Treće vanredno zasedanje, 19.07.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/139-17

19.07.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram sednicu Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 140 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 142 narodna poslanika, te konstatujem da imamo uslove za dalji rad.
Poštovani narodni poslanici, molim vas da minutom ćutanja odamo poštu preminulom narodnom poslaniku Jovi Ostojiću.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici danas prisustvuju sledeći narodni poslanici Marko Đurišić i Nenad Konstantinović.
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština u zakonom utvrđenim rokovima završi izbor po tačkama dnevnog reda.
Dostavljeni su vam zapisnik sednice Drugog vanredovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu i zapisnik Devete Posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje zapisnik sednice Drugog vanredovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 24. i 26. juna 2017. godine.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 141, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 29.
Konstatujem da je Skupština usvojila Zapisnik sednice Drugog vanredovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 24. i 26. juna 2017. godine.
Stavljam na glasanje zapisnik Devete Posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 28. i 29. juna 2017. godine.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 144, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 29.
Konstatujem da je Skupština usvojila Zapisnik Devete Posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održane 28. i 29. juna 2017. godine.
Primili ste ostavku narodnog poslanika Branka Ružića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, povodom razmatranja ove ostavke koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2) Zakona o izboru narodnih poslanika, pa predlaže da Narodna skupština u smislu člana 88. stav 3. i 4. istog zakona konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.
Takođe, Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrdio je da je nastupanjem smrti narodnog poslanika Jova Ostojića nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 8) Zakona o izboru narodnih poslanika, pa predlažem da Narodna skupština u smislu člana 88. stav 3. i 4. istog zakona konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.
Saglasno članu 88. stav 1. tačke 2. i 8. i st. 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatuje da je prestao mandat, pre isteka vremena na koje su izabrani, narodnom poslaniku Branku Ružiću, danom podnošenja ostavke, a narodnom poslaniku Jovu Ostojiću, danom nastupanja smrti.
Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, koje je sazvana na zahtev 157 narodnih poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Republike Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je i zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine, sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.
Određen je sledeći
D n e v n i r e d
1. Izbor članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, sa lista koje su podneli ovlašćeni predlagači:
- predsednik Republike
- Vrhovni kasacioni sud
- Državna revizorska institucija
- Socijalno-ekonomski savet
- zajedno Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije;
2. Predlog odluke o izboru članova Fiskalnog saveta, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava;
3. Predlog odluke o izboru Zaštitnika građana koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Narodni poslanik Aleksandar Martinović, na osnovu člana 92. stav 2, člana 157. stav 2. i čl. 192. i 193. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi zajednički jedinstveni pretres o Izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, sa lista koje su podneli ovlašćeni predlagači, Predlogu odluke o izboru članova Fiskalnog saveta, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Predlogu odluke o izboru Zaštitnika građana koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Da li narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 145, protiv – 15, uzdržanih – nema, nije glasalo 22.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Prelazimo na rad po dnevnom redu.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici prisustvuju Janko Lazarević, zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije, Dušan Petrović, sekretar Socijalno-ekonomskog saveta i Vladimir Radomirović, predsednik Udruženja novinara Srbije.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o Izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, sa lista koje su podneli ovlašćeni predlagači, Predlogu odluke o izboru članova Fiskalnog saveta, koji je podneo nadležni odbor i Predlogu odluke o izboru Zaštitnika građana koji je podneo nadležni odbor.
Da li predlagači, odnosno predstavnici predlagača žele reč? (Ne.)
Da li izvestioci nadležnih odbora žele reč? (Ne.)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić. Izvolite.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem predsednice.

Uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi gosti, osvrnuću se na tačku dnevnog reda koja je zapravo najaktuelnija, a to je Odluka o izboru Zaštitnika građana, koja u javnosti izaziva najviše pažnje.

Naime, pet meseci smo čekali da se pronađe po svoj prilici adekvatan kandidat vladajuće većine i bila sam uverena da će petomesečna potraga za verujući, pravnom gromadom, za doajenom u zaštiti ljudskih i manjinskih prava biti uspešna i da ćemo takvog kandidata imati. Mada, takvog smo imali bukvalno pred nosem u liku trenutnog vršioca dužnosti Zaštitnika građana, gospodina Miloša Jankovića, za kojeg sam verovala da će biti i zvanični kandidat nadležnog odbora i kojeg bi Nova stranka i Poslanički klub samostalnih poslanika svakako podržao.

