Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja , 29.11.2021.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala svima.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nešto pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Hvala.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 172 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Pošto je Narodna skupština obavila zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka (tačke 1. i 2. dnevnog reda), a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 15) Ustava Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika vrši izborne nadležnosti.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o dopunama Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju, sa ispravkom, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.
Druga tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.
Pre nego što zaključim sednicu, samo da vas podsetim da sam za sutra zakazao sednicu u 13.00 časova posvećenu ustavnim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Desetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini.