mestu finansijska za osobe koje se staraju o obolelima od Alchajmera? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Milan Korać, izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Milan Korać

Postavio bih pitanje Ministarstvu za obrazovanje, jer me zamolila jedna gospođa, Ljiljana Stanković iz Novog Bečeja. Završila je Filozofski fakultet u Novom Sadu i ne može na osnovu ove diplome da se zaposli, jer joj osporavaju da naziv koji je u diplomi i u master uverenju ne nalazi se u Pravilniku o zvanjima.

Prvo, u diplomi kaže da je diplomirani filozof srbista – Srpska književnost i jezik, a u uverenju stoji da je profesor književnosti srbista. Tamo je prefiks upotrebljen na početku, a ovde na kraju. Ne bi me čudilo da joj ovu diplomu ne priznaju u Hrvatskoj, jer sve što inklinira na srpstvo oni verovatno to ne uvažavaju, ali da u Republici Srbiji neko završi Filozofski fakultet i to srpski jezik i književnost i da ne može već dve godine da se zaposli, pa se iz tih razloga obratila 2013. godine Ministarstvu prosvete tražeći objašnjenje zbog čega ona ne može da se zaposli u gimnaziji, zašto joj to osporavaju.

Ministarstvo je izveštava - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je vašu inicijativu prosledilo Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja radi davanja stručnog mišljenja, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja dostavio je Ministarstvu mišljenje broj 896/13 kojim na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju predlaže dopunu pravilnika akademskim nazivom master profesor književnosti i jezika srbista za izvođenje nastave iz predmeta srpski jezik i književnost u gimnaziji. Ministarstvo je saglasno sa mišljenjem zavoda, za isto će biti uneto u obzir prilikom sledeće dopune navedenog pravilnika.

Sada postavljam pitanje, koliko godina je potrebno da bi Ministarstvo inoviralo pravilnik? Čuli smo ovde da je i drugi poslanik postavio to pitanje, da je uvedeno novo zvanje na određenom fakultetu. Normalno, prvo sam se obratio rektoru Univerziteta u Novom Sadu. Kada sam mu pokazao diplomu i uverenje on se čudi, kaže – šta je to sada sporno, šta je tu pitanje? Jednostavno, dete ne može da radi zato što ovaj naziv nije adekvatan nazivu u pravilniku. Kaže – ima više takvih slučajeva, nije to samo taj slučaj. Onda sam na Odboru za obrazovanje, gde su bili prisutni ministar i dva državna sekretara, postavo to pitanje – kada će biti inoviran taj pravilnik? Prošlo je godinu i četiri meseca od kada je Ministarstvo izvestilo da će to da bude u pravilniku, odnosno taj naziv uveden.

Već tri meseca ganjam u Ministarstvu državne sekretare da konačno reše ovo pitanje, jer dete koje je završilo fakultet koji je akreditovan i koji normalno radi jednostavno ne može da se zaposli zbog toga što ovaj naziv ne odgovara nazivu u pravilniku.

Postavljam pitanje, da li fakultet može svojevoljno da nazive stavlja različito svake godine ili mora da se pridržava naziva koji postoji u pravilniku? Izgleda da ovde neko ne radi kako treba. Prvo, koliko je potrebno Ministarstvu, ako je prošlo godinu i četiri meseca od kada je ministar izvestio da ispunjava sve uslove i da će pravilnik biti inoviran, da nisu to uradili? Znači, treba još da čeka godinu, dve ili tri? Šta treba, da tuži državu za naknadu štete iz razloga što ne može sa svojom diplomom da predaje u srednjoj školi?

Hteo bih odgovor od Ministarstva da konačno odgovore kada će ovo biti sprovedeno u praksu, odnosno da se pravilnik inovira da bi dete moglo normalno da radi?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Korać.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Milan Korać

Istovremeno, mislim da bi trebalo sa ovim upoznati i Vladu, da prolazi godinu i po dana, da će pravilnik biti inoviran, a da jednostavno Ministarstvo to ne radi ili zbog toga što je sada promenjen ministar u Ministarstvu…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Korać, molim vas, vreme je isteklo. Govorite pola minuta više.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Milan Korać

Ranije je bio Žarko Obradović, a sada je novi. Mislim da administracija mora da radi i da poštuje, bez obzira da li je došlo do promene ili ne. Hvala.