Drugo vanredno zasedanje , 27.02.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/323-23

3. dan rada

27.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu
 • Odluka o izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokac
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji
 • Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Znači, sada ste rešili da još manje govorite o amandmanu, nego na samom početku. Odlično. Ja vam kažem da nastavite, dobićete vreme koje god hoćete, a vi onda još gore od svega. Fantastično, šta da vam kažem.
  Reč ima Slavica Radovanović.
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Slavica Radovanović

  Narodna stranka
  Poštovani predsedniče, hvala vam na reči.

  Poštovani građani, u potpunosti podržavam amandman koji je izneo kolega Milivojević.

  Samo bih se nadovezala da najoštrije osuđujem smenu dve tužiteljke zato što govorim iz pozicije policije i svi dobro znate gde sam radila i šta sam radila. Bojanu Savović poznajem direktno i poznajem je lično. Bojana Savović je sa mnom radila silne edukacije za nasilje u porodici, da nam se ovo ne događa i da se ne pitamo koja je sledeća. Bojana Savović je uvek govorila da su policija uši i oči tužilaštva. Samim činom oduzimanja ovakve jedne važne funkcije i smenjivanjem ovakvih tužilaca vi ste drugovi koji odlučujete o tome, a posebno Nebojša Stefanović sasekli ruke policije. Sati, dani, noći provedeni u radu na ovakvim predmetima ne znače više ništa. Policija ne može da radi bez saglasnosti tužilaštva zato što je ovde tužilačka istraga.

  Osnovni postulat na kome se zasniva rad policije – zaštita građana i njihove imovine, a mi, dragi građani, ako smenjujemo tužioce koji pomažu policiji, rade u policiji, mi nećemo biti zaštićeni, jer bez ovakvih tužilaca policija ne može da radi.

  Takođe, poštovani građani Ćuprije, želela bih da osudim najstrašniji tviter post koji je jedan od poslanika okačio na svom nalogu zato što je rekao – građane Srbije, građane iz Ćuprije…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Gospođo Radovanović…
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Slavica Radovanović

  Narodna stranka
  Koristim vreme grupe.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Jedna stvar samo. Znači, vi ste se javili za reč po amandmanu?
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Slavica Radovanović

  Narodna stranka
  Da, i hoću da koristim vreme ovlašćenog.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  I sve ste drugo govorili, ne govorite o tom amandmanu, razumete?
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Slavica Radovanović

  Narodna stranka
  Znači, građani Srbije imaju pravo da ovde dođu u Skupštinu…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Gospođo Radovanović, samo me saslušajte, molim vas.
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Slavica Radovanović

  Narodna stranka
  Ova Skupština je mesto za građane.