Prva posebna sednica , 28.10.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva posebna sednica

01 Broj 06-2/139-20

1. dan rada

28.10.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:10 do 20:20

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem se kandidatu za predsednika Vlade Republike Srbije, gospođi Ani Brnabić.
Pošto, kao što sam rekao, nema više prijavljenih diskutanata, pošto smo obavili pretres, dozvolite mi samo na kraju da i ja kao sada predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, a do pre neki dan član Kabineta Ane Brnabić, izrazim veliko zadovoljstvo i čast što sam imao priliku da radim u toj Vladi.
Isto tako i da kažem da sam ponosan na sve ono što smo dobro uradili za ovu zemlju i za ovaj narod u poslednjih osam godina u koaliciji sa SNS i predsednikom Aleksandrom Vučićem, da smo uradili velike stvari za zaštitu nacionalnih i državnih interesa, ojačanu poziciju, spoljno-političku poziciju naše zemlje i za stabilizaciju ekonomskih prilika i ekonomski razvoj naše zemlje.
U tom smislu, želim još jednom da se zahvalim svojim dosadašnjim kolegama i predsednici Vlade, koja je i meni bila predsednica Vlade tri godine, i da poželim puno uspeha novom kabinetu.
Siguran sam da samo ujedinjena Srbija, samo stabilna i jedinstvena Srbija može biti jaka. Zato budite sigurni da će Narodne skupštine Republike Srbije zajedno sa predsednikom Republike, zajedno sa predsednicom Vlade, zajedno sa Vladom Republike Srbije dati taj ključni doprinos političkom jedinstvu i stabilnosti Srbije. Takođe smo spremni na jednu veoma dinamičnu i aktivnu saradnju i interakciju sa Vladom Republike Srbije, imajući u vidu da Narodna skupština bira i nadzire rad Vlade, ali istovremeno i da rad Narodne skupštine zavisi i od aktivnosti Vlade Srbije, odnosno predlaganja zakonskih akata i drugih odluka koje Skupština treba da donosi, u tom smislu samo da vam kažem da nas ubrzo čeka i očekujemo ponovo u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Kao što sam rekao, pošto smo obavili pretres o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 270. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine zakazujem, odnosno određujem 28. oktobar 2020. godine kao Dan za glasanje o programu Vlade o izboru predsednika i članova Vlade u 19,23 časova.
Glasanju, kao što sam rekao, pristupamo za jedan minut.
Pre nego što pređemo na glasanje, po našem Poslovniku kandidat za predsednika Vlade i kandidati za članove Vlade nisu u obavezi da prisustvuju glasanju.
Polaganje zakletve, a nadam se da će sve biti u redu, je u 20,00 časova.
Poštovani narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje potrebno je da utvrdimo kvorum.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Zahvaljujem.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 229 narodnih poslanika trenutno, odnosno sada već 230, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres o kandidatu za predsednika Vlade, Programu Vlade i kandidatima za članove Vlade, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 270. stav 2. Poslovnika, Narodna skupština o Programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade odlučuju u celini tajnim glasanjem, osim ako ne odluči da se glasa javno.
Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom.
Predlažem da Narodna skupština o Programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade glasa javno, odnosno prozivkom narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: glasalo je – 231, za – 223, nije glasalo devet narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština. Većinom glasova, odlučila da se o Programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade glasa javno - prozivkom.
Pošto je Narodna skupština odlučila da se o Programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade glasa javno – prozivkom, podsećam vas da Narodna skupština istovremeno glasa o Programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade po članu 127. stav 3. Ustava, zatim da Narodna skupština odlučuje o izboru Vlade u celini član 15. stav 2. Zakona o Vladi, i to većinom glasova svih narodnih poslanika član 105. stav 2. tačka 9) Ustava Srbije.
Takođe vas podsećam da je članom 131. Poslovnika uređen postupak sprovođenja javnog glasanja - prozivkom i da, shodno toj odredbi, generalni sekretar Narodne skupštine proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena, narodni poslanik koji pristupa glasanju izgovara reč „za“, „protiv“ ili „uzdržan“, predsednik, odnosno generalni sekretar ponavlja ime i prezime narodnog poslanika koji je glasao i njegovu izjavu, odnosno utvrđuje da li je odsutan ili da ne želi da glasa i generalni sekretar Narodne skupštine zapisuje tu izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost uz njegovo ime i prezime na spisku.
Stavljam na glasanje Program Vlade i predlog za predsednika i članove Vlade u celini.
Pristupamo glasanju prozivkom narodni poslanika.
Molim generalnog sekretara Narodne skupštine, Veljka Odalovića, da obavi prozivanje narodnih poslanika po azbučnom redu prezimena i evidentira njihovo izjašnjavanje.
VELjKO ODALOVIĆ: Hvala.
