Steno beleške

Steno beleške su zapisi izlaganja narodnih poslanika tokom plenarnih sednica u izrečenom obliku, bez ikakvog izostavljanja reči ili izraza. Pročitajte o čemu su poslanici debatovali i na koji način su predstavljali interese građana i građanki u Narodnoj skupštini.

Od
Do

PRVA SEDNICA

42
03.12.1997.
5 sati

SEDMO VANREDNO ZASEDANjE

47
30.11.-0001.
2 sata

SEDMO VANREDNO ZASEDANjE

15
30.11.-0001.
10 sati

5 sati