Treće vanredno zasedanje, 19.07.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/139-17

19.07.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 140 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 142 narodna poslanika, te konstatujem da imamo uslove za dalji rad.
Poštovani narodni poslanici, molim vas da minutom ćutanja odamo poštu preminulom narodnom poslaniku Jovi Ostojiću.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici danas prisustvuju sledeći narodni poslanici Marko Đurišić i Nenad Konstantinović.
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština u zakonom utvrđenim rokovima završi izbor po tačkama dnevnog reda.
Dostavljeni su vam zapisnik sednice Drugog vanredovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu i zapisnik Devete Posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje zapisnik sednice Drugog vanredovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 24. i 26. juna 2017. godine.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 141, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 29.
Konstatujem da je Skupština usvojila Zapisnik sednice Drugog vanredovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 24. i 26. juna 2017. godine.
Stavljam na glasanje zapisnik Devete Posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 28. i 29. juna 2017. godine.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 144, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 29.
Konstatujem da je Skupština usvojila Zapisnik Devete Posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 28. i 29. juna 2017. godine.
Primili ste ostavku narodnog poslanika Branka Ružića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, povodom razmatranja ove ostavke koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2) Zakona o izboru narodnih poslanika, pa predlaže da Narodna skupština u smislu člana 88. stav 3. i 4. istog zakona konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.
Takođe, Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrdio je da je nastupanjem smrti narodnog poslanika Jova Ostojića nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 8) Zakona o izboru narodnih poslanika, pa predlažem da Narodna skupština u smislu člana 88. stav 3. i 4. istog zakona konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.
Saglasno članu 88. stav 1. tačke 2. i 8. i st. 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatuje da je prestao mandat, pre isteka vremena na koje su izabrani, narodnom poslaniku Branku Ružiću, danom podnošenja ostavke, a narodnom poslaniku Jovu Ostojiću, danom nastupanja smrti.
Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, koje je sazvana na zahtev 157 narodnih poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je i zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine, sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.
Određen je sledeći
D n e v n i r e d
1. Izbor članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, sa lista koje su podneli ovlašćeni predlagači:
- predsednik Republike
- Vrhovni kasacioni sud
- Državna revizorska institucija
- Socijalno-ekonomski savet
- zajedno Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije;
2. Predlog odluke o izboru članova Fiskalnog saveta, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
3. Predlog odluke o izboru Zaštitnika građana koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Narodni poslanik Aleksandar Martinović, na osnovu člana 92. stav 2, člana 157. stav 2. i čl. 192. i 193. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički jedinstveni pretres o Izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, sa lista koje su podneli ovlašćeni predlagači, Predlogu odluke o izboru članova Fiskalnog saveta, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Predlogu odluke o izboru Zaštitnika građana koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Da li narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 145, protiv – 15, uzdržanih – nema, nije glasalo 22.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici prisustvuju Janko Lazarević, zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije, Dušan Petrović, sekretar Socijalno-ekonomskog saveta i Vladimir Radomirović, predsednik Udruženja novinara Srbije.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o Izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, sa lista koje su podneli ovlašćeni predlagači, Predlogu odluke o izboru članova Fiskalnog saveta, koji je podneo nadležni odbor i Predlogu odluke o izboru Zaštitnika građana koji je podneo nadležni odbor.
Da li predlagači, odnosno predstavnici predlagača žele reč? (Ne.)
Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne.)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić. Izvolite.