Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 02.11.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/259-18

3. dan rada

02.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Milimir Vujadinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvažene kolege i koleginice, poštovani članovi Vlade, uvaženi građani Srbije, na početku želim, poštovani ministre da vam se zahvalim i čestitam na svim naporima koje činite kako bi mi svi u Srbiji, naša deca, a zašto ne i ljudi u okruženju, živeli nešto bezbednije.

Težak je posao i naporan koji rade ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova, uzevši u obzir, pre svega, činjenicu da su nam se u nekim prethodnim godinama, i decenijama dešavalo i da smo bili svedoci burnih istorijskih događaja, da smo, pored toga, bili i svedoci nekih, pre svega, klimatskih pojava na koje čovek ne može ili može veoma malo uticati, a i nekih društvenih pojava na koje ne mogu uticati ni neka mnogo veća društva od ovog našeg.

Nije lako tim pre što se danas suočavate i sa nekim besmislenim optužbama koje slušamo već, evo, danima u ovom Parlamentu, a i šire u nekim medijima, koji su očigledno pod uticajem bogatih opozicionih lidera.

Međutim, dobro je da polako taj sistem podižemo na noge, pa ću za početak govoriti o ovom Predlogu zakona o smanjenju rizika od katastrofa. Evo, kao što smo i rekli, mi kao društvo, pre svega, moramo da radimo na prevenciji i sprečavanju, tj. da na lakši način dođemo u situaciju da predupredimo neke stvari na koje možda ne bismo mogli uticati u njihovom samom začetku. To je suština ovog zakona.

Pročitao sam malo i član 15. koji govori, pre svega, o potrebi izrade procene rizika od katastrofa. Ovu procenu su, prema članu 15, dužni uraditi svi, počevši od Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinica lokalne samouprave, zatim zdravstvenih ustanova, svih onih ustanova u kojoj su smeštena deca privrednih društava, znači svih važnih faktora u Republici Srbiji i to je ono što je verovatno najvažnije kada je u pitanju ta preventiva nekih katastrofa u Republici Srbiji.

Međutim, građani su više puta, zajedno sa državnim organima bili nosioci zaštite. Bili smo svedoci i te 2014. godine u situaciji onih velikih poplava. Bilo je tu i teških zima, i nekih drugih društvenih pojava, kao što je migrantska kriza i vidim da ste u članu 36. konačno to stavili u zakon i definisali sve one obaveze i prava koje građani imaju u tim situacijama.

Pogledao sam i član 47. Izuzetno mi se sviđa. Izuzetno podržavam stav koji se odnosi na to da je nadležnost Republičkog štaba za vanredne situacije, apsolutno postavljena nad svim lokalnim štabovima za vanredne situacije, jer kao ćete priznati, svi ovi događaji u nekim eventualnim katastrofama i jesu najveća odgovornost Republičkog štaba za vanredne situacije.

Drugi deo koji se tiče Zakona o bezbednosti saobraćaja, dobro je što ćemo konačno ostaviti sa strane mogućnost i staviti potpuno na stranu mogućnost da građani dva puta idu na tehnički pregled, vozila. Doduše, ta odredba nije nikada ni zaživela u stvarnosti, a i dobro je što troškove tog prvog tehničkog pregleda ovaj put prebacujemo, kada su u pitanju nova vozila, na proizvođače i uvoznike, jer onda, Bože moj, ako je auto nov, podrazumeva se da je on tehnički ispravan, a, opet, ako nije, to će biti trošak proizvođača ili uvoznika, a ne vozača. Time ćemo smanjiti nekakav pritisak na same građane.

Kada je u pitanju ovaj zakon o žigosanju i obeležavanju oružja i municije, pa svaki predlog koji će pozitivno uticati na nekakve privredne subjekte u Srbiji moramo podržati između svega ostalog, jer ovaj zakon, kao što ste i rekli, pruža nadu i mogućnost i potencijal Zavodu u Kragujevcu, koji će biti u prilici da te usluge žigosanja oružja radi pored domaćih proizvođača, pružiće mogućnost da možda taj posao radi za nekakve strane proizvođače, može doprineti jedino visini deviznog priliva u Srbiji i možda sačuvati po koje radno mesto.

