Druga sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.10.2016.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se, gospođo predsednice.
Gospodin profesionalni stečajni upravnik je dva puta bežao. Bežao je 2013. godine iz Vlade i bežao je 2016. godine, ovde, iz Narodne skupštine sa konsultacija sa mandatarom za sastav Vlade, gospodinom Aleksandrom Vučićem.
I gospodin profesionalni stečajni upravnik, jedino što ume da radi u životu je da laže i da krade. Da krade, to smo već videli. Kako? Kada vodite stečajni postupak u 15 firmi, kada sa firmom svoje rođene žene zaključujete ugovor o pružanju računovodstvenih usluga, to je krađa. A gde laže? Pa čovek je 100 puta ponovio kako su dugovi „Železare“ u 2014. i 2015. godini, najpre kaže, 450 miliona, pa 150 miliona, pa 120 miliona, a 2012. godine, kada je „Sartid“ vraćen u vlasništvo države Srbije, preuzet je za jedan evro sa dugovima od 240 miliona evra, i to je ono što gospodin profesionalni stečajni upravnik uporno obmanjuje građane Srbije i neće da kaže.
Ja bi voleo da čujem, npr. gde je sad kum gospodina stečajnog upravnika, onaj isti koji je opljačkao BIP. Jedan kum je poslanik, kuma je poslanica, šurnjaja je ne znam ni ja šta. To je sistem koji gospodin Saša Radulović hoće da promoviše u Srbiji, da on bude stečajni upravnik. Malo mu je 15 firmi. Cela srpska privreda treba da ode u stečaj i da on bude stečajni upravnik u svim preduzećima koja će u Srbiji da odu u stečaj, negde on, negde žena, negde kum, negde kuma, za radnike, za Srbiju šta nas briga. Evo, to je sistem gospodina profesionalnog stečajnog upravnika.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Reklamiram povredu Poslovnika, čl. 104. i 107.
Prvo, ova replika je trajala mnogo duže od predviđena dva minuta, 40 sekundi, a drugo, član 107. - povredili ste dostojanstvo Narodne skupštine, jer niste upozorili prethodnog govornika koji je svom kolegi u direktnom obraćanju rekao da samo zna da laže i krade. Ja mislim da je to uvreda koja nije dostojna ovog mesta.
(Poslanici SNS dobacuju.)
Evo reći ću vam i razlog zbog čega, pošto neću vama direktno odgovarati, nego se obraćam predsednici parlamenta. I sami ste rekli da je gospodin Radulović bio jedan od ministara u prethodnoj Vladi za koga ste i vi glasali. Mnogi od vas su ovde glasali i podržali njegov izbor i tada imali najbolje reči o ministru u Vladi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kome replicirate, molim vas? Povreda Poslovnika?
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Rekao sam vam, član 107. i objašnjavam vam zbog čega je povređeno dostojanstvo, jer se pokazuju dva različita aršina, onda kada ste u partnerstvu sa nekim i onda kada pokušavate da degradirate argumente koje smo danas čuli u raspravi koja je bila otvorena i gde nije bilo spremnosti, očigledno, vladajuće većine da čuje argumente, kako i poslanika Dosta je bilo, tako i poslanika DS i drugih opozicionih poslaničkih grupa.
Mislim da to upravo pokazuje da ovo nije način na koji treba voditi raspravu i zbog toga sam vam ukazao da ste svakako prekršili član 107. i, naravno, 104, što se videlo na ovom brojaču sekundi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Član 104. se ne odnosi na vreme replika. Ja sam uzela poslaniku 56 sekundi. Počeo je da govori u 56 sekundi. Zapisala sam ovde na papir tačno 56 sekundi, kako bih znala koliko da mu dam vremena. Iskoristio je 49 sekundi preko dve minute. Pokušavala sam usput da vam objasnim. Znala sam šta ćete mi reći.
Ja mislim da nisam povredila član 107. Molim poslanika Martinovića da više ne govori poslaniku Raduloviću da krade i laže. Molim vas, da ne bi ispalo da ja povređujem Poslovnik, ako je to moguće.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Javio sam se za…
(Boško Obradović, s mesta: Šta hoćeš?)
Evo vidite – šta hoćeš? Od vas neću ništa. Ja samo hoću da kažem zbog predsednice Narodne skupštine…
(Boško Obradović, s mesta: Ovo je farsa.)
Hajde vičite još malo. Pustite, gospodina Boška Obradovića, da se izviče na mene, biće mu lakše verovatno. Navikao je čovek da viče. Biće dobro, gospođo Gojković, da ne krene fizički da se obračunava sa vama. On to voli da radi, posebno kada su žene u pitanju, ali nadam se da ćete vi večeras biti bolje sreće, nego gospođa u RIK-u kojoj je zavrtao ruku.
Ja se više neću javljati za povredu Poslovnika. Želim da kažem sledeće. Pošto je gospodin Ćirić rekao da vređam dostojanstvo Narodne skupštine time što sam pomenuo jednu činjenicu…
(Saša Radulović, s mesta: Ne može sam sebi povredu Poslovnika.)
Ja ne volim da upadam u reč gospodinu Raduloviću.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pustite, svako ima svoju sliku u javnosti. Samo vi govorite, molim vas.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ja sam povredio dostojanstvo Narodne skupštine tako što sam izneo činjenicu da je Saša Radulović, kao stečajni upravnik u jednom od 15 stečajeva koje je vodio zaključio ugovor sa firmom svoje rođene supruge radi pružanja računovodstvenih usluga. Sada pitam sve vas, jeste li vi svi jedna strana kada je u pitanju borba protiv Aleksandra Vučića i mržnja prema Aleksandru Vučiću. Zamislite šta bi bilo da je Aleksandar Vučić zaključio ugovor sa svojom ženom?
Ja sam danas pokazivao…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, dve minute je prošlo. Pozvali ste se na Poslovnik.