Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 21.12.2015.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Igor Bečić, na osnovu člana 92. stav 2. člana 157. stav 2. člana 170. i člana 192. i 193. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi:
Prvi zajednički jedinstveni pretres o Listi kandidata za izbor tužioca za organizovani kriminal i Listi kandidata za izbor tužioca za ratne zločine, predlozima odluke o izboru javnih tužilaca u višim javnim tužilaštvima i predlozima odluka o izboru javnih tužilaca u osnovnim javnim tužilaštvima, iz tačaka od 1. do 53. predloženog dnevnog reda;
Drugi zajednički načelni jedinstveni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, Predlogu zakona o preuzimanju obaveza JP „Srbijagas“ Novi Sad prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlogu zakona o davanju garancija Republike Srbije u korist „Societe Generale“ Srbija a.d. Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagasa“ Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksadrovac – Brusa – Kopaonik – Raška – Novi Sad – Tutin, Predlogu zakona o zadrugama, Predlogu zakona o privrednim komorama, Predlogu zakona o Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, Predlogu zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode, Predlogu zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti;
Treći zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i Predlogu zakona o zaštiti zemljišta.
Da li predlagač želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
(Marko Đurišić, s mesta: Poslovnik.)
Ne ide tako. Znate da vas uvek opominjem. Moram prvo da utvrdim ove predloge.
(Marko Đurišić, s mesta: Ide.)
Ne ide, samo polako.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – osam, uzdržanih – nema, nije glasalo 14 od ukupno prisutnih 162 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom prihvatila ovaj predlog.
Pošto smo se izjasnili o predlozima stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda i o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 142, protiv – 13, uzdržanih – nema, nije glasalo sedam od ukupno prisutnih 162 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova utvrdila dnevni red Desete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini, u celini.
D n e v n i r e d:
1. Lista kandidata za izbor Tužioca za organizovani kriminal i Lista kandidata za izbor Tužioca za ratne zločine;
2. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu;
3. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu;
4. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru;
5. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu;
6. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Čačku;
7. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Prokuplju;
8. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Vranju;
9. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Nišu;
10. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu;
11. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu;
12. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici;
13. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Subotici;
14. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Somboru;
15. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu;
16. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu;
17. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu;
18. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu;
19. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu;
20. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Jagodini;
21. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu;
22. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu;
23. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu;
24. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu;
25. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požegi;
26. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu;
27. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Lebanu;
28. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Raški;
29. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Obrenovcu;
30. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Lazarevcu;
31. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vladičinom Hanu;
32. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikom Gradištu;
33. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Požarevcu;
34. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu;
35. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Ubu;
36. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Gornjem Milanovcu;
37. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu;
38. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici;
39. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu;
40. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu;
41. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici;
42. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bačkoj Palanci;
43. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti;
44. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bečeju;
45. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu;
46. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi;
47. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aranđelovcu;
48. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Jagodini;
49. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku;
50. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu;
51. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku;
52. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu;
53. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu;
54. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara;
55. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji;
56. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala;
57. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
58. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
59. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
60. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama;
61. Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog Preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad prema privrednom društvu ''Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije;
62. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;
63. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća ''Srbijagas'' Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac – Brus – Kopaonik – Raška – Novi Pazar - Tutin;
64. Predlog zakona o zadrugama;
65. Predlog zakona o privrednim komorama;
66. Predlog zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre;
67. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji;
68. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije;
69. Predlog zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode;
70. Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis;
71. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti;
72. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu;
73. Predlog zakona o zaštiti zemljišta;
74. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije;
Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.
Izvolite sada.