Sedamnaesto vanredno zasedanje, 09.02.2022.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Stefan Krkobabić

Poslanička grupa PUPS - "Tri P" | Predsedava
Hvala, gospodine Šukalo.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam – da li žele reč predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa? Ne. Zahvaljujem.
Zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 6. dnevnog reda.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 9. februar 2022. godine, sa početkom u 16.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Sedamnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Hvala svima koji su učestvovali u raspravi.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji, ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Zahvaljujem.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutan 191 narodni poslanik, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 10. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema, sa ispravkom, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno - 193, za – 193.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 10. stav 1. Zakona o interoperabilnosti železničkog sistema.
Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o izboru, odnosno prestanku funkcija (tačke od 2. do 5. dnevnog reda), podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 2. tačke 12. i 13. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o prestanku funkcije javnih tužilaca i bira sudije i zamenike javnih tužilaca većinom glasova svih narodnih poslanika.
Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
Druga tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno - 193, za – 193.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.
Treća tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno - 193, za – 192, nije glasao jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Četvrta tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno - 194, za – 194.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.
Peta tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno - 194, za – 193, nije glasao jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime, čestitam izabranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželim puno uspeha u radu.
Šesta tačka dnevnog reda.
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da prema članu 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika vrši izborne nadležnosti.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o razrešenju i imenovanju u Republičkoj izbornoj komisiji, u načelu.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno - 194, za – 193, nije glasao jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvatila Predlog odluke, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na tačku 2. podtačku 11) amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Milićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno - 194, za – 191, nije glasalo troje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj amandman.
Na tačku 2. podtačku 15) amandman je podneo narodni poslanik Samir Tandir.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno - 194, za – 189, nije glasalo petoro.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu odluke, u celini.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o razrešenju i imenovanju u Republičkoj izbornoj komisiji, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno - 194, za – 194.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Sedamnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Kao što znate, da vas podsetim u 17.00 sati je Deseta posebna sednica posvećena proglašenju Akta o promeni Ustava i ustavnog zakona. Hvala vam.