PRVO VANREDNO ZASEDANjE, 12.07.2000.

1. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, otvaram sednicu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2000. godini.

Obaveštavam vas da prema službenoj evidenciji današnjoj sednici prisustvuju 184 narodna poslanika.

Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da postave svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Obaveštavm Narodnu skupštinu da sam odobrio odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Dušku Matkoviću, dr Miletu Novakoviću, dr Biro Gezi i Milanu Rodiću.

Obaveštavam Narodnu skupštinu da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Dostavljen vam je zapisnik Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2000. godini, održane 3. maja 2000. godine.

Da li ima primedbi na zapisnik? (Nema.)

Pošto nema primedbi na zapisnik, prelazimo na odlučivanje o zapisniku u celini.

Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje zapisnik Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2000. godini, održane 3. maja 2000. godine.

Za 183, protiv niko, uzdržanih nema, nisu glasala dva, ukupno je prisutno 185 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila zapisnik Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2000. godini, održane 3. maja 2000. godine, bez primedbi.

Primili ste ostavku Petra Miškovića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaj Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije povodom razmatranja ove ostavke, sa predlogom da Narodna skupština, na osnovu člana 102. stav 1. tačka 2. i stav 2. i 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje prestanak mandata narodnog poslanika Petra Miškovića danom podnošenja ostavke.

Saglasno članu 102. stav 1. tačka 2. i stav 2. i 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Administrativnog odbora konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran narodnom poslaniku Petru Miškoviću, izabranom sa izborne liste Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice - Nove demokratije - Slobodan Milošević, u izbornoj jedinici 8 - Sombor, danom podnošenja ostavke.

Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine.

Uručen vam je izveštaj Republičke izborne komisije o izboru narodnog poslanika u izbornoj jedinici 28 - Priština, radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Takođe, uručen vam je izveštaj Administrativnog odbora, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnog poslanika, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 30. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Ljubinku Božiću, izabranom sa izborne liste Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice, Nove demokratije - Slobodan Milošević, u izbornoj jedinici 28 - Priština.

Na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije i izveštaja i predloga Administrativnog odbora, a shodno članu 30. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Ljubinku Božiću.

Čestitam narodnom poslaniku na izboru. (Aplauz.)

Poštovani narodni poslanici, uz saziv Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2000. godini, koje je sazvano na zahtev Vlade Republike Srbije, saglasno članu 79. stav 3. Ustava Republike Srbije i članu 162. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, dostavljen vam je zahtev za održavanje Prvog vanrednog zasedanja po hitnom postupku, sa utvrđenim dnevnim redom, sadržanim u tom zahtevu.

Pre početka sednice uručeno vam je pismo kojim Vlada Republike Srbije obaveštava Narodnu skupštinu da je na sednici Vlade, održanoj 11. jula ove godine, za Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2000. godini, umesto ranije dostavljenog, utvrdila sledeći

D n e v n i r e d

1. Razrešenje i izbor članova Vlade;

2. Razrešenje i izbor jednog broja nosilaca pravosudnih funkcija;

3. Predlog zakona o prodaji određenih nepokretnosti u državnoj svojini radi izmirenja obaveza Republike Srbije po osnovu devizne štednje građana i zajma za privredni razvoj u Republici Srbiji;

4. Predlog zakona o prvoj emisiji dugoročnih obveznica Republike Srbije;

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet;

6. Predlog zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa;

7. Predlog zakona o izmenama Zakona o komunalnim taksama i naknadama;

8. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja.

Istovremeno, Vlada je predložila da se navedene tačke, saglasno odredbama člana 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, razmatraju po hitnom postupku.

Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu.

Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: - RAZREŠENjE I IZBOR ČLANOVA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Uručen vam je predlog predsednika Vlade Republike Srbije za razrešenje i izbor članova Vlade Republike Srbije.

Da li predsednik Vlade, Mirko Marjanović, želi da obrazloži predlog? (Želi.)

Ima reč predsednik Vlade Republike Srbije, Mirko Marjanović.

