Drugo vanredno zasedanje , 27.02.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/323-23

3. dan rada

27.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu
 • Odluka o izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokac
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji
 • Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Ovo je bilo dva minuta za obrazlaganje amandmana. To je bilo dva minuta za obrazlaganje amandmana.
  Ne čujete me. Moram ovako pošto me ne slušate. Ovo je bilo dva minuta za obrazlaganje amandmana.
  Vi imate pravo, ako želite, da koristite i još pet, to nije problem, ali govorite o amandmanu.
  (Aleksandar Jerković: Uvek govorim o amandmanu.)
  Zato ste se javili, a ovo je sve bio uvod.
  (Aleksandar Jerković: Zašto sprečavate da se govori?)
  Znači, vi možete da dobijete, upravo vam pružamo mogućnost za dodatnih pet. Prijavite se za reč, daću vam i to vreme, ali govorite samo o amandmanu koji ste podneli. Jel vidite, šta ste napisali?
  (Aleksandar Jerković: Vi ste vlasni da razumete šta ja govorim?)
  Evo, vi sami, vi sami, izvolite obrazložite svoj amandman i nikakav problem nije.
  ...
  Bunjevci građani Srbije

  Aleksandar Jerković

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Dajte mi pet minuta.

  Dakle, kada od tih 25% oduzmete sve ono kao što sam rekao, daj Bože da vam ostane 5% podrške naroda.

  I da vam kažem još nešto. Da ste pre izbora rekli ljudima - priznaćemo Kosovo, uvešćemo sankcije Rusiji, ne biste danas imali ljude na ulicama.

  (Narodni poslanici SNS dobacuju.)

  Zašto, gospodo, umesto što dobacujete, lepo ne izađete pred narod i kažete lepo i kažete lepo - predomislili smo se, hoćemo da vodimo jednu drugačiju politiku, kao što ste uradili kada ste napustili vašu Radikalnu stranku, pa onda lepo objasnite narodu zašto je dobro da se prizna Kosovo i Metohija, zašto je dobro da se uvedu sankcije Rusiji.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Gospodine Jerkoviću, ne vredi, moram da vam pomognem.
  ...
  Bunjevci građani Srbije

  Aleksandar Jerković

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Ne prekidajte me, budite ljubazni.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Moram da vam pomognem. Evo ovako. Vi ste predložili svojim amandmanom da se promeni naziv propisa. O tome je reč. Slobodno obrazložite zašto predlažete da se promeni naziv propisa.
  Šta je sada, ne želite da govorite?
  (Aleksandar Jerković: Ako stalno opoziciju prekidate, ne znam što…)
  A što ste sami sebi isključili mikrofon?
  (Aleksandar Jerković: Možete da radite šta hoćete, ali ne još dugo.)
  Nećete više. Dobro.
  Hvala i na tome.
  Na naziv Predloga zakona amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nenad Mitrović, Sanja Miladinović i Srđan Milivojević.
  Podnosilac ima prednost.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Poštovani građani Srbije, mi smo, kada je reč o nazivu zakona – Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, tražili da se promeni naziv ovog zakona i da glasi zakon o izmenama i dopunama Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

  Zašto je to važno za nas? Za nas je to važno zato što smo mi posvećeni izgradnji pravne države. Mi imamo situaciju da ovoga trenutka svedočimo slomu pravne države. Možda građani Srbije znate, možda ne znate, ali tu su predstavnici opozicije da to čujete iz naših usta. Ovoga trenutka u velikoj policijskoj akciji uhapšeni su ljudi bliski vrhu SNS iz firme „Bauvazen“. Tužiteljke koje su pohapsile ove kriminalce – Bojana Savović i Jasmina Paunović su ekspresno smenjene, predmet im je oduzet i dat je tužiocima koji nisu godinu dana radili ovaj posao.

  Mi smo, kažem, posvećeni izgradnji pravne države. U ime slobode, u ime prava na pobunu, u ime demokratskog uređenja ove zemlje priključujem se pozivu koji su uputili tužioci, advokati, profesori pravnog fakulteta, građani koji žele da i Srbija ima svoju Lauru Koveši, tužioca. Sada je trenutak da pokažemo solidarnost sa tim ženama. Sad je trenutak da kažemo da smo spremni da se borimo protiv kriminala i korupcije. Sad je trenutak da kažemo ne naprednoj mafiji.

  Pozivam sve građane 2. marta u 15.00 sati ispred Vlade Republike Srbije, ugao Kneza Miloša i Nemanjine, da odbranimo zakon i ovaj zakon danas. Evo ga jedan poslanik riče i kaže da nije to tema. To je tema gospodine, to je tema. Nemojte da ste nervozni. Razumem strah i treba da budete uplašeni.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Gospodine Milivojeviću…
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Koristim vreme ovlašćenog predlagača.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Nije problem da vi koristite vreme koje imate. To je sve u redu, nego da li je tema ili nije tema, to ipak prosuđujem ja. U pravu su ti što vam zameraju da ne govorite o temi. Nastavite, ali držite se amandmana i sve je u redu.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Hvala vam što pokušavate da uzmete pravo opoziciji da govori. Nećete uspeti, gospodine Orliću. Ne damo. Ne damo tužioce, shvatite. Ne damo vam Srbiju. Ne damo! Ne damo ove tužiteljke! Ne damo! Srbijo, ne daj svoje hrabre ljude koji se bore protiv napredne mafije i kriminala! Ne dam!