Prva (konstitutivna) sednica, 06.06.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva (konstitutivna) sednica

01 Broj 06-2/127-16

2. dan rada

06.06.2016

Beograd

Sednicu je otvorio: Dragoljub Mićunović

Sednica je trajala od 10:10 do 23:35

OBRAĆANJA

...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Pa, kažem član 103.
Za razliku od njega član 103, jedan, dva, tri, četiri, član 104. koji definiše pravo na repliku i pravo na povredu Poslovnika.
Mislim da on nije namerno zloupotrebio povredu Poslovnika, već da je to posledica, gospodine predsedavajući, postoji ZIK-a virus, ali posle onog pelcovanja kokoški lažnog u Pupovcu došlo je do preplitanja i inteligencije i tako je nastao „Zoka virus“. Prvi smanjuje glave, a drugi prazni ono u glavi. Hvala.
...
Demokratska stranka

Dragoljub Mićunović

Poslanička grupa Demokratska stranka | Predsedava
Ima reč gospodin Radulović.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Ponoviću, Pokret „Dosta je bilo“ neće glasati za predsednicu Skupštine.
(Narodni poslanici SNS dobacuju.)
Ako ćete dobacivati, sačekaću da završite.
Znači, Pokret „Dosta je bilo“ neće glasati za predsednicu zbog ove kulture u Narodnoj skupštini.
(Narodni poslanici SNS dobacuju.)
Molim predsedavajućeg…
Zbog ove kulture u Narodnoj skupštini gde se dobacuje, gde se govori potpuno mimo dnevnog reda, gde se vređaju poslanici, ne govorim ovde samo o poslanicima iz vladajuće većine, ovde govorim i o opozicionim poslanicima. Zaista moramo da se držimo pravila.
Mi ćemo insistirati, nakon što kandidat za predsednika Narodne skupštine bude izabrana, pošto očekujemo da bude izabrana, mi ćemo insistirati na tome da se striktno poštuje Poslovnik, striktno poštuje Poslovnik, znači, da se zaista govori o tački dnevnog reda. Ja bih takođe mogao da pričam o svemu i svačemu, međutim to nije tema i zaista moramo da se držimo onoga što je tema.
Znači, ako neko želi da tema bude npr. izborna krađa, onda postoji po Poslovniku način kako to može da postane tema. Ako neko hoće da „Savamala“ bude tema, ima način da se to postavi. Ako neko hoće da govori o krađama, ima način da to postane tema, ali dok je tema ono što jeste, treba da se držimo te teme.
Mi ćemo kod buduće predsednice Narodne skupštine insistirati na tome da se striktno držimo teme, da govorimo bez uvreda, da ne bude dobacivanja. Ponavljam, ovo važi kako za vladajuću većinu, tako i za opoziciju mora da postoji jedan aršin. Da pravimo pošalice, da dobacujemo jedni drugima zaista ne pripada ovom domu. Nadam se da ćemo uspeti da postignemo tu novu političku kulturu, da se zaista bavimo stvarima koje su suštinski važne građanima i da ako mislimo da nešto treba da bude tema, da se to nađe na dnevnom redu i da o njoj razgovaramo. To će biti naš doprinos u sazivu ove Narodne skupštine. Razgovaraćemo sa predsednicom o tome. Ovo je nešto što očekujemo od nje, iako nećemo glasati za nju. Hvala vam.
...
Demokratska stranka

Dragoljub Mićunović

Poslanička grupa Demokratska stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Dragomir Karić, povreda Poslovnika.
...
Pokret snaga Srbije - BK

Dragomir Karić

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, upravo slušam kolegu poslanika koji priča da ne treba povređivati nikoga, da ne treba dobacivati, pozivam se na član 106, da treba govoriti isključivo na temu. Kakva je to tema izbor predsednice Narodne skupštine Srbije, ako spominjemo „Savamalu“ i druge slične primere?
Ne bi bio nikakv problem, gospodine Raduloviću, da govorite sve što želite, kada želite i kad god hoćete i koliko god hoćete, samo prvo vi dajte svoj primer. Počeli ste u petak sa restoranima, sa kafom, sa cenom, da bi nama na neki način spočitali to što ne stoji.
Želim da kažem, što se tiče buduće predsednice, kandidatkinje SNS, gospođe Maje Gojković, to je jedna brilijantna osoba. Imao sam čast da nekoliko puta budem u delegaciji gospođe Maje Gojković, u Rusiji, Iranu, u Iraku, u Maroku, Belorusiji, itd. Moram da kažem vama u opoziciji, a i svim građanima, dostojno je predstavljala Republiku Srbiju, dostojno je predstavljala Skupštinu Srbije.
...
Demokratska stranka

