Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Osma tačka dnevnog reda.
  Primili ste amandmane koje su podneli narodni poslanici, kao i izveštaje Odbora.
  Narodna skupština obavila je načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  U danu za glasanje izjasnićemo se u načelu, pojedinostima i celini.
  Deveta tačka dnevnog reda.
  Primili ste amandmane.
  Primili ste izveštaje Odbora, kao i mišljenje Vlade.
  Narodna skupština je obavila načelni pretres.
  Otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Na član 2. takođe.
  Na član 2. amandman je podneo i Marijan Rističević.
  Na član 3. amandman su podneli poslanici Narodne stranke, kao i na član 4.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Zavetnika.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli Zeleno-Levi klub.
  Na član 5. poslanici Narodne stranke.
  Na član 5. amandman su podneli poslanici Zeleno-Levi klub.
  Na član 5. amandman su podneli poslanici Zavetnika.
  Na član 6. poslanici Narodne stranke.
  Na član 7. takođe poslanici Narodne stranke, kao i na član 8.
  Na član 9. amandman su podneli poslanici Narodne stranke.
  Na član 10. amandman su podneli poslanici Narodne stranke, kao i na član 11.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  U danu za glasanje Skupština će se izjasniti o Predlogu zakona, u načelu, pojedinostima i celini.
  Deseta tačka dnevnog reda.
  Primili ste amandmane koje su podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora, kao i mišljenje Vlade.
  Pošto je Skupština završila načelni pretres, otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 16. amandman su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba, kao i na član 19.
  Ista grupa poslanika podnela je amandman na član 22, kao i amandman na član 23. zakona.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  U danu za glasanje Skupština će se izjasniti o predlogu u načelu, pojedinostima i celini.
  Dvanaesta tačka dnevnog reda.
  Primili ste amandmane na Predlog zakona koji su podneli narodni poslanici, kao izveštaje Odbora i mišljenje Vlade.
  Završili smo načelni pretres, pa otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici Dveri, kao i poslanici Narodnog pokreta.
  Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su Aleksandar Olenik i zajedno poslanici Narodnog pokreta.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Skupština će se u danu za glasanje izjasniti o predlogu u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na Trinaestu tačku.
  Primili ste amandmane na Predlog zakona koji su podneli narodni poslanici, kao izveštaje Odbora i mišljenje Vlade.
  Pošto je Skupština obavila načelni pretres, otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici Dveri, kao i poslanici Narodnog pokreta.
  Na član 1. amandman sa ispravkom zajedno su podneli poslanici Tomašević, Đurković i Stevanović.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Skupština će se u danu za glasanje izjasniti u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na Četrnaestu tačku.
  Primili ste amandmane. Primili ste izveštaje Odbora, kao i mišljenje Vlade.
  Pošto je završen načelni pretres, otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici grupe NADA, kao i poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli i poslanici Dveri.
  Na član 1. amandman je podnela poslanik Vesna Ivković.
  Na član 2. amandman je podneo Nebojša Cakić.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli poslanici Zeleno-Levog kluba, kao i na član 6.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Skupština će se u danu za glasanje izjasniti u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na Petnestu tačku.
  Primili ste amandmane koje su podneli narodni poslanici, kao izveštaje Odbora, kao i mišljenje Vlade.
  Završen je načelni pretres, pa otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 4. amandmane su zajedno podneli poslanici Zeleno-Levog kluba, kao i na član 11.
  Na član 13. podnela je amandman ista grupa poslanika, kao i na član 14.
  Amandman kojim se posle člana 14. predlaže dodavanje novog člana 14a. zajedno su podneli isti poslanici.
  Na član 29. amandman su zajedno podneli isti poslanici, kao i amandman na član 32.
  Ista grupa amandman na član 34. kao i na član 35.
  Na naziv iznad člana 36. i član 36. amandman podnosi ista grupa poslanika, kao i na član 39.
  Takođe na član 41. ista grupa poslanika, kao i na član 42.
  Amandman na član 43. ista grupa poslanika, kao i amandman na član 46.