Mirko Marjanović

Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedniče, uvaženi narodni poslanici, kao što ste obavešteni, doktor Leposava Milićević je prešla na novu dužnost.
Predlažem Narodnoj skupštini Republike Srbije da zbog odlaska na novu funkciju razreši dužnosti ministra za zdravlje, dr Leposavu Milićević.
Dozvolite mi da se zahvalim Leposavi Milićević na njenom dosadašnjem angažovanju na ovom odgovornom poslu, kao i i da joj poželim uspeha u daljem radu.
Istovremeno predlažem Narodnoj skupštini Republike Srbije da za ministra zdravlja izabere Milovana Bojića, rođenog 1955. godine, doktora medicinskih nauka, profesora univerziteta u Beogradu, direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje", narodnog poslanika i potpredsednika Vlade Republike Srbije.
Prof. dr Milovan Bojić istovremeno će i dalje obavljati funkciju potpredsednika Vlade.
Takođe predlažem Narodnoj skupštini Republike Srbije da za ministra prosvete izabere dr Katu Lazović, rođenu 1936. godine. Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1964. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu 1979. godine. Na fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu branila je 1995. godine doktorsku disertaciju i stekla naučno zvanje doktora tehničkih nauka. Bila je savetnik ministra prosvete i načelnik odeljenja Ministarstva prosvete za stručno-pedagoški i upravni nadzor u Beogradu. Sada je pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje.
Dr Kata Lazović je objavila više stručnih radova i dobitnik je više društvenih priznanja.
Uveren sam da će dr Kata Lazović, imajući u vidu dosadašnje njeno radno angažovanje, doprineti efikasnom radu Ministarstva prosvete, te zbog toga predlažem da dr Katu Lazović izaberete za ministra prosvete u Vladi narodnog jedinstva. Hvala.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem predsedniku Vlade.
Otvaram pretres o predlogu predsednika Vlade za razrešenje dr Leposave Milićević funkcije ministra za zdravlje u Vladi Republike Srbije, zbog odlaska na novu funkciju.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres.
Podsećam vas da se odluka o razrešenju članova Vlade smatra usvojenom, ako je za nju glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Prelazimo na odlučivanje o predlogu predsednika Vlade za razrešenje dr Leposave Milićević funkcije ministra za zdravlje u Vladi Republike Srbije.
Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice radi utvrđivanja kvoruma.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog predsednika Vlade Republike Srbije da se razreši dr Leposava Milićević funkcije ministra za zdravlje u Vladi Republike Srbije.
Za 179, protiv niko, uzdržanih tri, nisu glasala dva, ukupno su prisutna 184 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova razrešila dr Leposavu Milićević funkcije ministra za zdravlje u Vladi Republike Srbije zbog odlaska na novu funkciju.
Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da se, prema članu 187. stav 1. Poslovnika, o predlogu za izbor članova Vlade Republike Srbije odlučuje u celini, tajnim glasanjem, osim ako Narodna skupština ne odluči da se glasa javno.
Da li ima predloga da se o predlogu predsednika Vlade za izbor dva člana Vlade Republike Srbije glasa javno?
Ima reč narodni poslanik Života Cvetković.

Života Cvetković

Socijalistička partija Srbije
Predlažem da se o predlogu predsednika Vlade za izbor dva člana Vlade Republike Srbije glasa javno, i to upotrebom elektronskog sistema za glasanje.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Pošto o predlogu narodnog poslanika mora da se odlučuje, molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Žike Cvetkovića da se o predlogu predsednika Vlade za izbor dva člana Vlade Republike Srbije odlučuje javnim glasanjem - upotrebom elektronskog sistema za glasanje.

Za 172, protiv jedan, uzdržan jedan, nije glasalo 10, ukupno prisutno 184 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da se o predlogu predsednika Vlade za izbor dva člana Vlade Republike Srbije glasa javno - upotrebom elektronskog sistema za glasanje.

Pošto je Narodna skupština odlučila da se o predlogu predsednika Vlade za izbor dva člana Vlade Republike Srbije glasa javno, upotrebom elektronskog sistema za glasanje, Narodna skupština će se o ovom predlogu izjasniti u celini.

Podsećam vas da se, prema članu 92. stav 2. Ustava Republike Srbije i članu 187. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odluka o izboru članova Vlade smatra usvojenom ako je za nju glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje predlog predsednika Vlade za izbor dva člana Vlade Republike Srbije - ministra za zdravlje i ministra prosvete u celini.

Za 178, protiv četiri, uzdržan jedan, nisu glasala četiri, ukupno prisutno 187 narodnih poslanika.

Pošto je za predlog predsednika Vlade za izbor ministra za zdravlje i ministra obrazovanja u Vladi Republike Srbije glasalo 178 narodnih poslanika, što predstavlja većinu od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da je Narodna skupština izabrala:

Prvo, prof. dr Milovana Bojića za ministra za zdravlje u Vladi Republike Srbije;

Drugo, dr Katu Lazović za ministra prosvete u Vladi Republike Srbije.