Međutim, to se nije dogodilo. Mi smo kao narodni poslanici dobili za predlog čoveka koji se zove Zoran Pašalić, sa biografijom na punih osam strana i u kojoj nismo našli ništa što ispunjava uslove po Zakonu o zaštitniku građana za njegov izbor, osim jednog jedinog, a to je da je diplomirani pravnik.

Tri naredna ključna uslova koja glase da kandidat treba da ima najmanje 10 godina iskustva na pravnim poslovima, koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti Zaštitnika građana. Zatim, uslov treći da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete. Uslov četvrti, da Zaštitnik građana ima zapaženog iskustvo u zaštiti prava građana. Kandidat poslaničke većine i vladajuće većine ne ispunjava, dakle, pred nama je kandidat koji ispunjava jedan jedini uslov po Zakonu o Zaštitniku građana i ništa više od toga.

Ako pažljivo pročitate biografiju na osnovu koje mi treba da donesemo i odluku o svom izjašnjavanju, vi ćete videti da od tih osam štampanih strana, jedva na polovini strane imamo formalne podatke koji se tiču obrazovanja ovog gospodina, gde sam ja iz medija saznala da je studirao pravni fakultet 13 godina, to ovde doduše ne piše, ali upoznati sa situacijom tvrde da je to tačno. To je ta pravna gromada koja je studirala 13 godina, dakle tri puta duže no što se studira na osnovnim studijama pravnih fakulteta, a ostalih sedam strana je posvećeno njegovom tzv. posebnom iskustvu, gde imamo desetine i desetine seminara, projekata, organizovanja aktivnosti koje nemaju ama baš nikakve veze sa kvalifikacijama koje treba da ga kandiduju za Zaštitnika građana.

Imamo navedenih 16 događaja, gde piše koordinatorsko i organizatorsko iskustvo Zorana Pašalića u okviru angažovanja u Udruženju sudija za prekršaje. Ja bih samo da skrenem pažnju da ne raspravljamo o konkursu, npr, za korporacijsko neko radno mesto gde se traži dobar organizator, događaji ili koordinator događaja, već Zaštitnik građana. Šesnaest takvih događaja, ako je to kvalifikacija za budućeg zaštitnika građana u oblasti ljudskih i manjinskih prava, bojim ste da ste promašili temu ili da onaj koji je pisao ovu biografiju nije znao za šta predlaže ovog kandidata.

Onda se navodi 44, nije me mrzelo da brojim, 44 seminara na kojima je Zoran Pašalić učestvovao, a od ta 44 seminara samo su dva na kojima je bio predavač. Dakle, 42 seminara je u biografiji ovog čoveka navedeno kao neko reprezentativno iskustvo u oblasti, tako bi trebalo da bude, zaštiti ljudskih i manjinskih prava ovog budućeg Zaštitnika građana, i to pri tom bez ikakvog dokaza da je on na njima čak i učestvovao. Mi uopšte nemamo nikakvu potvrdu, nikakav sertifikat, nikakvu diplomu da je ova osoba učestvovala uopšte na ovim seminarima, makar i u formi participanta. Dakle, čak i za članove REM, telo koje je u ovoj Skupštini odlučivalo o kandidatima, tražilo da se dostave dokazi i potvrde o kandidatima da su u svom posebnom iskustvu imali učešća na stručnim seminarima. To se u ovom slučaju nije dogodilo. Mi nemamo nikakvu potvrdu da je čak i ovo tačno.

Ono što, međutim, ne piše u njegovoj biografiji, a tačno je i to je on i sam izjavljivao i po tome je zapravo i poznat najširoj javnosti, jeste nešto što se upravo kosi sa uslovima za izbor Zaštitnika građana po nadležnom zakonu i zašto ja smatram da on ne ispunjava elementarne uslove. To je, npr, uslov tri da poseduje visoke, moralne i stručne kvalitete. Dakle, kandidat Pašalić, što se tiče svojih moralnih kvaliteta poznat je široj javnosti po učešću u serijalu „Insajdera“ koji se bavio problematiku u fudbalu, navijačima, kriminalu naravno, što prati ova oblast društvenog i javnog života u Republici Srbiji, gde je sam Zoran Pašalić izjavio da on ne vidi nikakav problem u tome da kao prekršajni sudija sedi u skupštini sportskih klubova sa navijačima koji se terete za prekršaje za nošenje oružja bez dozvole i za razne druge ozbiljne prekršaje. Dakle, sam je izjavio u kameru i to su čuli naravno naši građani.

