Peto vanredno zasedanje , 26.09.2017.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim poslanike da se obraćaju meni, da ne reaguju na provokacije i da govore o amandmanima.
...
Pokret snaga Srbije

Dragomir Karić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Izvinjavam se vama predsednice.

Da li mogu da nastavim?

Normalno, svako od nas ima pravo da se ljuti kada je pogođen. Jer, biti u Americi, Nemačkoj, i doći posle desetak godina u Srbiju i ne ponuditi ništa novo svojim građanima, bar nešto, nego doći jer si tamo izgubio posao, izgubio si kredibilitet, ako si ga ikada imao, dolaziš u Srbiju gde tražiš posao, slušajte, ja bar mogu jednu stvar da garantujem, sto posto ću obezbediti posao vama, čim krenemo sa izgradnjom dva miliona kvadratnih metara. Imaćete u rukama zlatne lopate i zlatne krampove.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
(Dušan Pavlović: Replika.)
Nema replike, idemo dalje.
Po Poslovniku, ja se pozivam na član 27.
Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici: Marijan Rističević i Marko Atlagić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite, poslaniče Rističeviću.
(Dušan Pavlović: Povreda Poslovnika. )
Nemojte da vičete.
Pauza jedan minut.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Moraću da izričem opomene, ne mogu da vodim sednicu. Razmislite o tome. Zaista, primenjivaću Poslovnik.
Oni poslanici koji žele da komuniciraju sa predsednikom parlamenta, ko ne želi – ne želi.
Molim poslanike, pogotovo šefove poslaničkih grupa…
(Marijan Rističević: Što mi pretite?)
Poslaniče Rističeviću, nemojte reagovati na njihove psovke, molim vas.
Moraću, da bi sednica imala tok i da bi raspravljali o amandmanima striktno da primenjujem Poslovnik i da delim kazne, izričem opomene. Drugi jezik se očigledno ne razume. Žao mi je.
To je upućeno svima, i poslanici opozicije, ima i koji žele da iskoriste, barem nešto malo vremena da dobiju da govore o amandmanima, kada istekne deset sati. Nisam krivac zbog ovog toka rasprave.
Na član 17. izvolite, reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, ja ničim nisam doprineo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, samo o amandmanu. Uzdržite se.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Po amandmanu, bez obzira što mi prete.
U cilju smirivanja situacije, odustajem od obrazloženja.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
U cilju smirivanja situacije, odustajem od obrazloženja.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.
Na član 17. su zajedno podneli Milorad Mirčić, Petar Jojić i Zoran Krasić.
Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.