  Ista grupa poslanika podnosi amandman na član 49. kao i na član 50.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Skupština će se u danu za glasanje izjasniti u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda.
  Primili ste amandmane, izveštaje odbora kao i mišljenje Vlade.
  Završen je načelni pretres.
  Otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Šulkić, Gajić, Sandić i Stojanović.
  Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici grupe "NADA" kao i poslanici grupe "Moramo".
  Na član 4. amandman je podneo Jerković.
  Na član 4. amandman je podneo Marijan Rističević.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici grupe "NADA".
  Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici grupe "Moramo".
  Na član 5. amandman su podneli isti poslanici.
  Na član 5. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević.
  Na član 5. amandman su podneli poslanici grupe "NADA".
  Na član 5. amandman su podneli poslanici grupe Zavetnici.
  Na član 6. amandman je podneo Jerković.
  Na član 6. amandman su podneli poslanici grupe "Moramo".
  Na član 7. amandman je podneo Jerković.
  Na isti član amandman je podneo Marijan Rističević.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Skupština će se u danu za glasanje izjasniti u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 21. tačku dnevnog reda.
  Primili ste amandmane, izveštaje odbora, kao i mišljenje Vlade.
  Otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Na član 1. amandman su podneli zajedno poslanici Dveri.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Na član 3. takođe isti poslanici.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Grupa poslanika podnela je amandman na član 6, kao i amandman na član 7. Na član 7. amandman su zajedno podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Na član 7. amandman su podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 8. amandman su podneli poslanici Narodne stranke, kao i amandman na član 9.
  Poslanici Narodne stranke podneli su amandman na član 10, kao i amandman na član 11.
  Na član 11. amandman su podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 12. amandman su podneli poslanici Narodne stranke.
  Isti poslanici podneli su amandman na član 13, kao i amandman na član 14.
  Ista grupa poslanika podnela je amandman na član 15. i amandman na član 16.
  Takođe, amandman na član 17. i amandman na član 18.
  Njihov amandman na član 19.
  Na član 19. amandman su podneli poslanici grupe Dveri.
  Na član 19. amandman sa ispravkom su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Na član 19. amandman su zajedno podneli i poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Na član 19. amandman su podneli poslanici grupe "Moramo".
  Na član 20. amandman su podneli poslanici Narodne stranke.
  Ista grupa podnela je amandman na član 21, kao i amandman na član 22.
  Takođe, amandman na član 23.
  Ovim smo završili pretres o svim amandmanima pa zaključujem pretres u pojedinostima.
  U danu za glasanje Narodna skupština će se izjasniti u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 22. tačku.
  Primili ste amandmane koje su podneli poslanici, izveštaje odbora, kao i mišljenje Vlade.
  Otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandman je podneo Zoran Lutovac.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno poslanici Zeleno-Levog kluba i zajedno poslanici Komlenski i Torbica.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Skupština će se u danu za glasanje izjasniti u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 23. tačku.
  Primili ste amandmane koje su podneli narodni poslanici, izveštaje Odbora i mišljenje Vlade.
  Otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanici Zeleno-Levog kluba, kao i zajedno poslanici Komlenski i Torbica.
  Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 6. amandman sa ispravkom je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
  Takođe su Vlada i Odbor prihvatili amandman sa ispravkom.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je i ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 7. amandman je podnela Jelena Žarić Kovačević.
  Vlada i Odbor su prihvatili amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je i ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 12. amandman sa ispravkom podnela je Jelena Žarić Kovačević.
  Vlada i Odbor prihvatili su amandman.
  Amandman sa ispravkom je u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, po mišljenju Odbora.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 16. amandman su zajedno podneli Komlenski i Torbica.
  Na član 16. amandman sa ispravkom podnela je Jelena Žarić Kovačević.
  Amandman je prihvaćen od strane Vlade, Odbora za pravosuđe i u skladu je sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, po mišljenju Odbora za ustavna pitanja, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Skupština će se u danu za glasanje izjasniti u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 25. tačku dnevnog reda.
  Primili ste amandmane, izveštaje odbora kao i mišljenje Vlade.
  Otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su podneli poslanici Narodne stranke.
  Na član 1. amandman su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Na član 2. amandman su podneli poslanici Narodne stranke.
  Na član 3. takođe ista grupa poslanika.
  Na član 4. ista grupa je podnela amandman, kao i amandman na član 5.
  Takođe, amandman na član 6.
  Na član 6. amandman su odneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno poslanici Zeleno-levog kluba i zajedno poslanici Narodne stranke.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli poslanici Lukić-Šarkanović, Nikolić, Đukić, Jovanović, Paunović, Marković, Bajatović i Radenković.
  Vlada i Odbor za obrazovanje prihvatili su ovaj amandman a Odbor za ustavna pitanja smatra da je on u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Na član 10. amandman su podneli isti poslanici.
  Na član 11. takođe amandman poslanika Narodne stranke, kao i amandman na član 12.
  Na član 12. amandman su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Na član 13. amandman su podneli poslanici Narodne stranke, kao i amandman na član 14.
  Na član 14. amandman su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Na član 15. amandman su podneli poslanici Narodne stranke.
  Na član 15. amandman su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Na član 16. amandman su podneli poslanici Narodne stranke.
  Isti poslanici podneli su amandman na član 17, kao i amandman na član 18.
  Takođe, amandman na član 19, kao i amandman na član 20.
  Grupa poslanika Narodne stranke podnela je amandman na član 21, kao i amandman na član 22.
  Takođe, amandman na član 23. i amandman na član 24.
  Ista grupa podnosi amandman na član 25, kao i amandman na član 26.
  Takođe, na član 27, a na član 27. poslanici Zavetnika su podneli svoj amandman.
  Na član 27. amandman grupe Zeleno-Levi klub.
  Na član 28. grupa Narodne stranke.
  Na član 29. ista grupa poslanika, kao i amandman na član 30.
  Takođe na član 31.
  Na član 32. u istovetnom tekstu amandmane su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba i poslanici Narodne stranke.
  Na član 33. zajedno poslanici Narodne stranke, a na član 34. takođe ova grupa poslanika.
  Na član 35. ista grupa poslanika, kao i na član 36.
  Takođe na član 37 i na član 38, kao i na član 39.
  Na član 40. takođe.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres u pojedinostima.
  Izjasnićemo se u danu za glasanje u načelu, pojedinostima i u celini.
  Tačka 26.
  Primili ste amandmane, izveštaje odbora i mišljenje Vlade.
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su podneli poslanici Narodne stranke.
  Takođe i na član 2.
  Ista grupa amandman na član 3.
  Na član 3. amandman je podneo i Nebojša Cakić.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli Bojović, Gajić i Stojanović.
  Na član 3. amandman zajedno podnosi Zeleno-Levo klub.
  Na član 3. amandman zajedno su podneli Šulkić i Marsenić.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
  Takođe amandman na član 5. kao i amandman na član 6.
  Ista grupa na član 7. kao i na član 8.
  Takođe na član 9.
  Na član 9. grupa Zeleno-Levi klub podnosi svoj amandman.
  Na član 10. grupa poslanika Narodne stranke.
  Takođe na član 11.
  Ista grupa i na član 12. kao i na član 13. i na član 14.
  Poslanici Narodne stranke amandman na član 15.
  Na član 15. amandman su podneli poslanici Zeleno-Levog kluba.
  Na član 16. amandman podnose poslanici Narodne stranke.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres u pojedinostima.
  Izjasnićemo se u danu za glasanje u načelu, pojedinostima i u celini.
  Dvadeset sedma tačka dnevnog reda.
  Primili ste amandmane, izveštaj Odbora i mišljenje Vlade.
  Otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su podneli poslanici Narodne stranke.
  Na član 1. poslanici Zeleno-levog kluba.
  Na član 2. poslanici Narodne stranke, kao i na član 3, takođe na član 4.
  Na član 4. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli poslanici Jedinstvene Srbije.
  Na član 4. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Na član 5. poslanici Narodne stranke, kao i na član 6.
  Na član 6. poslanici Zeleno-levog kluba.
  Na član 7. poslanici Narodne stranke, kao i na član 8.
  Na član 8. amandman su podneli poslanici: Lukić-Šarkanović, Nikolić, Đukić, Jovanović, Paunović, Marković, Bajatović i Radenković.
  Vlada i Odbor za obrazovanje su prihvatili ovaj amandman.
  Odbor za ustavna pitanja smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 9. amandman su podneli poslanici Narodne stranke.
  Na član 9. amandman su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Na član 10. poslanici Narodne stranke, kao i na član 11.
  Ista grupa amandman na član 12, kao i amandman na član 13.
  Na član 14. amandman su podneli poslanici Narodne stranke, kao i na član 15.
  Ista grupa podnosi amandman na član 16, na član 17, na član 18, na član 19, na član 20, na član 21, na član 22, na član 23, na član 24, na član 25.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres u pojedinostima.
  Skupština će se u danu za glasanje izjasniti u načelu, u pojedinostima i u celini.
  Dvadeset osma tačka dnevnog reda.
  Primili ste amandmane, izveštaj Odbora, kao i mišljenje Vlade.
  Otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Zeleno-levog kluba, kao i poslanici Narodne stranke.
  Na član 2. poslanici Narodne stranke.
  Na član 2. amandman, sa ispravkom, podneli su poslanici Jedinstvene Srbije.
  Na član 2. poslanici Zeleno-levog kluba.
  Na član 3. poslanici Narodne stranke, kao i na član 4, član 5.
  Na član 5. poslanici Zeleno-levog kluba.
  Na član 6, u istovetnom tekstu, amandmane su podneli Zeleno-levi klub i Narodna stranka.
  Na član 7. amandmane su podneli poslanici Narodne stranke, na član 8. takođe, na član 9, na član 10.
  Na član 10. amandman su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga u pojedinostima.
  U danu za glasanje izjasnićemo se u načelu, pojedinostima i u celini.
  Dvadeset deveta tačka.
  Primili ste amandmane i izveštaje Odbora, kao i mišljenje Vlade.
  Otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. podneli su amandman poslanici Narodne stranke, i na član 2, na član 3, na član 4, na član 5, na član 6, na član 7, na član 8, na član 9, na član 10, na član 11, na član 12, na član 13, na član 14, na član 15, na član 16, na član 17, član 18, na član 19, član 20, član 21, član 22, član 23.
  Na član 23. poslanici Zeleno-levog kluba.
  Na član 24, u istovetnom tekstu, poslanici Narodne stranke i poslanici Zeleno-levog kluba.
  Na član 25. poslanici Narodne stranke, i na član 26, na član 27.
  Na član 28, u istovetnom tekstu, poslanici Narodne stranke i poslanici Zeleno-levog kluba.
  Na član 29. zajedno su podneli amandman poslanici Narodne stranke, na član 30, član 31, član 32, član 33, član 34, član 35, član 36, član 37, član 38, član 39, član 40, član 41, član 42, član 43, član 44, član 45, član 46, član 47, član 48, član 49, član 50, član 51, član 52, član 53, član 54, član 55, član 56, član 57, član 58, član 59, član 60, član 61, član 62, član 63, član 64, član 65, član 66, član 67, član 68, član 69, član 70, član 71, član 72, član 73, član 74, član 75, član 76, član 77, član 78, član 79, član 80, član 81, član 82, član 83, član 84.
  Na član 84. poslanici Zeleno-levog kluba.
  Na član 85. poslanici Narodne stranke.
  Na član 85. amandman je podnela Vlada Republike Srbije.
  Odbor za finansije prihvatio je amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je on u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 85. amandman su podneli Zavetnici.
  Na član 85. amandman je podneo Zeleno-levi klub.
  Na član 86. amandman je podnela Narodna stranka.
  Na član 87. amandman je podnela Narodna stranka.
  Na član 88. amandman je podnela Narodna stranka.
  Na član 89. amandman je podnela Narodna stranka.
  Na član 90. amandman je podnela Narodna stranka.
  Na član 91. amandman je podnela Narodna stranka.
