Sedmo vanredno zasedanje , 06.07.2021.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/272-21

1. dan rada

06.07.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:20 do 18:25

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1020 01 Y između Francuske agencije za razvoj i Republike Srbije za realizaciju Programa urbane sredine otporne na klimatske promene
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1015 02 D između Francuske agencije za razvoj i Republike Srbije za Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji Faza 1
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, Zajedničke deklaracije u vezi sa trilateralnim pristupom pravilima o poreklu i Zajedničke dek
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat integrisanog razvoja koridora reke Save i Drine primenom višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji primenom višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Programski zajam za razvojne politike za efikasnost javnog sektora i zeleni oporavak) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Gasni interkonektor Niš - Dimitrovgrad - Bugarska (granica) između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. 0020008959 koji se odnosi na neobezbeđeni zajam do iznosa od 431.685.732,79 evra uz garanciju UKEF u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Ivica Dačić

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
  Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Josip Broz.
  Dostavljen vam je zapisnik Pete posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
  Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedene sednice.
  Obaveštavam vas da je proverom u službi za poslove Obora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedeni zapisnik.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje zapisnik Pete posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu održane 22. juna 2021. godine.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 160, za – 147, nije glasalo – 13 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Zapisnik Pete posebne sednice.
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uz saziv sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu, koja je sazvana na zahtev 226 narodnih poslanika, saglasno članu 106. stav 3. Ustava Srbije, članu 48. stav 3. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 249. Poslovnika Narodne skupštine, dostavljen vam je zahtev za održavanje vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije sa određenim dnevnim redom sadržanim u tom zahtevu.
  Za sednicu Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine određen je sledeći
  D n e v n i r e d:
  Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode,
  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, Zajedničke deklaracije u vezi sa trilateralnim pristupom pravilima o poreklu i Zajedničke deklaracije o vezi između Protokola o Irskoj/Severnoj Irskoj i Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji,
  Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1020 01 Y između Francuske agencije za razvoj i Republike Srbije za realizaciju Programa urbane sredine otporne na klimatske promene,
  Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1015 02 D između Francuske agencije za razvoj i Republike Srbije za Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji Faza 1,
  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Programski zajam za razvojne politike za efikasnost javnog sektora i zeleni oporavak) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat integrisanog razvoja koridora reke Save i Drine primenom višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
  Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji primenom višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
  Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Gasni interkonektor Niš - Dimitrovgrad - Bugarska (granica) između Republike Srbije i Evropske investicione banke,
  Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. 0020008959 koji se odnosi na neobezbeđeni zajam do iznosa od 431.685.732,79 evra uz garanciju UKEF u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate-Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.P. MORGAN AG kao Agenta i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Aranžera i JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON BRANCH kao Prvobitnog zajmodavca,
  Predlog odluke o izboru predsednika sudova,
  Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Zrenjaninu.
  Poštovani narodni poslanici, pre prelaska na dalji rad, podsećam vas da je iz dnevnog reda ove sednice povučena prva tačka - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, KOJI JE PODNELA VLADA.
  Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu članova 92. stav 2, 170, 192. stav 3. i 201, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, predložio je da se obavi zajednički jedinstveni pretres od 2. do 9. dnevnog reda i zajednički jedinstveni pretres o 10. i 11. tački dnevnog reda.
  Pošto gospodin Maritnović nije tu, stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno- 162, za – 148, nije glasalo – 14.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj Predlog.
  Prelazimo na rad po dnevnom redu.
  Pre toga bih samo hteo da vam napomenem da, imajući u vidu da smo podelili ovu sednicu na dve tematske celine, odnosno rasprave, a imajući u vidu da su ovde u pitanju međunarodni sporazumi, odnosno ugovori kod kojih nema rasprave u pojedinostima, mi ćemo raditi danas i sutra, a to znači da u četvrtak neće biti potrebe za radom zato što bi glasanje obavili sutra na kraju rasprave.
  Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Branisalv Nedimović, potpredsednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Tatjana Matić, ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Siniša Mali, ministar finansija, Irena Vujović, ministar zaštite životne sredine, Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Stevan Nikčević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Saša Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Jelena Tanacković, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, Milana Rakić, državni sekretar u Ministarstvu, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Olivera Jocić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Ana Tripović, direktor Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija i Dragana Dejanović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija.
  Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
  Saglasno članu 180. stav 1, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički jedinstveni pretres o pomenutim zakonima.
  Pozdravljam ministra Sinišu Malog i dajem mu reč.
  Izvolite.