Sad, na kraju, poštovani ministre, vezano za sve ovo, možda i nije deo ovoga, iskoristiću priliku da pohvalim rad Ministarstva, to, prosto, moram i upravne poslove na poslovima koje radite. Znam da se suočavate sa obimnim poslovima kada je u pitanju rešavanje zahteva za državljanstvo naših sunarodnika svuda u svetu, naročito iz okruženja. To je broja zahteva koji se meri u stotinama hiljada, veoma veliki posao i zadovoljan sam prema onim što su reakcije građana i ja vam zaista čestitam, i vama i Upravi, kako taj posao za sada ide. To je veliki posao od značaja za običnog čoveka, ali i u političkom smislu kada je naš korpus na Balkanu u pitanju.

Toliko što se tiče ovih zakonskih predloga koji dolaze iz MUP. Malo sam se bavio i Predlogom odluke o izboru zamenika javnih tužilaca. Konsultovao sam se sa ljudima koji su involvirani u ovaj proces, koji su i upućeni, sa građanima. Malo sam i sam izvlačio nekakve statistike.

Uz svo dužno poštovanje prema svim kandidatima koji su sadržani u ovom predlogu i poštovanje njihovog ličnog i profesionalnog digniteta, zaista, njihove karakteristike su dosta dobre kada su u pitanju svi kandidati, ali sam mišljenja da u nekim slučajevima možda postoje i bolji predlozi.

Stoga ću iskoristiti pravo da osporim neke predloge kada je u pitanju izbor za zamenika javnog tužioca. Pre svega, kada je u pitanju izbor za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi - Molnar Aleksandar; za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi - kandidat Marković Marko; za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu - Karić Mikica.

Isto pravo ću zadržati kada je u pitanju izbor za sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. U pitanju je predlog za izbor sudije u Osnovnom sudu u Prokuplju - kandidat Dara Todorović.

Kažem, opet, uz dužno poštovanje prema svim njihovim ličnim i profesionalnim karakteristikama, mišljenja sam da su možda postojali neki drugi bolji predlozi, da se nisu našli u ovome što je danas Predlog odluke, stoga ću zamoliti da još jednom ovo dobro razmotrimo. Zatražiću od predsedavajućeg pojedinačno izjašnjavanje o svakom od predloženih kandidata kako bi ta odluka bila što validnija i što bolja. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri Vlade Republike Srbije, poštovani građani, kada je u pitanju Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, meni je neizmerno zadovoljstvo što imam priliku da se susretnem sa dva ministra Vlade Republike Srbije koji pod apsolutnom kontrolom drže kompletno pravosuđe u Srbiji.

Uticaj na tužilaštvo, na sudstvo, na policiju, je zapravo u rukama ministarke Kuburović i ministra Stefanovića. Ono što je sporno, kada je ovaj zakon u pitanju, jeste to što je on zapravo u neskladu sa samim Ustavom. Ako u članu 42. Ustava Republike Srbije stoji da su lični podaci podaci koji ni na koji način ne mogu da se koriste i zloupotrebe, onda ovaj zakon to sasvim sigurno omogućava onima kojima je to u interesu.

U članu 40. Predloga zakona stoji da se podaci o ličnosti više ne upotrebljavaju u skladu sa zakonom već, gospodine Stefanoviću, u skladu sa proizvoljnim mišljenjem i stavovima, na primer, direktora BIA, gospodina Gašića, kako ga Srpska napredna stranka naziva – Bata, što se sve češće i češće dešava u svakodnevnom životu građana Srbije, da žena koja se pobuni protiv loše zdravstvene usluge u jednom domu zdravlja, sutradan njeni lični podaci budu na naslovnoj strani „Informera“. Kada jedan od tviteraša tvituje nešto protiv ove vlasti, dešava se to da mu se slika iz Ministarstva unutrašnjih poslova pojavi na tviter profilu jedne od članica SNS, i mnogi drugi primeri.

Ali, ono što posebno zabrinjava, a sa čim ste upoznati, makar sam vas lično upoznao sa tom situacijom, jeste da nas veoma zabrinjava to kada jedan visoki zvaničnik BIA, pretpostavljamo, zloupotrebom podataka o ličnosti, dolazi u situaciju da javno izgovori na jednom skupu gde sedi vaša premijerka, gospođa Brnabić, predsednica Vlade Republike Srbije, u njenom prisustvu, da je deo opozicije, deo nevladinog sektora i deo medija taj koji predstavlja opasnost po nacionalnu bezbednost Srbije.

