Deveta posebna sednica , 29.06.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveta posebna sednica

01 Broj 06-2/123-17

2. dan rada

29.06.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo, poštovani predsedniče Republike Srbije, poštovani narodni poslanici, obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici Narodne skupštine, pored narodnih poslanika i kandidata za članove Vlade, prisustvuju i: predsednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić, predsednik Skupštine AP Vojvodine, predsednik Skupštine Grada Beograda i gradonačelnik Grada Beograda, predstavnici pravosuđa, organa Republike Srbije, direktori kancelarija Vlade Republike Srbije, predstavnici Vojske Republike Srbije, policije, nezavisnih regulatornih tela, tradicionalnih crkava i verskih zajednica, Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i rektori univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija.
Takođe, današnjoj sednici prisustvuju NJegovo kraljevsko visočanstvo princ Aleksandar Karađorđević sa suprugom, kao i šefovi diplomatsko - konzularnih misija i međunarodnih organizacija u Republici Srbiji.
Dozvolite mi da, u svoje ime i u ime Narodne skupštine, pozdravim cenjene goste.
Sada molim predsednika, potpredsednike i ministre u Vladi da, u skladu sa članom 271. Poslovnika i članom 16. stav 2. Zakona o Vladi, pristupe polaganju zakletve.
(Predsednik čita, a članovi Vlade ponavljaju tekst Zakletve.)
„ZAKLINJEM SE NA ODANOST REPUBLICI SRBIJI I SVOJOM ČAŠĆU OBAVEZUJEM DA ĆU POŠTOVATI USTAV I ZAKON, DA ĆU DUŽNOST ČLANA VLADE VRŠITI SAVESNO, ODGOVORNO I PREDANO I BITI POSVEĆEN OČUVANJU KOSOVA I METOHIJE UNUTAR REPUBLIKE SRBIJE“.
Molim predsednika, potpredsednike i ministre u Vladi da potpišu tekst zakletve.
(Predsednik, potpredsednici i ministri u Vladi potpisuju tekst Zakletve.)
(Intoniranje himne.)
Poštovani poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Devetu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu. Hvala.