Dragoljub Mićunović

Poslanička grupa Demokratska stranka | Predsedava
Gospodine Kariću, vi ste se prijavili za povredu Poslovnika, ali sada govorite o kandidatkinji.
...
Pokret snaga Srbije - BK

Dragomir Karić

Zašto? Samo dajem primer, evo završavam. Nije to nikakav problem, stvarno sam slušao strpljivo.
Hteo sam da odgovorim upravo da ti argumenti koje oni ovde postavljaju ne stoje kada je u pitanju izbor kandidatkinje Maje Gojković.
Normalno da ću glasati za, a duboko verujem da će oni glasati za, jer treba da biramo njihove potpredsednike, pa ćemo da vidimo kako će to da bude. Hvala vam.
...
Demokratska stranka

Dragoljub Mićunović

Poslanička grupa Demokratska stranka | Predsedava
Vreme vam je isteklo.
Moja je primedba da ovo što ste vi govorili je replika, na to imate pravo takođe, ako hoćete, ali kada se prijavite za povredu Poslovnika onda moraju da budu određeni članovi povređeni, ali u redu, idemo dalje.
Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, čuo sam od svog kolege, koji, mogu da kažem, je bivši rešim, jer je bio i ministar, da će tražiti da se striktno pridržavamo Poslovnika o radu i ni reč čovek ne reče o kandidatu za predsednika Narodne skupštine.
Hajde da pogledamo šta je to Narodna skupština i uopšte šta to piše u našem Ustavu, član 98: „Narodna skupština je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne zakonodavne vlasti u Republici Srbiji“. Kada neko kaže i počne svoju diskusiju – nadam se da moje kolege poslanici iz bivšeg režima, iz opozicije znaju da je Narodna skupština mesto gde se donose zakoni, gde se vodi rasprava o zakonima i da često poslanici hoće da pošalju neku političku poruku, pa me čudi zašto su predstavnici bivšeg režima napisali jedan ovakav Poslovnik o radu Narodne skupštine, gde su jednostavno hteli da ućutkaju one koji ne misle kao oni.
O tome kako su vladali Srbijom i kako su vladali u opštinama, vidim da nisu više bivši režim samo ovde, u Narodnoj skupštini, već vidim i mnoge predsednike opština iz AP, iz uže Srbije kao bivše predsednike opštine ili bivše predsednike pokrajinske vlade. Dok vode ovde debate sa nama i dok vređaju narodne poslanike koji ne misle kao oni, moraju da budu svesni da mi imamo jednog sudiji, a to su građani Srbije na izborima. Koliko god da hoćete da se predstavite da je bila neka izborna pljačka, u najboljem slučaju po vas, od svakog od vas pojedinačno imamo 10 puta više glasova. Nadam se da ste i toga svesni.
Posao predsednika Narodne skupštine jeste jako osetljiv da može da održi rad Narodne skupštine u temi dnevnog reda, a da izađe u susret i poslanicima koji hoće da pošalju neku političku poruku.
Nije tačno da se ovde u Skupštini od 2012. godine ništa nije menjalo, promenilo se mnogo toga. Nije tačno da su donošeni samo zakoni koje je predlagala Vlada Republike Srbije, donet je Zakon o javnim nabavkama, koji je poslanički zakon, nije tačno da su opomene dobijali samo predstavnici bivšeg režima ili opozicije, nego sam i ja kao predsednik najveće poslaničke grupe koja podržava Vladu Republike Srbije i kao ovlašćen predstavnik predlagača zakona dobio opomenu. Tada je predsednik Narodne skupštine bio Nebojša Stefanović. To se nikada nije desilo za vreme bivšeg režima.
Nije tačno ni da Narodna skupština sluša kako joj pojedini ministri kažu, za to imam dva primera. Jedan primer je kada je ovde jedan od ministara uporno odbijao jedan amandman, na jako važan zakon. Više puta eksplicitno je rekao – ja to ne prihvatam. Narodni poslanici su pokazali i ministru gde je mesto i kako se zakon usvaja.
