Druga sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.10.2016.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nema veze, jel da? Nema veze što je replika? Dobro. Zahvaljujem.
Nisam povredila Poslovnik, ovo je replika, ima pravo poslanik da odgovori.
(Saša Radulović, s mesta: Apsolutno, ko god govori.)
Nemojte vikati na mene, mnogo ste danas agresivni. Polako samo, tek smo počeli da radimo, a pred nama su četiri godine.
Ne možete, jer ovo je zloupotreba Poslovnika, uzeću vam dva minuta, ovo vam kažem vrlo dobronamerno. Ne možete na moj odgovor, oduzeću vam dve minute.
Hvala vam što ste došli u parlament da nas naučite šta piše u Poslovniku, puno vam hvala.
Samo momenat, imam mnogo strpljenja, niste ni svesni koliko imam strpljenja. Znači, hoću da odgovorim Saši Raduloviću na mahanje Poslovnikom. Ne možete dok ja govorim o prethodnoj povredi Poslovnika da odmah podižete Poslovnik, to je zloupotreba i da imate primedbu na moj odgovor.
Kako da vam objasnim? Imam pravo na svoje mišljenje i svoj stav. I branim svoje postupke, a to takođe piše u Poslovniku. Znači, našli ste pogrešnog sagovornika da mašete Poslovnikom i zloupotrebljavate Poslovnik. I uzdržavam se da vam ne izreknem prvu meru, a vrlo ste blizu. To vam kažem zato što zloupotrebljavate Poslovnik već četiri meseca – i mahanjem, i spuštanjem, i onemogućavate kolegama da rade.
Reč ima narodni poslanik Balša Božović, replika. Ali, ne morate da pričate o REM-u, nego da uzvratite odgovor.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem, predsednice Skupštine.
Vreme vojvoda i vojvotkinja je obeležilo i vreme dvorskih luda. Ne bih se vraćao na to vreme.
Mislim da je veoma loše kada govorimo o nečijem privatnom životu, ponavljam još jednom, zamislite kako bi bilo kada bi sada neko govorio o privatnom životu premijera ili njegovog brata, ili imovini visokih funkcionera Demokratske stranke i Srpske napredne stranke, a da se pri tom ne uđe u mulj, glib, klevete i sve ono što će na kraju sudovi morati da reše, upravo zbog ovakvih stvari, mog prethodnog govornika. Ja sam tužio i list „Informer“, tužio sam i gospodina Vučićevića, za izrečene neistine u tom javnom glasilu.
Dakle, ponavljam – da li sam ja išao negde na odmor ili nisam sa svojom devojkom, to je moja privatna stvar. I ne bih voleo da se to predstavi u glavnu temu. A moja imovina je, ponavljam, javna, zato što živim od primanja koja ima narodni poslanik, po zakonu. S druge strane, ne nazivam ja građane lenčugama koje po ceo dan sede u kući i žale se što nema grejanja, iako su platili Infostan, nego to radi vladajući režim.
(Isključen mikrofon.)
(Balša Božović, s mesta: Šta sam sad rekao? Imam još 30 sekundi.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne znam, stvarno. Nemate 30 sekundi, imate 15 sekundi.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem. Mislim samo još jednom da neistinama i lažima neće građani Srbije živeti bolje. Njima su smanjene plate i penzije, nisu smanjene plate i penzije vrhu…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala poslaniče.
Potpuno se slažem da treba da se vratimo na temu. Znači, nema više replika. Morate da čekate drugi krug replika. Jedino se ne slažem da postoje različiti kriterijumi, za jedne ovakvi, za druge ovakvi.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Oni večito govore neistine i lažu, a nemaju šta da ponude. Četiri godine su na vlasti. Katastrofa. Lj      udi nemaju grejanje, a plaćaju Infostan.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dajem minut pauzu, da napravim reda, pošto ovo stvarno nema više nikakvog smisla. Samo minut i idemo na listu. Zapamtite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Kao, građani su lenčuge što su u kući i nemaju grejanje na 19 stepeni, moš` misliti bezobrazluka, a s druge strane uredno plaćaju Infostan i za to su kažnjeni.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne interesuje me ko će da izađe iz sale.
Balša Božoviću, molim vas, za vaše dobro, mikrofon vam je uključen. Sve što ste izgovorili, ušlo je u etar. Za vaše dobro, uzdržite se.