Ono što možda može da kandiduje, u maniru ove vladajuće većine Zorana Pašalića za mesto Zaštitnika građana, jeste eventualno promena dresa u svakom smislu, pa tako počev od sportskih klubova, kada je sam izjavio da kada je shvatio da ne može ništa da uradi kao član Skupštine sportskog kluba „Crvena zvezda“, a on je lepo prešao u fudbalski klub „Partizan“ u istom statusu člana Skupštine. Isto to se dešavalo i na njegovom profesionalnom planu. Podsetiću i predlagače, verujući da možda ne poseduju sve informacije koje bi trebalo, jer da ih poseduju sigurna sam da pred Narodnom skupštinom i narodne poslanike ne bi izašao sa ovakvim kandidatom, da je toliko kritikovana, osuđivana, oklevetana, ocrnjena reforma pravosuđa koja je bila sprovedena 2010. godine upravo na najviši sudijski rang podigla Zorana Pašalića.

Zoran Pašalić je po zvaničnim podacima najviše napredovao u fazi reforme pravosuđa 2010. godine, kada je postao predsednik Prekršajnog apelacionog suda. Dakle, to je osoba koja je paradigma te reforme pravosuđa koju ova parlamentarna većina, vladajuća većina kritikuje na sva zvona, a evo sada je u prilici da sama kandiduje osobu koja je, rekla bih jezikom razumljivim za sve, najviše profitirala ili jedna od osoba koja je najviše profitirala i najviše napredovala upravo u toj reformi pravosuđa 2010. godine.

Ono što dodatno navodi i nas iz Nove stranke, i kolege iz kluba samostalnih poslanika da ne da ne podržimo ovaj predlog, nego da apelujemo još jednom na predlagača da ga povuče, jer ima sasvim dovoljno vremena do avgusta meseca kada treba da se izabere novi Zaštitnik građana, je da još jednom dobro pogleda i prostudira kvalifikacije Zorana Pašalića za funkciju Zaštitnika građana.

U odnosu na primere koje sam dala njegovom participacijom u fudbalskim klubovima, ćutanjem i ignorisanje činjenice da tu participira zajedno sa navijačima, sa ljudima koji se terete za prekršaje i neka druga teža krivična dela, mi smo zabrinuti kako bi, ukoliko bude izabran Zoran Pašalić, tumačio pravo evo, npr, u konkretnom slučaju koje tišti našu zemlju već nekoliko dana, a to je slučaj uzastopnih ubistava žena u centrima za socijalni rad, dakle u državnim ustanovama.

Da li bi ovakav Zaštitnik građana tumačio pravo na taj način da pokrene postupak i ispita da li se državna ustanova, odnosno organ uprave ogrešio o građane koje je trebalo da štiti, da im pomogne? Da li je bilo propusta u radu? Da li je bilo blagovremenog načina da se reaguje da ne bi padale glave žena pred nasilnicima, inače od ranije poznatim po svojim nasilničkim dosijeima? Ili bi kandidat i Zaštitnik, kao što je Zoran Pašalić, okrenuo na to glavu, ignorisao ovu situaciju, aplaudirao ministru i prethodnom, naročito, koji je i najzaslužniji za taj nemar, Aleksandru Vulinu, s obzirom da ne može da nadzire njihov rad i pravio bi se da se to ne dešava ili da se ništa nije desilo.

Dakle, nije samo pitanje formalnih kvalifikacija, iako ni formalne uslove ovaj kandidat ne ispunjava, kažem, osim toga da je diplomirani pravnik. Ključno pitanje je kako bi ovakva osoba tumačila pravo, naročito u tako senzibilnoj oblasti kao što je zaštita ljudskih i manjinskih prava, a kao što znate, a svi se zaklinjemo u evropski put ove zemlje, Poglavlje 23, u pregovaračkom postupku kapitalno i izuzetno važno za ovu zemlju, nužno za otvaranje bilo kog narednog poglavlja, upravo posebnu pažnju posvećuje ljudskim i manjinskim pravima. U svim bilateralnim susretima koje sam imala priliku da vodim i razgovaram sa kolegama evroparlamentarcima ili predstavnicima EU, izričito su uvek insistirali na nezavisnosti i na osnaživanju i jačanju nezavisnih, samostalnih organa, kao što je u ovom konkretnom slučaju Zaštitnik građana.