Nije tačno da smo i druge ministre slušali. Recimo, imali smo jedan zakon jako loš, bezobrazan, lopovski, Zakon o stečaju iz 2013. godine, o kome mi, narodni poslanici, nismo hteli ni da raspravljamo zato što nije napisan u ministarstvu ili u Vladi, nego je napisan u Komori stečajnih upravnika.
Nisu poslanici političari bez mozga, kao što to neko hoće da nas predstavi. Umemo da razmišljamo, imamo svoj integritet i glasamo onako kako smatramo da je najbolje, a ne kako to neko želi.
Bilo je priče o donošenju zakona, da li je važan broj zakona. Možda jeste, možda nije, nešto drugo je važnije – rezultati koje ti zakoni imaju za državu, privredu, građane. Ova skupština u prethodnom sazivu jeste donosila puno zakona i imali smo sudiju, dame i gospodo narodni poslanici, na izborima građana. Građani su rekli da su ovi zakoni dobri, nedvosmisleno.
Imaće kandidat za predsednika Narodne skupštine puno posla, i to puno jako teškog posla u narednom periodu, zato što će morati da brine da se u Skupštini ne pojavi neki zakon koji se zove Ustavna povelja, gde je na najgrublji način prekršen Ustav SRJ. Pa, još ti ustavotvorci, koji se brinu navodno za Kosovo i Metohiju, kažu – pa, taj Ustav se nije poštovao u Crnoj Gori, što bi ga poštovali mi u Srbiji? Da li to znači da ako privremene kosovske institucije ne poštuju Ustav Srbije na Kosovu, ne trebamo mi da ga poštujemo ovde u Srbiji?
Moraće budući predsednik Narodne skupštine da vodi računa i o tome da neki od političkih stranaka bivšeg režima smatraju da imaju monopol da Srbiju uvode u EU, ali su bivši režim, pa to zadovoljstvo neće imati. Imaće budući predsednik Narodne skupštine puno obaveza o tome da takođe neke stranke smatraju da imaju monopol nad saradnjom sa Ruskom Federacijom i Kinom. Saradnja između Ruske Federacije i Srbije nikad nije bila bolje i veća nego danas. A imali su priliku dok su bili na vlasti, jer su bivši režim, da postignu taj nivo saradnje.
Pričaće nam ovde o vojnoj neutralnosti, a prvi su ratifikovali Sporazum sa NATO paktom 2004. ili 2005. godine. Onda će da traže da predsednik Narodne skupštine postupa ili ne postupa u skladu sa članom 114. Poslovnika, u kome se kaže – narodni poslanik kome je izrečena opomena kažnjava se novčanom kaznom u visini od 10% osnovne plate narodnog poslanika. To je jako retko primenjivano u prethodnom sazivu i u onom od 2012. do 2014. godine, ali se jako dobro sećam ko je tu odredbu u Poslovnik ubacio. Čini mi se da se zove Dragan Maršićanin. Čini mi se da je to bilo maja ili juna meseca 2001. godine. Onda oni koji su ubacivali ovakve odredbe u Poslovnik kažu da Poslovnik nije demokratski i da bivši i budući predsednik Narodne skupštine ne poštuje Poslovnik, odnosno pozivaju ga da ne poštuje Poslovnik zato što je nedemokratski.
Mislim da će ovaj saziv imati puno izazova za predsednika Narodne skupštine, za predstavnike bivšeg režima, za opoziciju, a o tome kako ćemo da se ponašamo u Narodnoj skupštini odlučivaće građani na izborima. To koliko je važno mesto predsednika Narodne skupštine govori i činjenica koja se dešavala i u petak, a bogami jednim dobrim delom i danas, gde smo videli jedan primer kako ne treba da se rukovodi i predsedava Narodnom skupštinom.
Jer, ako neko smatra da može pod izgovorom primene Poslovnika da nas iz SNS naziva lopovima, prevarantima, kriminalcima i da mu na to ne odgovorimo, ili da mu makar ne dobacimo, grdno se vara. I nemojte, gospodo, da nas poistovećujete sa vama, jer da ste bolji od nas uloge bi bile zamenjene. Ne bih ja preko puta sebe gledao bivše predsednike opština, bivše ministre i bivši režim.
...
Demokratska stranka

Dragoljub Mićunović

Poslanička grupa Demokratska stranka | Predsedava
Saša Radulović, povreda Poslovnika.