Avramov Andrijana – za;
Alavanja Slobodan – za;
Aleksić Zagorka – za;
Andrić Svetozar – za;
Arsić Veroljub – za;
Atlagić prof. dr Marko – za;
Acković Dragoljub – za;
Bajatović Dušan – za;
Bajrami Arđend – odsutan;
Bakarec Nebojša – za;
Banđur Miloš – za;
Barišić Dragana – za;
Baroš Nenad – za;
Bačevac Muamer – za;
Beloica Ana – za;
Bećiri Nadije – protiv;
Bečić mr Igor – za;
Birmančević Boban – za;
Bogatinović Žarko – za;
Bogdanović Marko – za;
Božić Sandra – za;
Bojanić Zoran – za;
Bošković Mladen – za;
Branković Minčić Dragana – za;
Broz Josip – za.
Bulatović Slaviša – za;
Bursać Boris – za;
Vasiljević Bratimir – za;
Veinović Nevena – za;
Veljković Jelisaveta – za;
Veljović Danijela – za;
Vesović Petar – za;
Viček Anamarija – za;
Vlahović Sonja – za;
Vojinović Nikola – za;
Vujadinović Milimir – za;
Vujadinović Nevena – za;
Vujičić Danijela – za;
Glišić Vladan – odsutan;
Grahovac Vladimir – za;
Grbić Maja – za;
Grujić Mladen – za;
Dabić Đorđe – za;
Davidovac Tijana – za;
Dačić Ivica – za;
Dačić Milica – za;
Dragišić prof. dr Zoran – za;
Drecun Milovan – odsutan;
Đukanović Vladimir – za;
Đurić Nevena – za;
Đurica Milan – za;
Erić Ninoslav – za;
Žarić Kovačević Jelena – za;
Životić Ilija – za;
Zagrađanin Vladan – za;
Zeljug Marko – za;
Zukorlić Muamer – odsutan;
Ivanović Nataša – za;
Ivković dr Vesna – za;
Ilić Milan – za;
Imamović Enis – protiv;
Jakovljević Biljana – za;
Janković Tomislav – za;
Janošević Stanislava – za;
Janjušević Krsto – za;
Jevđić Marija – za;
Jevtović Viktor – za;
Jevtović Vukojičić Milanka – za;
Jefić Branković Sanja – za;
Jovanov Milenko – za;
Jovanović Aleksandar – za;
Jovanović Branimir – za;
Jovanović Jadranka – za;
Jovanović Marija – za;
Jovanović Nataša – za;
Jokić Mihailo – za;
Joković Sandra – za;
Joksimović Nemanja – za;
Jolović Nikola – za;
Jugović Aleksandar – za;
Jugović Bratislav – za;
Jugović Milan – za;
Juhas Atila – za;
Kamberi Šaip – protiv;
Kapelan Rajko – za;
Karanac Jasmina – za;
Karadžić Ana – za;
Karić Dragomir – odsutan;
Kebara Luka – za;
Kesar Dejan – za;
Kiš Nandor – za;
Knežević Vesna – za;
Kovač Elvira – za;
Kovačević Borisav – za;
Kovačević Goran – za;
Kolundžija Jovan – za;
Komlenski Đorđe – za;
Kondić Miroslav – za;
Kosanić mr Đorđe – za;
Kostadinova Nevenka – za;
Krajinović Marijana – za;
Kralj Dubravka – za;
Krišanov Vesna – za;
Krkobabić Stefan – odsutan;
Krstić Nenad – za;
Kuzmanović Vujaković Ljiljana – za;
Kučević Selma – protiv;
Lazić Nikola – za;
Laketić Darko – za;
Lakić Sanja – za;
Langura Janko – za;
Leković Marija – za;
Linta Miodrag – za;
Ljubišić Nataša – za;
Maksimović Sofija – odsutna;
Malušić Ljiljana – za;
Marinković Vladimir – za;
Marić Ljubomir – za;
Maričić Vladica – za;
Marković Aleksandar – za;
Marković Vesna – za;
Marković (Dragoslava) Dragan – za;
Marković (Milomira) Dragan – za;
Marković prof. dr Predrag – za;
Marković Uglješa – za;
Martinović dr Aleksandar – za;
Matejić Ilija – za;
Matić Veroljub – za;
Matović Rajka – za;
Mačužić Puzić Maja – za;
Mijatović Jelena – za;
Mijatović dr Milorad – za;
Miletić Milija – za;
Milijić Svetlana – za;
Milić Goran – za;
Milićević Đorđe – za;
Milojević Milosav – za;
Milojčić Velibor – za;
Miljanić Ana – za;
Mirković Aleksandar – za;
Mirčetić Vuk – za;
Mitrović Nenad – za;
Mićin Žarko – za;
Mihailović Jelena – za;
Mihailović Vacić Nataša – za;
Mladenović Marko – za;
Mrdić Uglješa – za;
Mrkonjić Milutin – za;
Nedeljković Olivera – za;
Nedović Vesna – za;
Nikolić Ivana – za;
Nikolić Milica – za;
Nikolić Slađana – za;
Obradović prof. dr Žarko – za;
Obradović Jasmina – za;
Obradović Jelena – za;
Obradović Milica – za;
Orlić dr Vladimir – za;
Ocokoljić Violeta – za;
Pavlović Marković prof. dr Aleksandra – za;