Vi ste mi rekli, pre malo više od dve nedelje, da ćete se raspitati, da ćete videti sa direktorom BIA o čemu je reč, da ćete pravovremeno obavestiti javnost, pošto ste bili predsednik Narodne skupštine i vrlo dobro znate proceduru, znate Poslovnik i znate da ste vi ovde taj koji treba da odgovarate pred narodnim poslanicima. Na svako pitanje i svako obećanje i na svaki Poslovnik vi ste dužni da odgovorite, u skladu sa propisima. Vi to niste uradili. Ne znam da li ste zvali svog partijskog kolegu na čelu BIA da ga pitate na osnovu čega je Marko Parezanović rekao da je deo medija, deo sindikata, deo nevladinog sektora, deo opozicije, pretnja po nacionalnu bezbednost Srbije? Na osnovu kog istraživanja?

Da li su to ljudi koji su pratili opoziciju, novinare, deo nevladinog sektora? Da li su to ljudi koji prisluškuju nas koji sedimo kao opozicioni narodni poslanici u ovom parlamentu? Vi ste dužni da to odgovorite, zato što sam vam to postavio kao član Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, na kojem vi, naravno, prisustvujete kao ministar i dužni ste da odgovorite na svako postavljeno pitanje.

Ne znam kako nije pretnja po nacionalnu bezbednost Srbije, na primer, sama „Nacionalna avangarda“, gospodine Stefanoviću, kao nevladina organizacija kojoj vi dajete političku podršku kao partija na vlasti, a koju vodi čovek koji je finansiran od strane Ministarstva inostranih poslova Ruske Federacije?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Božoviću, ja vas molim da pričate o zakonima koji su na dnevnom redu.
(Balša Božović: Pričam o zakonu koji je na dnevnom redu, ne slušate me.)
Ne, ja vas odlično slušam…
(Balša Božović: Ne razumete me šta sam hteo da kažem.)
Odlično razumem šta vi hoćete, ali to kod mene ne prolazi. Malo sam iskusniji od vas, kolega Božoviću.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Vratite mi reč. Zahvaljujem.
Dakle, ja znam da su ovo pitanja koja bude pažnju u vlasti, ja znam da su ovo pitanja koja veoma nerviraju vladajuću većinu, pa čak i Vladu Republike Srbije, ali je moja obaveza u ime građana koji su me izabrali da ne dopustim da ovakva neka stvar prođe neopaženo.
Dakle, zbog čega i na koji način kada su u pitanju podaci o ličnosti BIA ili sutra neka detektivska agencija mogu proizvoljno da koriste podatke svih nas i da budu na naslovnim stranama „Informera“ i raznih tabloida, a sa druge strane, organizacije koje su finansirane od strane Ruske Federacije ne predstavljaju apsolutno nikakvu opasnost po nacionalnu bezbednost Srbije?
Organizacije koje pozivaju visokog funkcionera BIA da u prisustvu predsednice Vlade govori o tome kako smo mi neki izdajnici i vi ste obećali kao ministar unutrašnjih poslova, zašto se obraćam vama, obraćam se vama zato što za razliku od Nele Kuburović, koja je ministarka pravde, vi ne samo da ste ministar unutrašnjih poslova i ne samo da ste neko ko ima najveći uticaj na SNS, za razliku od Dačića koji je formalno zamenik premijera, vi ste suštinski premijer u ovoj Vladi. Vi ste jedini čovek…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Božoviću, vi očigledno, znači u vašoj diskusiji želite da prozovete sve poslaničke grupe, političke stranke i što je god moguće više…
(Balša Božović: Zašto me prekidate?)
(Narodni poslanik Maja Videnović dobacuje sa mesta.)
Koleginice Videnović, izričem vam opomenu, jer ja upravo obrazlažem zašto sam gospodina Balšu Božovića prekinuo u njegovoj diskusiji, pa vas molim da mi to dozvolite.
Znači, kolega Božoviću, to što vi pokušavate da u svojoj diskusiji izazovete što je god moguće veći broj replika u ovoj sali sa vašom diskusijom, jer ste spominjali i SNS i gospođu ministra Nelu Kuburović i SPS, odnosno njenog predsednika, ja vam sad kažem takav način diskusije kod mene ne prolazi. Ja znam da vi želite da što više polemike ovde izazovete da bi ste dobili nagrađeno vreme, ali to u ovom slučaju bar dok ja predsedavam neće prolaziti. Nastavite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem gospodine Arsiću.
