Drugo vanredno zasedanje , 11.02.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/25-21

3. dan rada

11.02.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 16:10

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto se javila za repliku Snežana Paunović, ja joj neću dati repliku, imam pravo da to procenim, zato što je iz moje stranke pa ne sme da se ljuti na mene.
U svakom slučaju, ja bih stvarno molio da ne izazivamo replike bez potrebe.
Pošto smo rekli da je u 16.00 časova glasanje, više nema prijavljenih poslanika. Predlagači se ne javljaju, tako da zaključujem načelni pretres o predlozima akata iz tačaka 4. i 5. dnevnog reda.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona o socijalnoj karti u načelu, a obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika u danu za glasanje odlučivati samo o predlogu zakona u celini.
Dame i gospodo narodni poslanici, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak 11. februar 2021. godine, sa početkom u 16.03 časova kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u jedinice elektronskog sistema.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno u ovom trenutku 163 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prelazimo na 1. tačku – Predlog zakona o socijalnoj karti.
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o socijalnoj karti, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 169, za – 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o socijalnoj karti.
Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma, tačke 2. i 3. dnevnog reda, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.
Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Lesoto o saradnji u oblasti odbrane, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 174, za – 174 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv krijumčarenja migranata, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 175, za – 174, nije glasao jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda.
Pre nego što pređemo na glasanje, podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres predloga autentičnih tumačenja u načelu, a s obzirom na to da na predloge autentičnih tumačenja nisu podneti amandmani Narodna skupština će, shodno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o predlozima autentičnih tumačenja u celini.
Stavljam na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 2. stav 1. tačke 3) Zakona o sprečavanju korupcije, sa ispravkom u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 175, za – 174, nije glasao jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog autentičnog tumačenja.
Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 64. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, sa ispravkom u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 175, za – 175 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog autentičnog tumačenja.
Dame i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Želim samo da vas podsetim da ćemo najverovatnije imati još jednu sednicu do kraja vanrednog zasedanja, i to najverovatnije 23. februara.
Isto tako, želim da čestitam svima vama, svima nama i svim građanima Srbije predstojeći Dan državnosti. Živela Srbija! Hvala.