Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.11.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/259-18

4. dan rada

05.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Sad smo čuli da Savez za Srbiju nije koalicija. Ja ne znam, gospodine Vesoviću, da li vi slušate vašeg predsednika, istovremeno koordinatora Saveza za Srbiju za Narodnu skupštinu Republike Srbije, gospodina Boška Obradovića?

Gospodin Boško Obradović je šef svih poslanika koji su članovi Saveza za Srbiju. Gospodin Boško Obradović, pa i ovi koji sad dobacuju, verovatno ih je sramota što im je Boško Obradović šef, ali, šta ja da im radim, je rekao da je Savez za Srbiju druga politička koalicija, odmah iza Srpske napredne stranke i pretio nam, stavljao nam do znanja da ćemo na sledećim izborima da izgubimo od Saveza za Srbiju, koju predstavlja Boško Obradović zajedno sa Draganom Đilasom, zajedno sa Vukom Jeremićem, zajedno sa Borisom Tadićem, zajedno sa Dušanom Petrovićem, zajedno sa Zoranom Lutovcem. Evo, sad vidim da ste malo pojačali, poradili ste i na fizičkoj snazi, primili ste ovog Lepomira Bakića, tako da ste sad još jači. To je vaš predsednik rekao – vi ste koalicija koja je po istraživanjima javnog mnjenja na drugom mestu, odmah iza Srpske napredne stranke.

Gospodine Vesoviću, uz svo dužno poštovanje koje ja imam prema vama, ja mislim da vi morate sami sa sobom i unutar Dveri, a onda i sa vašim koalicionim partnerima, da se dogovorite šta ste vi u stvari – koalicija, neka nova politička stranka, neformalna organizacija, produžena ruka Dragana Đilasa, Miškovića, nekih stranih ambasada. Dakle, problem vašeg političkog identiteta ne možemo mi da rešimo, to morate da uradite vi sami.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Replika, Dragan Vesović.
...
Dveri

Dragan Vesović

Poslanička grupa Dveri
Hvala, gospođo predsedavajuća.

Ja ću pokušati u jednoj replici da odgovorim i gospodinu ministru i gospodinu Martinoviću, jer je potpuno evidentno da je to jedna ista priča.

Nemam uopšte sumnju niti problem da vam obadvojici priznam da se politikom bavite mnogo duže od mene i da možda bolje to znate. Ali, verujte mi da to nikako neće mene ubediti da ono što vi kažete, a što je definitivna neistina, ja u to poverujem.

Dakle, kada pričamo priču o šefovima, meni je jasno ko ima šefa. To je, uostalom i gospodin ministar jasno rekao, i ko se pita i ko deli vrednosti. Nije tačno da je gospodin Obradović pominjao koaliciju, nego drugu političku grupaciju, a koalicije se obično prave pred izbore. No, ja opet ponavljam, vi veštinom političkom, koja je neosporna, i iskustvom, koje vam takođe jeste neosporno, menjate stalno tezu. Ja sam vas samo pitao da li se vi sećate da u vašoj definitivnoj koaliciji imate mnogo onih koji su bili u toj vlasti koju toliko napadate? Ili ste to zaboravili? Ili ja grešim, ili to nije tačno?

Mene taj segment interesuje. A da li će ovo biti koalicija, što je za sada grupacija, pokazaće vreme. Da je druga politička grupacija po snazi u Srbiji, to je trenutno činjenica. Šta će se dalje dešavati, opet će pokazati vreme. Ali vas molim da mi na ovo odgovorite. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ministar Stefanović ima reč.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

| Ministar odbrane
Nije sporno da smo gospodin Martinović i ja na istoj liniji. Mi pripadamo istoj političkoj grupaciji i delimo iste vrednosti, vezane za stranku kojoj pripadamo i to nije sporno. Nego, ovde nije pitanje našeg političkog iskustva, nego političke koalicije kojoj vi pripadate. Da li se zove grupacija ili koalicija, gospodin Obradović je tu bio vrlo jasan, potpuno jasan. Došao da nastupa u ime zajedničko. Znate, kad nastupate u nečije ime, još se pohvalio, došao u televizijsku emisiju, lično sam gledao, zakopčao odelo, rekao sa osmehom – ja ovde predstavljam, ja sam taj koji predstavlja ovu grupaciju, nemojte vi meni da uzimate, ja sam taj koji će uskoro da zasedne u neku fotelju.
Ali, pošto je bio vrlo ponosan, nama je to bilo simpatično i mi smo zapamtili da on predstavlja koaliciju, kojom predstavlja i ove sve stranke, sve pojedince, i gospodina Đilasa i Miškovića i Vuka…
(Vjerica Radeta: Znači, on je Balši šef.)
Tako je.
Meni se čini da je tu hijerarhijski odnos između Dragana Đilasa i Boška Obradovića vrlo jasan. Mislim da niko u ovoj sali nema sumnju, a mislim i šire od ove sale, ko je tu kome šef, gazda i ko odlučuje o potezima. I, naravno, ko finansira sve te aktivnosti. Možda gospodin Obradović finansira te aktivnosti, ali, ako nas vi uverite, mi bi možda mogli u to da poverujemo. Teško, ali potrudili bi se. Jer, mi smo spremni da otvoreno prihvatimo taj dijalog.
Međutim, mislim da su te vrednosti evrofanatizma kod gospodina Obradovića sve snažnije prisutne.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima Aleksandar Martinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ja moram da vas podsetim da je osnivačka skupština, koalicije Savez za Srbiju održana 2. septembra 2018. godine u Sava Centru i tom prilikom je jedan od lidera te koalicije, Borko Stefanović, rekao – da je u pitanju koalicija i svakog dana Dragan Đilas, Boško Obradović, Vuk Jeremić, podsećaju građane Srbije da je Savez za Srbiju, više od koalicije, ne samo da je koalicija, nego da je više, a da je manje od političke stranke. To je neka nova politička formula, koju ste nam vi ponudili.

