Drugo vanredno zasedanje , 27.02.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/323-23

3. dan rada

27.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu
 • Odluka o izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokac
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji
 • Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Samo da vam kažem, vaš amandman je 1. septembar.
  ...
  Demokratska stranka

  Miodrag Gavrilović

  Demokratska stranka - DS
  Tako je.

  Jeste li pročitali? Amandman se ne prihvata iz raznih razloga i kaže se – Agencija za privredne registre ne bi stigla da sprovede postupak javne nabavke za unapređenje softvera centralne evidencije stvarnih vlasnika.

  Ono što smo mi dobili kao obrazloženje zašto se donosi ovaj zakon o izmeni zakona je sledeće – kaže da bi to trebalo da se uradi, da se pomeri taj rok primene zakona do 1. oktobra jer navedenim odredbama je propisano dosta toga što je važno, a kaže se na kraju – imajući u vidu novonastale tehničke probleme u izradi novog softvera Agencija za privredne registre kojoj bi se ovo omogućilo neophodno je odložiti primenu predmetnih odredaba važećeg zakona.

  Da pitam – kako vi podnosite tu tendersku proceduru? Jel vi kažete da taj što treba da radi softver mora da ga uradi onako kako je napisano u tenderu i zadatak koji je postavljen ili to nije problem da uvek aneksirate ugovore? Sami ste ovde napisali da aneksirate ugovore zbog stvari i to šest meseci.

  Očito da vam je vreme veliki problem. Nećete da prihvatite 1. septembar, nećete da prihvatite 1. avgust, nećete da prihvatite nešto što je predviđeno da bude za sledeću godinu nego isključivo samo 1. oktobar. Čovek kada bi slušao vas shvatio bi i pomislio da idealno znate da planirate.

  Čekajte, ako idealno znate da planirate, jeste li vi svesni da je predsednik DS Zoran Đinđić platio glavom, a Boris Tadić vlašću to što nije hteo da pravi kompromis sa Kosovom, a vi danas pristajete na manje od Ahtisarijevog plana? Kako vas nije sramota.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Gavriloviću, da vas zbog zloupotreba koje pravite i reči koje koristite bude sramota. Vas na prvom mestu. Toliko da čujete.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Strahinja Erac, Milica Đurđević Stamenkovski, Nikola Dragićević, Marko Ristić, Dragana Miljanić, Dragan Nikolić, Zoran Zečević i Bojana Bukumirović.
  Reč ima Marko Ristić.
  ...
  Srpska stranka Zavetnici

  Marko Ristić

  Srpska stranka Zavetnici
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Pre nego što počnem sa obrazlaganjem amandmana zahvalio bih se koleginici Sanji Miladinović koja je pomenula Prokuplje. Kao neko ko dolazi iz Toplice potpisujem sve što je rekla i dodajem da ćemo se u narednom periodu baviti ovom temom mi ispred Srpske stranke Zavetnici.

  Da se vratim na amandman. Smatramo da rok početka primene predmetnih odredaba Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, koji se predlaže u članu 3. zakona, nije primeren.

  Prihvatamo da je odlaganje primene ovih odredaba upravo zbog novonastalih tehničkih problema u izgradnji novog softvera Agencije za privredne registre kojim se omogućavaju promene predviđene Predlogom zakona, ali smatramo da bi primena predmetnih odredaba važećeg zakona mogla i morala da otpočne što pre.

  Zbog toga predlažemo da se rok predviđen članom 3. skrati i da se primena predmetnih odredaba važećeg zakona odloži najkasnije do 1. avgusta 2023. godine.

  Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Lutovac, Rakić, Mitrović, Miladinović, Milivojević.
  Reč ima Nenad Mitrović.
  ...
  ZAJEDNO

  Nenad Mitrović

  Demokratska stranka - DS
  Hvala.

  U jednoj crkvi u selu Suvojnica, opština Surdulica stoje reči svetog proroka Ageja, gde piše na zidu – uzmite na um puteve svoje. Mene ta rečenica kroz moj život non-stop prati. Nekad, i kada hoću da skrenem sa tog puta, pošto sam samo čovek put mana, ta rečenica mi prosto ne da.

  Poštovani, poštovane poslanice i poslanici, nažalost lično meni danas Srbija liči na jednog bolesnika koji ima šugu, a mi ovim zakonima prosto tom bolesniku sečemo nokte i ne damo mu da se češe, a šugu ne rešavamo. Pravi problem ne rešavamo.

  U, recimo, Švajcarskoj 90% malih i srednjih preduzeća čine učešće u BDP-u Švajcarske. Možete li da zamislite? U Srbiji nisam siguran da je to tako.

  U Srbiji po zadnjem popisu, nažalost, za šta smo svi koji smo u politici krivi, ima 850.000 ljudi koji su do osam razreda osnovne škole. Ovim softverima u APR-u mi te ljude trajno udaljavamo od mogućnosti da razvijaju preduzetnički duh.

  Siguran sam isto da ovi softveri nisu toliko ni zaštićeni – sajber kriminal. Onog trenutka kada postanu meta, kao što je bio meta Katastar, pa je nekoliko nedelja ili meseci bio blokiran, isto tako će i ovde da se desi, napravićemo opšti haos.

  Znači, opet smo preskočili faze.

  U svetu danas postoji milion i 800 hiljada ljudi zaposlenih na poslovima sajber kriminala, odnosno na poslovima sprečavanja sajber kriminala. U Srbiji ima hvala Bogu, ali vrlo, vrlo malo i možemo doći u ozbiljan problem. Ovde zato što smo preskočili faze evolucije imaćemo u narednom periodu probleme. Primer, kao što smo imali probleme u famoznom Zakonu o dobrobiti životinja, jedan vrlo strog zakon koji postoji u Srbiji i nikada se nije toliko poštovao zakon, a nikad toliko pasa tzv. lutalica na ulici. Mi smo samo u zadnje četiri godine dali sto miliona evra na tzv. azile i na tzv. ujede pasa u Srbiji. Znači, problem nismo rešili.

  Ova Skupština je nažalost pretvorena u mesto gde se koriste vešto reči kako bi se narod što više otupeo i kako bi se na tom otupljenju dobila podrška na izborima, a narod pretvorio u grčku reč – idiote.

  Idioti, to su oni ljudi koji nisu u stanju vladati sobom, nego im je potreban vladar da vlada njima. Ja bih voleo da nikad ne budem vladar idiotima, a voleo bih i trudim se da ne budem ni idiot. Moj posao ovde u Skupštini je da ljude ubedim da nisu idioti i da su ljudi mnogo vredniji ovde od bilo kog od nas političara. Hvala puno.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

  Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem ponedeljak 27. februar 2023. godine, sa početkom u 15.00 časova kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.

  Zahvaljujem predstavnicima Vlade i narodnim poslanicima na učešću u radu.

  (Posle pauze)