Molim poslanike da ne dobacuju jedini drugima i da ne podgrevaju lošu atmosferu.
Pošto vi vičete u pauzi, mogu valjda i ja da vičem u pauzi?
Evo, vraćamo se na temu. Sada ćemo govoriti, ubeđena sam, o kandidatima.
Sledeći govornik je Vladimir Đurić, a iza njega ide Dušica Stojković. Izvolite, gospodine Đuriću.
...
Stranka moderne Srbije

Vladimir Đurić

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.
Po klasičnoj definiciji, demokratija je takvo društveno uređenje u kojem se političke odluke donose od strane kompetentnih i dobro informisanih pojedinaca. Pretpostavka je, dakle, da su ti građani dobro informisani, da umeju da prepoznaju opšte dobro i kompetentno odlučuju. Jasno je iz ovoga koliko je važna uloga elektronskih medija. U Srbiji, nažalost, oni služe za sluđivanje građana izmišljenim državnim udarima i sličnim sadržajima za opijanje građana.
Savet REM-a ne obavlja svoju funkciju. On posluje nezakonito, jer šest meseci pre isteka mandata nije pokrenut izbor člana Saveta ispred medijskih i novinskih udruženja i nevladinih organizacija. Savet REM-a, nažalost, nije izgradio ni kapacitet ni integritet. Mišljenja smo da predloženi kandidati ništa po tom pitanju neće izmeniti.
Na sednici skupštinskog Odbora za informisanje, na pitanje koji zakoni uređuju oblast njegovog rada, jedan od kandidata je doslovce odgovorio – važeći zakoni. Na pitanje – koja ovlašćenja u skladu sa tim zakonom ima, taj isti kandidat odgovorio je samo – u sklopu sa važećim zakonima, bez navođenja ikakvih detalja.
Savet REM-a nije istovremeno sankcionisao ni ponašanje medija u predizbornoj kampanji, a morao je reagovati na sve ono na šta je posle izbora ukazano u Izveštaju OEBS-a, da su uslovi za predstavljanje u predizbornoj kampanji bili neregularni.
Savet za borbu protiv korupcije u svom Izveštaju izneo je i problem netransparentne vlasničke strukture i opisao raznolike načine uticaja na medije. To su sve stvari sa kojima mislimo da ni novopredloženi kandidati za Savet REM-a neće biti u stanju da se izbore.
Najbolji metod uticaja na medije je kroz stavljanje kontrole na kanale njihovog finansiranja, a to je, recimo, kada ministar diskreciono ukine sredstva projektnog finansiranja pojedinim medijima i time pregazi odluku komisije čiji je član bio i ispred REM-a. Da li je REM onda nezavistan od izvršne vlasti i da li će predloženi kandidati uspeti da očuvaju nezavisnost ovog regulatornog tela? Mišljenja smo da neće.
Neki se mediji povinuju silom, a neki milom, nudeći poslušnost u zamenu za kredit Agencije za osiguranje izvoza, radi finansiranja poreskih dugova. Ishod je da su milom ili silom stavljeni u položaj zavistan od izvršne vlasti.
Da je naša država pravna, ne bi bilo ni poreskog duga, čije bi se finansiranje menjalo za poslušnost, propagandni servis i usluge klevetanja i denunciranja političkih neistomišljenika, uz sluđivanje građana prilozima sa gostima koji su viđali vanzemaljce u javnom prevozu.
Da je naša država pravna i da su u njoj demokratske institucije razvijene, mi ne bi imali REM bez integriteta, sa članstvom koje je formirano protivzakonito ili izigravanjem zakonskih procedura.
Da je naša država pravna, imali bi REM koji ne bi ćutao na skidanje radara sa programa Radio-televizije Vojvodine, čišćenje redakcije ovog javnog servisa. Imali bi REM koji bi podržao RTV, što ću ja ovog puta, sa ove govornice, učiniti.
Savet REM-a posluje nelegitimno, a po svemu sudeći i u nelegalnom sastavu, i stoga smatramo da bi postojeći članovi REM-a demonstrirali svoj integritet najbolje tako što bi dali ostavke, a da nove članove REM-a pre toga praktično ne treba ni birati. Ostanimo u uverenju da od ovih kandidata za članstvo u Savetu REM-a nadalje ne očekujemo ništa, a to će se i dokazati kroz medijske sadržaje u narednom periodu. Hvala.