Prva sednica (konstitutivna), 20.03.2024.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica (konstitutivna)

01 Broj 06-2/5-24-3

4. dan rada

20.03.2024

Beograd

Sednicu je otvorio: Stojan Radenović

Sednica je trajala od 10:05 do 18:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, iskreno vam se zahvaljujem na poverenju koje ste mi ukazali izborom za predsednika Narodne Skupštine Republike Srbije.
Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda. Dobili ste predloge za potpredsednike Narodne Skupštine. Molim poslaničke grupe, ukoliko to nisu učinile , da odmah podnesu prijavu za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 16. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres o Predlogu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine.
Da li neko želi reč? Ne.
Zaključujem pretres. Niko mi se nije javio.
Ako mogu samo da vas zamolim.
Dakle, pod jedan obaveštena sam da su konsultacije za potpredsednike Narodne skupštine i za radna tela Narodne skupštine obavljene, da se postigla saglasnost potpredsednika Narodne skupštine i radnih tela Narodne skupštine.
Niste se udostojili ni da budete prisutni za vreme glasanja. Nisam dobila da je bilo ko zainteresovan za reč tako da od kada sam otvorila pretres.
Zaključujem pretres i stavljam na glasanje predlog da Narodna skupština utvrdi da ima šest potpredsednika.
Zaključujem glasanje: za – 153, protiv – pet, uzdržanih – nema, nije glasalo – 18 narodnih poslanika, ukupno 186 narodnih poslanika.
Nastavljamo radi i prelazimo na izbor potpredsednika Narodne skupštine.
Dozvolite mi da saglasno članu 16. stav 5. Poslovnika utvrdim listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine i to po azbučnom redu prezimena prema podnetom predlogu utvrđujem sledeću listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine i želim takođe odmah da se zahvalim svima koji su učestvovali u konsultacijama za potpredsednike.
Želim takođe da se zahvalim i narodnim poslanicima iz opozicije koji su učestvovali i koji su konstruktivnom raspravom doprineli da se napravi dogovor oko potpredsednika, tako da će i opozicija imati dva potpredsednika i verujem da je to ono što treba ovom parlamentu i hvala još jednom svima što smo se dogovorili, imali konsultacije, dogovorili se i svi podržali ovaj predlog.
Dakle, prema podnetom predlogu utvrđujem sledeću listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine: Sandra Božić, Edin Đerlek, dr Jovan Janjić, Elvira Kovač, Snežana Paunović i Marina Raguš.
Podsećam vam da prema članu 17. stav 1. Poslovnika pre pristupanja izboru potpredsednika Narodna skupština na predlog predsednika odlučuje da li će se glasati tajno ili javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom narodnih poslanika.
Predlažem da se izbor potpredsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem, prozivkom narodnih poslanika i stavljam na glasanje ovaj predlog.
(Poslanici opozicije govore u glas.)
Hajmo ovako. Da vas pitam, recite mi da li ste bili zainteresovani za konsultaciju u vezi potpredsedničkih mesta? Niste. Da li ste se odazvali pozivu za konsultacije oko potpredsedničkih mesta? Ne. Verujem, niste bili u sali ni kada smo nastavili rad Narodne skupštine, tako da iz dve premise, pod jedan, da niste bili zainteresovani za konsultacije za potpredsednička mesta, ni radna tela i pod dva, da niste bili u sali kada smo pokrenuli ovu tačku dnevnog reda, niste se javili za reč da je samim tim ta tema završena.
Da ste bili zainteresovani za potpredsednička mesta pojavili biste se na konsultacijama za potpredsednička mesta.
Idemo dalje.
Rezultati glasanja: za – 157, protiv – tri, uzdržanih – nema, nije glasalo – 29, od ukupno 189 narodnih poslanika koji su glasalo.
Pošto je Narodna skupština odlučila da izbor potpredsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem, u tom slučaju je članom 17. stav 2. Poslovnika propisano da ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom.
Prema odredbi člana 17. stav 3. Poslovnika, glasati se može najviše za onoliko kandidata koliko se bira i potpredsednika i to između kandidata čija su imena navedena na listi kandidata.
Pre prelaska na glasanje prozivkom, podsećam vas da je članom 131. Poslovnika utvrđen postupak sprovođenja javnog glasanja prozivkom i da shodno toj odredbi generalni sekretar, odnosno zamenik generalnog sekretara proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena.
Narodni poslanici koji pristupaju glasanju izgovaraju puno ime i prezime kandidata za koje glasaju, predsednik ponavlja ime i prezime narodnog poslanika koji je glasao i njegovu izjavu, odnosno utvrđuje da je odsutan ili da ne želi da glasa.
Generalni sekretar, odnosno zamenik generalnog sekretara zapisuje izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost uz njegovo ime i prezime na spisku.
Napominjem da Narodna skupština, prema članu 104. stav 1. Ustava Republike Srbije bira potpredsednike Narodne skupštine većinom glasova svih narodnih poslanika.
Imajući u vidu da se poštovana gospoda nisu pojavila na konsultacijama za potpredsednike, ali deluje da bi naknadno volela da razgovaraju o tome, a ja mislim da u duhu parlamentarne demokratije pravo mesto… Podsećam vas na dostojanstvo parlamenta.
Imajući to u vidu, stavljam na glasanje predlog da se za potpredsednika Narodne skupštine izaberu Sandra Božić, Edin Đerlek, dr Jovan Janjić, Elvira Kovač, Snežana Paunović i Marina Raguš.
Molim generalnog sekretara, odnosno zamenika generalnog sekretara da obavi prozivanje narodnih poslanika po azbučnom redu prezimena i evidentira njihovo izjašnjavanje.
Napominjem da svaki narodni poslanik treba da izgovori puno ime i prezime kandidata za kojeg glasa u skladu sa članom 131. stav 4. Poslovnika.
Pristupamo glasanju prozivkom narodnih poslanika.
Izvolite.

Whoops, looks like something went wrong.