Ne da se bojim da je to nemoguće sa izborom Zorana Pašalića, sigurna sam da je to nemoguće, što njegova crno na belo biografija predložena ne samo građanima, nego se može pročitati vrlo jednostavno na internet sajtu parlamenta, dakle, dostupna je svima, može da se zaključi. Dodatno me brine šta je ono što ne piše, osim ovoga što smo iz medija saznali, a da apsolutno dokazuje nestručnost ovog čoveka da se bavi ovako ozbiljnim pitanjima. Ne dovodim u pitanje njegovo dobro ili manje dobro iskustvo u prekršajnom delu sudske prakse i pretpostavljam da je dugim nizom godina i rada u toj oblasti prava neko ko zaslužuje pažnju u tom delu prava. Ali ovde zaista apsolutno nikakve tangente nikada nije imao, osim što je, evo da budem precizna, koordinirao i organizovao seminar koji se zove „Nasilje u porodici u praksi sudova za prekršaje“, a to je zapravo seminar Ženskog autonomnog centra. Dakle, on je tu bio u ulozi samo organizatora i koordinatora, a ne učesnika, participanta, podržavaoca itd. To prosto da ne bude zabune, kada neko uzme da pročita biografiju, pa vidi nešto što je vezano za nasilje u porodici, pa misli – evo, on ima veze sa tim. Ne, on nema veze sa tim, decidno piše da je on samo koordinirao i organizovao ovo iskustvo.

Meni je žao što, kao i u slučajevima nekih ranijih biografija, evo sličnu tačku imamo takođe u objedinjenoj raspravi, a to je izbor za članove Antikorupcijskog odbora, mi u biografiji imamo najnevažnije informacije o tim kandidatima. U jednom slučaju smo imali čitav bračni opus kandidatkinje, koja je bila predložena za Antikorupcijski odbor. Dakle, od toga kada se udala, kada je rodila decu, šta je bio muž, šta je bio otac, kada se ko penzionisao, kada je ko preminuo, gde je radio, gde su deca zaposlena. Dakle, dve strane su, sećam se vrlo dobro, imali za tu kandidatkinju, gde smo imali više porodični profil nego stručni, obrazovani, profesionalni profil.

Ovde možda zapravo nije ni imao čime da se popuni stručni profil Zorana Pašalića u oblasti ljudskih i manjinskih prava. Potpuno to razumem, ali ne razumem kako je vladajuća većina mogla sebi da dopusti da nakon pet meseci traganja, kao što sam rekla, za pravničkom gromadom i za nekim ko bi trebalo da bude doajen u zaštiti ljudskih i manjinskih prava izađe sa ovim kandidatom, koji je možda vrhunski prekršajni sudija, ali zaštitnik građana u tako osetljivom društvu, u tako fragilnoj demokratiji kakva je u Republici Srbiji, to je ono što bismo nominalno rekli, da ne govorim o svim drugim nus-efektima, potpuno jasnog uvoda u autokratiju i diktaturu koja je na snazi, Zaštitnik građana treba da bude kičma svakog ko ne može da se izbori sa svojim pravima pred državom, pred javnim organima, pred javnim ustanovama, da zna da je siguran da postoji neki zaštitnik koji će se založiti za njega da mu pomogne da svoje pravo ne samo iskoristi, nego da ga zaštiti, ukoliko je ono ugroženo od strane države.

Sigurna sam da se to neće desiti sa ovim kandidatom. Isto tako sam sigurna da vladajuća većina nije do ovog trenutka u nameri da povuče ovaj predlog. Ali, poslušajte izlaganja i drugih kolega i molim vas sa pažnjom, koliko je to god moguće, razmislite još jednom, vremena ima, nismo u cajtnotu, ako ste čekali pet meseci, možete da sačekate još nedelju i dve, povlačeći ovaj predlog, sazivajući novu sednicu i da pokušate da nađete zaista Zaštitnika građana po meri svakog građana, a ne po meri SNS i njenih koalicionih partnera. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Žika Gojković.
Izvinite, po kom osnovu?
...
Srpski pokret obnove

Žika Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, povreda Poslovnika, član 107, dostojanstvo Skupštine je povređeno. Povređeno je u nekoliko navrata. Gledam inače da se ne javljam po Poslovniku, jedno kada baš stvarno moram, ali postalo je nepodnošljivo slušati govornicu koja je malopre govorila, pogotovo kada priča o moralu. Mislim da reči poput diktature i sličnih izraza koje je malopre koristila, kao i paušalnih procena i neistina koje je iznosila su nešto što ipak ne treba da se sluša u ovom domu, pogotovo kada dolazi uz usta već koji put, već koji put, od poslanice koja je dok je bila pokrajinski sekretar delila novac tako da je to strašno i opisati. Svi oni koji se bave politikom dovoljno je da pogledaju raspodelu novca za vreme njenog mandata i sve će vam biti jasno, gde su deca ometena u razvoju bila zakinuta za finansijska sredstva, koja su bila u najnižem obliku.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, ne mogu u okviru povrede Poslovnika da zalazim u kvalifikacije poslanice.
...
Srpski pokret obnove