Još jednu stvar da vam kažem, u poslednjoj emisiji, „Upitnik“ na RTS-u, kada Marija Obradović nije smela da pominje ime Dragana Đilasa, Boško Obradović se pobunio, a vi sada širite ruke, a ja ću da vam objasnim zašto to govorim, Boško Obradović se pobunio zašto je predstavljen samo kao lider Pokreta DVERI, kada je on tako kaže, jedan od lidera Saveza za Srbiju.

Dakle, čovek je tako rekao i to su svi gledaoci mogli da vide i da čuju.

Dakle, vi ste u koaliciji sa onima koji su upropastili Srbiju i u političkom i u ekonomskom i u kulturnom i u svakom drugom smislu.

Vi ste u koaliciji sa čovekom koji javno priznaje da je od 2007. godine do 2012. godine zaradio 25 miliona evra, mislim na Dragana Đilasa. Vi ste u koaliciji sa Vukom Jeremićem koji priznaje da na svom privatnom računu ima preko sedam miliona evra. Vi ste u koaliciji sa ljudima koji će sutra u Strazburu da kažu da je Srbija u istom redu, ovo su inače reči Nebojše Zelenovića vašeg koalicionog partnera, da je Srbija država koja je u istom redu sa Turskom i Moldavijom, zato što se u njoj, kaže, ubijaju politički protivnici.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovani poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika obaveštavam vas da će danas Narodna skupština po potrebi raditi i posle 18.00 časova.
Nesumnjivo, interesantna tema, ali mislim da smo dosta raspravljali o temi van dnevnog reda.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Stefana Miladinović i Milisav Petronijević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Milisav Petronijević.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milisav Petronijević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovana predsednice, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, moja koleginica Stefana Miladinović i ja smo podneli amandman na član 1. Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Prvo da kažem šta je član 1. Član 1. govori o predmetu zakona, a uvek predmet zakona najavljuje sadržaj i suštinu zakona i zato mislimo da je veoma važan.

Amandman koji smo podneli na taj član je u stvari podrška, velika podrška Predlogu ovog zakona. Zašto? U članu 1, kada se govori o predmetu zakona, zakon uređuje smanjenje rizika od katastrofa s jedne strane, i sa druge strane upravljanje vanrednim situacijama, izdvajam samo te dve stvari. Na čemu insistira zakon? Insistira na sistemu smanjenja rizika, sistemu upravljanja, delu sistema nacionalne bezbednosti.

Dakle, da bi se sve ovo moglo sprovesti zakon uspostavlja jedinstven i integracioni sistem za rešavanje problema u ovoj oblasti. E, upravo smo mi intervenisali u ovom članu tražeći da se pored „uređenja“ unese i reč „uspostavlja sistem, smanjenje rizika od katastrofa“ itd. Dakle, ne samo uređenje, nego se i uspostavlja.

Zašto? Želeli smo da istaknemo veliki značaj, veliki kvalitet ovog zakona kada se ima u vidu tri stvari. Prvo- prevencija, pripremljenost, otpornost na katastrofe, elementarne nepogode itd. Drugo - efikasno reagovanje kada se dogodi katastrofa. Treće – to je efikasnost otklanjanja posledica katastrofa.

Vratiću se na prvo, samo da iskoristim priliku da, kada je u pitanju ovo drugo efikasno reagovanje, kad nastanu katastrofe, koristim priliku da odam priznanje i pružim snažnu podršku MUP-u i Sektoru za vanredne situacije i svim ljudima koji su se bavili time na velikom angažovanju, na velikom trudu, na velikim rezultatima koji su postigli, ali uz dužno poštovanje, uz veliko priznanje i veliku zahvalnost, to je reagovanje kada nastane katastrofa. Ovde zakon insistira da se što više uradi do nastanka katastrofe.

Dakle, insistira na jedinstvenom, integracionom sistemu u kome svako ima svoju vrednost. Dakle, na preventivnom sistemu, na sistemu otpornosti, na sistemu da bude što spremnije da se dočeka tako nešto i od danas je to veoma važno pitanje u svetu, Evropi, pa i Srbiji.

Elementarne nepogode i katastrofe su se, da tako kažem, odomaćile i odrično je da se izašlo sa ovim zakonom, sa ovim Predlogom zakona, sa ciljem da se uspostavi jedan jedinstven sistem, da se ne samo efikasno reaguje kad nastanu katastrofe, već da se što više uradi da one smanje rizik tih katastrofa i da se spreče.

Dakle, naša intervencija jeste bila upravo da bi smo dali na značaju upravo insistiranje zakona na tome, zato smo tražili da se stavi i reč „uspostavlja“, inače nije suštinski, nikakva promena, više je preciziranje.

Koristim priliku još jednom da pružim snažnu podršku predloženom Zakonu o smanjenju rizika i vanrednim situacijama. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Marjana Maraš.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe SDPS.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima Slavica Živković.