  Na član 92. amandman je podnela Narodna stranka.
  Na član 93. amandman je podnela Narodna stranka.
  Na član 94. amandman je podnela Narodna stranka.
  Na član 95. amandman je podnela Narodna stranka.
  Na član 96. amandman je podnela Narodna stranka.
  Na član 97. amandman je podnela Narodna stranka.
  Na član 98. amandman je podnela Narodna stranka.
  Na član 99. amandman je podnela Narodna stranka.
  Na član 100. amandman je podnela Narodna stranka.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres u pojedinostima.
  U danu za glasanje izjasnićemo se o Predlogu u pojedinosti, u načelu i celini.
  Prelazimo na 30. tačku dnevnog reda.
  Primili ste amandman koji je podneo narodni poslanik Marko Ristić.
  Primili ste Izveštaj Odbora i mišljenje Vlade.
  Otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 19. amandman je podneo Marko Ristić.
  Pošto smo završili pretres o amandmanu, zaključujem pretres u pojedinostima.
  U danu za glasanje izjasnićemo se u načelu, u pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 31. tačku dnevnog reda.
  Primili ste amandmane.
  Primili ste izveštaj Odbora, kao i mišljenje Vlade.
  Otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres u pojedinostima.
  U danu za glasanje ćemo se izjasniti u načelu, u pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 32. tačku dnevnog reda.
  Primili ste amandmane, Izveštaj odbora, kao i mišljenje Vlade.
  Otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Zeleno-levog kluba, kao i poslanici Narodnog pokreta.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Zeleno-levog kluba, kao i poslanici Narodnog pokreta.
  Na član 3. amandman su podneli poslanici Narodnog pokreta.
  Na član 3. amandmane su podneli su poslanici Zeleno-levog kluba.
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres u pojedinostima.
  U danu za glasanje izjasnićemo se u načelu, u pojedinostima, kao i u celini.
  Prelazimo na 33. tačku dnevnog reda.
  Primili ste amandmane, izveštaj Odbora, kao i mišljenje Vlade.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je kao nepotpune amandmane koje je podnela Radmila Vasić, Tamara Milenković Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Jakovljević i Ivan Kostić na više članova.
  Odbačeni amandmani nisu predmet rasprave. O njima se ne glasa.
  Prelazimo na pojedinosti.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno poslanici Zeleno-levog kluba, poslanici Dveri i poslanici Narodnog pokreta.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno poslanici Zeleno-levog kluba, poslanici Dveri i poslanici Narodnog pokreta.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno poslanici poslanici Dveri i zajedno poslanici Narodnog pokreta.
  Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres u pojedinostima.
  U danu za glasanje izjasnićemo se u načelu, u pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 34. tačku dnevnog reda.
  Primili ste amandmane koji su podneli poslanici, izveštaj Odbora, kao i mišljenje Vlade.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je odbacio kao nepotpune amandmane koje su podneli poslanici grupe Dveri.
  O njima se ne raspravlja i ne glasa.
  Otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno poslanici Zeleno-levog kluba, poslanici Narodnog pokreta i grupe Dveri.
  Na član 2. amandman u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Narodnog pokreta i poslanici Dveri.
  Na član 3. amandman u istovetnom tekstu, podneli su Narodni pokret i Dveri.
  Na član 3. amandmane podneli su poslanici Zeleno-levog kluba.
  Završili smo pretres o svim amandmanima.
  Zaključujem pretres o pojedinostima u Danu za glasanje odlučujemo u načelu, u pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 35. tačka
  Primili ste amandmane.
  Primili ste izveštaje Odbora i mišljenje Vlade.
  Otvaram pretres u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su podneli poslanici Zeleno-levog kluba.
  Na član 2. takođe, kao i na član 7.
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres u pojedinostima i u Danu za glasanje odlučivaćemo o u načelu, u pojedinostima, kao i u celini.
  Ostalo je da odredimo dan za glasanje.
  Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak, 26. oktobar 2023. godine, sa početkom u 10,00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini.
  Posle neko neka kaže da se poslanici ne raduju danu za glasanje.