Pavlović Nebojša – za;
Pajkić Lav-Grigorije – za;
Palalić Gojko – za;
Palalić Jovan – za;
Pantić Pilja Biljana – za;
Parezanović Marko – za;
Pastor dr Balint – za;
Paunović Snežana – za;
Pek Zoltan – za;
Pekarski Goran – za;
Perić Đuro – za;
Petković Tihomir – za;
Petrović Aco - za;
Petrović Ljubo – za;
Petrović Mira – za;
Petrović Olja – za;
Petrović Snežana – za;
Pešić Ana – za;
Pešić Olivera – za;
Pilipović Tamara – za;
Popović Ivana – za;
Popović Milena – odsutna;
Popović Nemanja - za;
Pramenković Misala – za;
Pupin Košćal Justina – za;
Pupovac Adrijana – za;
Raguš Marina – za;
Radenković Mirela - za;
Radin Milan – odsutan;
Radinović Dragana – za;
Radović Dijana – za;
Radosavljević Nikola – za;
Rajić Predrag – za;
Rakić Katarina – za;
Rakonjac dr Ljubinko – za;
Ranković Vesna – za;
Ribać Ivan – za;
Rističević Marijan – za;
Savić Milan – za;
Sakić Milijana – za;
Spasić Branimir – za;
Spasojević Goran – za;
Srbljanović Stefan – za;
Srdić Bosiljka - za;
Sretenović Jelica – odsutna;
Stambolić Vesna – za;
Stanojlović Velibor – za;
Starčević Života – za;
Stević Zvonimir – za;
Stjepanović Vesna – za;
Stojilković Momir – za;
Stojković Dušica – za;
Stojmirović prof. dr Ljubiša – za;
Stošić Dejan – za;
Stošić Hadži Milorad – za;
Subić Milenka – za;
Tandir Samir – za;
Tarbuk Duško – za;
Tasić prof. dr Goran – za;
Tasovac Ivan – za;
Tvrdišić Radovan – odsutan;
Terzić Miloš – za;
Tišma Smilja – odsutna;
Todorović Đorđe – za;
Todorović Marija – za;
Todorović Sonja – za;
Tomić dr Aleksandra – za;
Tomić Željko – za;
Tomić Zoran – za;
Torbica Bojan – za;
Ćosović Samira – za;
Ujhelji Akoš – za;
Unković mr Slavenko – za;
Uri dr Emeše – za;
Urošević Milan – za;
Fehratović Jahja – odsutan;
Fila Toma – za;
Filipović Nenad – za;
Filipović Srbislav – za;
Filipovski Dubravka – za;
Fremond Arpad – za;
Hodžić Mirsad – protiv;
Čamagić Aleksandra – za;
Čarapić Ana – za;
Čotrić Aleksandar – odsutan;
Šapić Aleksandar – odsutan;
Šormaz Dragan – za;
Šukalo Adam – za.
Izvinjavam se, Krajinović Marijana je greškom pročitana – za, a ona je odsutna, da ne bi imali nesklad sa glasanjem i evidencijom koju vodimo ovde zvanično. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Pošto smo obavili glasanje prozivkom narodnih poslanika, zaključujem glasanje.
Pauza par minuta samo da saberemo rezultate.
(Posle pauze)
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Molim vas da sednete.
Narodni poslanici, zauzmite svoja mesta da biste čuli rezultate.
Dozvolite mi da saopštim rezultate glasanja.
Od 232 narodna poslanika koji su pristupili glasanju:
za predlog je glasalo 227 narodnih poslanika,
protiv predloga glasalo je pet narodnih poslanika,
uzdržanih nije bilo,
odsutno je 16 narodnih poslanika,
niko se ne vodi pod stavkom - nije želeo da glasa.
Želim samo da vas podsetim, ako neko sabira, mi imamo dva poslanika trenutno manje na spisku, zato što su podnete ostavke, a nisu verifikovani mandati novim. Tako da, da ne ispadne da na kraju nije dobra računica.
Moram o svemu da vodim računa, da neko ne kaže da je…
To su Marko Đurić i Novica Tončev.
Pošto je za Program Vlade i predlog za predsednika i članove Vlade glasalo 227 narodnih poslanika, što predstavlja većinu od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da je Narodna skupština usvojila Program Vlade i izabrala Vladu, u predloženom sastavu.
Dozvolite mi da, u vaše i u svoje ime, čestitam predsedniku, potpredsednicima i ministrima u Vladi na izboru.
Sada određujem kratku pauzu u trajanju od pet minuta kako bi se izabrani članovi Vlade pripremili za polaganje zakletve, a rekli smo da će zakletva biti u 20 časova.
Moram da izrazim zadovoljstvo što smo danas sve po planu uradili. Hvala.
(Posle pauze)