Nemojte da se ljutite, ali ne možete vi da mi pišete govore. Dakle, ja sam kao narodni poslanik slobodan da govorim o čemu god…(Isključen mikrofon)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne možete da govorite o čemu god želite. Pravila po Poslovniku su da možete da govorite samo o temi dnevnog reda. Ako ja nisam u pravu, vi zaista imate veliki problem da mi objasnite kakve veze sa predloženim zakonima ima prvi potpredsednik Vlade, gospodin Ivica Dačić?Vi ste samo želeli da SPS reaguje na vašu diskusiju i da traže pravo na repliku, pa bi ste vi njima odgovarali, oni vama, itd.
(Balša Božović: Pogrešno ste shvatili suštinu mog govora.)
Ne. Kolega Božoviću…
(Balša Božović: Nemojte da se ljutite. Vratite mi reč, želim da nastavim.)
Ja se na vas ne ljutim, vi mene ne možete da naljutite, ali vas molim da se pridržavate Poslovnika i teme dnevnog reda i diskutujete o tačkama koje su na dnevnom redu. Određena širina može, ali nemojte da to pravo zloupotrebljavate. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Dakle, ponavljam još jednom, gospodine Stefanoviću, i zašto se obraćam vama, to sam rekao pa me je prekinuo gospodin Arsić zato što je to očigledno nešto što izgleda nije istina da ste vi najmoćniji čovek u SNS, dakle, posle Aleksandra Vučića, to sam želeo da kažem, podrazumeva se naravno, ono što je važno jeste da sam vama pošto ste između ostalog upućeni u to kako funkcioniše parlament, pa pretpostavljam da i vi osuđujete način na koji Arsić vodi današnju sednicu, ja sam pitao predsednicu Vlade Republike Srbije, ovo pitanje, u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine. Ona mi nije odgovorila u roku od dve nedelje, a sedela je na sastanku, odnosno tribini koju je organizovala „Nacionalna avangarda“.
Dakle, ono što je suštinsko pitanje, jeste da li ne odgovaranjem na to pitanje vi ostavljate mogućnost, sad i menjanjem ovog zakona, da se mi u svom poslu osećamo nesigurno, da mi moramo da se okrećemo kada izađemo na ulicu, da mi navodno treba da se bojimo ako neki građanin prepozna nas u nekim našim radnjama, da smo izdajnici Srbije, da smo pretnja po nacionalnu bezbednost, pa se ne daj Bože nekome nešto desi na ulici?
Podsetiću vas da je Oliver Ivanović ubijen kao jedan od lidera opozicije u Srbiji i da je veoma važno da ne polemišemo ni o čemu drugom do o onome šta će danas biti moguće sa zloupotrebom ovog člana ovog zakona, člana broj 40. i člana 42. Ustava Republike Srbije, da ćete moći da zloupotrebljavate lične podatke građana Srbije u cilju političke borbe. To je ono što je suštinski nezakonito i neustavno i to ne samo da je neetički i nemoralno, to je ono što predstavlja opasnost i što produbljuje strah kod građana Srbije.
Ja sam vas pitao da mi kao ministar odgovorite, i potpredsednik Vlade Republike Srbije, kada već Ana Brnabić možda i ne sme nešto da kaže po tom pitanju, možda nije ovlašćena, možda, kao što je rekla na samom početku, nema politički kapacitet u ovoj Vladi, ali imate ga vi i to je sasvim sigurno, ispred Aleksandra Vučića i SNS. Zato, iz tog razloga želim da mi vi odgovorite na pitanje – da li ste pitali Batu Gašića, kako ga vi nazivate, zašto je Marko Parezanović, i na osnovu čega, odredio deo opozicije, deo nevladinog sektora, da predstavlja, i deo medija, opasnost po Srbiju i na osnovu kojih podataka, i ako to nije tačno što je on izjavio, već je to bilo njegovo lično mišljenje, zašto je taj čovek i dan danas na svom poslu? Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Orliću, po kom osnovu želite reč?
Pravo na repliku. U redu.
Prvo reč ima ministar Nebojša Stefanović. Izvolite.