Peto vanredno zasedanje , 26.09.2017.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim poslanike da se obraćaju meni, da ne reaguju na provokacije i da govore o amandmanima.
...
Pokret snaga Srbije - BK

Dragomir Karić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Izvinjavam se vama predsednice.

Da li mogu da nastavim?

Normalno, svako od nas ima pravo da se ljuti kada je pogođen. Jer, biti u Americi, Nemačkoj, i doći posle desetak godina u Srbiju i ne ponuditi ništa novo svojim građanima, bar nešto, nego doći jer si tamo izgubio posao, izgubio si kredibilitet, ako si ga ikada imao, dolaziš u Srbiju gde tražiš posao, slušajte, ja bar mogu jednu stvar da garantujem, sto posto ću obezbediti posao vama, čim krenemo sa izgradnjom dva miliona kvadratnih metara. Imaćete u rukama zlatne lopate i zlatne krampove.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
(Dušan Pavlović: Replika.)
Nema replike, idemo dalje.
Po Poslovniku, ja se pozivam na član 27.
Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici: Marijan Rističević i Marko Atlagić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite, poslaniče Rističeviću.
(Dušan Pavlović: Povreda Poslovnika. )
Nemojte da vičete.
Pauza jedan minut.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Moraću da izričem opomene, ne mogu da vodim sednicu. Razmislite o tome. Zaista, primenjivaću Poslovnik.
Oni poslanici koji žele da komuniciraju sa predsednikom parlamenta, ko ne želi – ne želi.
Molim poslanike, pogotovo šefove poslaničkih grupa…
(Marijan Rističević: Što mi pretite?)
Poslaniče Rističeviću, nemojte reagovati na njihove psovke, molim vas.
Moraću, da bi sednica imala tok i da bi raspravljali o amandmanima striktno da primenjujem Poslovnik i da delim kazne, izričem opomene. Drugi jezik se očigledno ne razume. Žao mi je.
To je upućeno svima, i poslanici opozicije, ima i koji žele da iskoriste, barem nešto malo vremena da dobiju da govore o amandmanima, kada istekne deset sati. Nisam krivac zbog ovog toka rasprave.
Na član 17. izvolite, reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, ja ničim nisam doprineo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, samo o amandmanu. Uzdržite se.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Po amandmanu, bez obzira što mi prete.
U cilju smirivanja situacije, odustajem od obrazloženja.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
U cilju smirivanja situacije, odustajem od obrazloženja.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.
Na član 17. su zajedno podneli Milorad Mirčić, Petar Jojić i Zoran Krasić.
Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.