Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.04.2017.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/31-17

3. dan rada

20.04.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 17:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Probajte.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Hvala.
Dakle, predložio sam veoma konkretno rešenje ovog novonastalog problema, upravo na tragu onoga što je izložio prethodni govornik, da malo više poštujemo postojeći Poslovnik o radu, od strane predsedavajućeg pa nadalje, a da malo više izbegavamo licemerje po kome se pozivamo da je ovaj Poslovnik o radu donela neka prethodna vlast i da zbog toga treba da ga poštujemo. Kada ste vi bolja vlast od prethodne, što ne napraviti bolji Poslovnik o radu? To je moj predlog.
Nemojte biti licemerni pa da vam odgovara jedan loš Poslovnik o radu, kada vam odgovara. Nego lepo predložite novi poslovnik o radu, napravite bolji poslovnik i dokažete na taj način da ste vi bolja vlast. Ako ste vi prihvatili isti Poslovnik o radu kao prethodna loša vlast, to znači da ste vi ista vlast.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, Saša Radulović je po Poslovniku o radu predao ovaj predlog. Znači, otišli su poslanici iz njegove poslaničke grupe a on traži da mu se vrate mesta u odborima. Do sada smo uvek tako radili. Ne mogu da prisustvujem kolektivnoj krađi mandata.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Kada ja završim, vi možete da se javite za reč, siđete dole među poslanike, odgovorite, replicirate…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne, ne, ja sam predsedavajući i moram da poštujem Poslovnik. Znači, u skladu sa Poslovnikom treba da govorite o tački dnevnog reda.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Ali nemate prava da uzimate moje vreme.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Imam pravo da vas usmeravam na pravi put, a to je poštovanje Poslovnika o radu.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Dobro.
Jel mogu ja sad da nastavim?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo ako ćete da govorite o tački dnevnog reda.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Apsolutno, ja sve vreme govorim o tački dnevnog reda.