Žika Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Jednostavno moram da kažem jer radi se o osobi koja konstantno govori o moralu ovde i stalno drži nekome predavanja. Ja vas razumem da vi ne znate ove podatke i da niste mogli da reagujete, ali kao poslanik smatram se dužnim da kažem da je dosta više da oni koji su bili totalno nemoralni govore ovde i drže nam pridike o moralu. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, poslaniče.
Član 107. nisam mogla da povredim.
Ako želite, glasaćemo o povredi Poslovnika. Ne.
Po povredi Poslovnika reč ima narodna poslanica Marinika Tepić.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem.

Reklamiram član 106, odnosno netačne podatke koje je izneo prethodni govornik pokušavajući da reklamira Poslovnik, a zapravo ušavši u repliku. Samo bih vas zamolila da sledeći put, osim što treba da mu skrenete pažnju da postoje neki državni organi koji bi se bavili naročito sa mnom ukoliko sam bilo kojim povodom i bilo kada prekršila zakon, a naročito u vreme…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Član 106. ne govori o tome, govori da može da se govori samo o tački dnevnog reda, da govornika može da prekine samo predsednik Narodne skupštine itd. Tako da ne možemo ni da glasamo za ovu povredu Poslovnika jer član 106. ne odgovara suštini povrede Poslovnika. Vi ste replicirali.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Drugarice i drugovi, dame i gospodo, vrlo je interesantno od nekoga ko je kao pokrajinski sekretar za sport nezakonito delio novac „Slogi“ iz Temerina i „Dinamu 1945“ iz Pančeva slušati kako komentariše postupanje drugih u okviru sportskih klubova, pa valjda sebe prepoznaje i misli da ono što je ona radila rade i drugi kada se nađu kao članovi uprave određenog kluba. Naravno da to nije tačno.

Ono što je opredelilo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo da predloži gospodina Zorana Pašalića, a da isključi gospodina Jankovića kao opciju za razmišljanje jeste u stvari želja za prekidom kontinuiteta jedne apsolutne zloupotrebe funkcije Zaštitnika građana u političke svrhe.Gospodin Miloš Janković se nikada nije ogradio od nedvosmisleno jasnog političkog delovanja gospodina Saše Jankovića, u vreme dok je bio zaštitnik građana. U dugom vremenskom periodu, samim tim je sebi isključio kao ozbiljnu temu za razmišljanje.

Vrlo interesantno kako se argumenti okreću onako kako govorniku odgovara, ono što je bitno, bitno je da je karijera kao gradskog sudije za prekršaje gospodina Zorana Pašalića počela 2003. godine, kada ga je na tu funkciju izabrala tadašnja republička Vlada. NJegovo napredovanje do v.d. starešine za gradskog sudiju za prekršaje u Beogradu 2008. godine, posle toga starešine kao gradskog sudije za prekršaje je jednostavno pokriveno njegovim rezultatima rada koje je imao, a to je da je u proseku više od 90% odluka koje je u svom radu donosio bilo potvrđeno. Šta ćete više, šta treba više da govori o sposobnosti jednog pravnika u poslu kojim se bavi?

Očigledno je da čak ni 2010. godine, odnosno krajem 2009. godine kada su, gde god su mogli izbacili najbolje i najčestitije sudije iz pravosuđa Srbije, nisu mogli gospodina Pašalića da pomere sa mesta, da ga ne izaberu, jer jednostavno njegovi rezultati su bili takvi da čak ni oni, iako su bili beskrupulozni nisu imali hrabrosti da to urade. Potvrdu da je gospodin Pašalić svoj posao radio kako treba kao gradski sudija za prekršaje, da se ničim nije ogrešio jeste i 2013. odnosno 2010. prvo, a potom i 2013. kada je izabran na predsednika Prekršajnog apelacionog suda u Beogradu.

To su osnovni razlozi kojima se rukovodio odbor kada je o tome zaključivao. Znači, sve ovo jasno ukazuje na jednu njegovu stabilnost, na to da nije politički obojen ni na koji način i da možemo očekivati da od funkcije Zaštitnika građana neće pretvoriti to u politički bastion, zloupotrebljavati ga za bilo čije potrebe, bilo koje partije, bilo koje stranke, pa čak i za sopstvene. Hvala.

(Marinika Tepić: Replika.)