Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.04.2017.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/31-17

3. dan rada

20.04.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 17:20

OBRAĆANJA

...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja bih da krenem redom.

Prvo pitanje je za tužilaštvo i za MUP, šta su preduzeli ili će preduzeti povodom zauzimanja opštine Pećinci, zgrade, 28. marta ove godine, kada je grupa koja sebe naziva Dveri nasilno zauzela opštinu Pećinci.

Pri tome, od portira, osobe sa invaliditetom, tražila je da se klanja pred narodnim poslanicima, a ta je grupa, praćena i odbornicima iz Čačka, kao što se da videti na fotografiji, maltretirala sekretaricu, njih 50, sekretaricu skupštine opštine koja je završila na hitnoj. Dakle, to je nasilničko ponašanje u grupi. Narušeno je spokojstvo. Zauzeta je zgrada opštine. Odbili su da napuste zgradu i posle radnog vremena u 15.30 časova i ostali tamo do 16.00 časova. Moje pitanje za tužilaštvo i za policiju je - šta su preduzeli po tom pitanju?