Prva sednica (konstitutivna), 20.03.2024.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica (konstitutivna)

01 Broj 06-2/5-24-3

4. dan rada

20.03.2024

Beograd

Sednicu je otvorio: Stojan Radenović

Sednica je trajala od 10:05 do 18:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Poštovane građanke i građani Republike Srbije, poštovani narodni poslanici, pošto smo obavili glasanje za izbor potpredsednika Narodne skupštine prozivkom, zaključujem glasanje i pristupam utvrđivanju rezultata glasanja.
Glasanju je pristupilo 159 narodnih poslanika, za sve kandidate za potpredsednike za je glasalo 155 narodnih poslanika, protiv - četvoro.
Konstatujem da su kandidati Sandra Božić, Edin Đerlek, dr Jovan Janjić, Elvira Kovač, Snežana Paunović i Marina Raguš izabrani za potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije i čestitam vam.
Molim vas da sada zauzmete mesta pored mene.
Hvala vam.
Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda – IMENOVANjE GENERALNOG SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE.
Primili ste predlog da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Srđan Smiljanić.
Otvaram pretres o predlogu kandidata za imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zaključujem pretres.
Stavljam na glasanje predlog da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Srđan Smiljanić.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 148 narodnih poslanika, protiv – pet narodnih poslanika, uzdržanih – nije bilo, nije glasalo – 25, od ukupno – 178 narodnih poslanika.
Dozvolite da čestitam Srđanu Smiljaniću na imenovanju za generalnog sekretara narodne skupštine.
Srđane, hvala mnogo na svemu.
Peta tačka dnevnog reda je – IZBOR ČLANOVA RADNIH TELA NARODNE SKUPŠTINE.
Primili ste Predlog odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Hvala vam.
Verujem da je ovo i fer, s obzirom da niste učestvovali u trodnevnim konsultacijama, hvala vam što sada ne želite da zadržavate rad Narodne skupštine i da pravimo cirkus. Hvala na tome.
Zaključujem pretres i stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, u celini.
Konstatujem da je za glasalo 155 narodnih poslanika, protiv - dvoje, uzdržan - jedan, nije glasalo - 19 narodnih poslanika od ukupno 177 narodnih poslanika.
Konstatujem da smo većinom glasova usvojili Predlog odluke u celini.
Šesta tačka dnevnog reda - IZBOR ČLANOVA STALNIH PARLAMENTARNIH DELEGACIJA U MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA.
Primili ste Predlog odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, Predlog odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje i Predlog odluke o sastavu delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnom forumu Republika Srbija - Republika Srpska.
Prvi put da čujem da ja koja se nisam pomerila iz ove Skupštine, koja sam ukazala svako poštovanje ovom narodnom domu i samim tim svim građanima Republike Srbije, i onima koji su glasali za listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", kao i za sve ostale liste, bez ikakve razlike, da mene treba da bude sramota, ali da one koji se nisu odazvali konsultacijama u trenutku kada pričaju samo o dijalogu, da njih ne treba da bude sramota.
To je zanimljivo gledište, ja se sa tim ne slažem. Želim da poručim svima da ćemo kroz konsultacije dogovoriti sve stvari. Kroz konsultacije. Ali, kada neko ne ukaže poštovanje ni toliko da se odazove tim konsultacijama, da će onda Narodna skupština, u interesu svih građana Republike Srbije, brzo i efikasno dalje raditi svoj posao. Hvala vam na tome.
Dakle, otvaram pretres.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Niko ne želi reč.
Hvala vam na tome što ste fer i što s obzirom na to da niste želeli da učestvujete na konsultacijama ne želite sada da zaustavljate rad Narodne skupštine.
Zaključujem pretres.
Prelazimo na glasanje.
Molim narodne poslanike da pristupe glasanju.
Rezultati glasanja: za – 152 narodnih poslanika, protiv – dvoje, uzdržan – jedan, nije glasalo 24 od ukupno 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, u celini.
Molim vas da pristupite glasanju.
Rezultati glasanja: za – 151, protiv – troje, uzdržanih nije bilo, nije glasalo 24 od ukupno 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština jeste većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Stavljam konačno na glasanje Predlog odluke o sastavu delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnom forumu Republika Srbija – Republika Srpska, u celini.
Pristupite glasanju.
Rezultati glasanja: za – 155, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo 21 od ukupno 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog ove odluke.
Povreda Poslovnika.
Molim vas, ajde da glasamo i za ovo.
Narodni poslanik Miroslav Aleksić je na sednici 18. marta 2024. godine u 11 časova i 19 minuta ukazao na povredu člana 101, a u vezi sa članom 86. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Izvolite, pristupite glasanju.
Rezultati glasanja: za – pet narodnih poslanika, hvala tim narodnim poslanicima što učestvuju u radu sednice, protiv – sedam, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Narodni poslanik Miroslav Aleksić je na sednici 19. marta 2024. godine u 11 časova i 10 minuta ukazao na povrede članova 27. i 89. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li su povređeni navedeni članovi Poslovnika i narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Izvolite.
Rezultati glasanja: za – 11 narodnih poslanika, ja im se od srca zahvaljujem na tome, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 narodnih poslanika.
Dakle, konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Narodni poslanik Marijan Rističević je na sednici 19. marta 2024. godine u 12 časova i 19 minuta ukazao na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika i narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Izvolite.
Rezultati glasanja: za – četvoro, protiv – devetoro, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Dejan Bulatović na sednici 19. marta 2024. godine u 14 časova i 33 minuta ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika i narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Izvolite.
Konstatujem da je za glasao jedan narodni poslanik, protiv niko, uzdržanih nema, nije glasalo 173 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Nisam sigurna da razumem zašto neki poštovani narodni poslanici lupaju u klupe, pošto nisu pokazali nikakvo interesovanje da učestvuju u konsultacijama koje su trajale tri dana o ovim temama, što je uobičajena praksa u demokratiji, demokratskim zemljama i u sazivima pre ovog. Tako da, izgleda da sam stekla pogrešan utisak da nisu zainteresovani za mesta potpredsednika Narodne skupštine i radna tela.
Dobro, biće još konsultacija. Uvek ću se truditi da sve predloge opozicije uvažim u najvećoj mogućoj meri, kada se narodni poslanici odazovu konsultacijama.
Dakle, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Prvu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu.
Hvala vam mnogo, poštovani narodni poslanici. Smatram da smo uradili važan posao za građane Republike Srbije, bez obzira na to za koga su glasali. Koliko sutra ću nastaviti sa radom i pozivati na Kolegijum sve predstavnike i predsednike svih poslaničkih grupa.
Hvala vam mnogo i doviđenja.

Whoops, looks like something went wrong.