Dozvolite mi da u vaše i svoje ime čestitam prof. dr Milovanu Bojiću, potpredsedniku Vlade Republike Srbije na izboru i na funkciju ministra za zdravlje i dr Kati Lazović na funkciju ministra prosvete u Vladi Republike Srbije.

(Alauz.)

Molim novoizabranog člana Vlade dr Katu Lazović, da u skladu sa članom 6. Zakona o Vladi Republike Srbije, pristupi radi polaganja zakletve.

Molim vas da ustanete.

Kata Lazović

Zaklinjem se da ću se u svom radu pridržavati Ustava i zakona i da ću dužnost člana Vlade vršiti odgovorno i savesno.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Molim dr Katu Lazović da potpiše i preda tekst zakletve.

(Aplauz.)

Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda: - RAZREŠENjE I IZBOR JEDNOG BROJA NOSILACA PRAVOSUDNIH FUNKCIJA

U okviru ove tačke primili ste predloge odluka koje je podneo Odbor za pravosuđe i upravu, i to:

1. Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudija sudova opšte nadležnosti i Višeg privrednog suda;

2. Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Vrhovnog suda Srbije;

3. Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Okružnog suda u Beogradu;

4. Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosi sudije Okružnog suda u Požarevcu;

5. Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Požarevcu;

6. Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Leposaviću;

7. Predlog odluke o razrešenju od dužnosti predsednika Opštinskog suda u Novom Sadu;

8. Predlog odluke o razrešenju od dužnosti Okružnog javnog tužioca u Požarevcu;

9. Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova;

10. Predlog odluke o prestanku funkcije nosiocima javno-tužilačke funkcije;

11. Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama porotnicama okružnih i opštinskih sudova;

12. Predlog odluke o izboru sudija Vrhovnog suda Srbije;

13. Predlog odluke o izboru sudija i predsednika okružnih i opštinskih sudova;

14. Predlog odluke o izboru sudija privrednih sudova, i

15. Predlog odluke o izboru sudija porotnika sudova opšte nadležnosti i Privrednog suda u Somboru.

Pored toga, primili ste predloge odluka o izboru zamenika Republičkog javnog tužioca, okružnih javnih tužilaca; zamenika okružnih javnih tužilaca, sa dopunom; opštinskih javnih tužilaca, sa dopunom; i zamenika opštinskih javnih tužilaca, koje je podneo Republički javni tužilac 7. i 10. aprila, odnosno 10. jula 2000. godine.

Primili ste i izveštaj Odbora za pravosuđe i upravu o razmatranju predloga odluka za izbor nosilaca javno-tužilačke funkcije.

Narodni poslanik Milan Miković, član Odbora za pravosuđe i upravu, izdvojio je mišljenje prilikom izjašnjavanje Odbora o predlozima odluka o razrešenju od sudijske dužnosti: sudija sudova opšte nadležnosti i Višeg privrednog suda, sudije Okružnog suda u Beogradu i sudija Okružnog i Opštinskog suda u Požarevcu.

Predlažem da se o svim predlozima odluka o razrešenju i izboru nosilaca pravosudnih funkcija obavi jedinstveni pretres, a da se Narodna skupština o svakom predlogu posebno izjasni.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Za 171, protiv pet, uzdržanih nema, nije glasalo osam, ukupno prisutno 184 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.

Saglasno članu 156. Poslovnika, otvaram jedinstveni pretres o predlozima odluka o razrešenju i izboru nosilaca pravosudnih funkcija.

Da li predstavnici predlagača žele reč? (Ne.)

Da li ko od narodnih poslanika želi reč? (Ne.)

Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstveni pretres i prelazimo na odlučivanje.

1. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudija sudova opšte nadležnosti i Višeg privrednog suda.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 171, protiv pet, uzdržanih nema, nije glasalo sedam, ukupno prisutno 183 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila, većinom glasova, Predlog odluke o razrešenju sudijske dužnosti sudija opšte nadležnosti i Višeg privrednog suda.

2. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Vrhovnog suda Srbije.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 167, protiv 7, uzdržanih nema, nije glasalo pet, ukupno prisutno 179 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Vrhovnog suda Srbije.

3. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Okružnog suda u Beogradu.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 167, protiv 7, uzdržanih nema, nije glasalo 7, ukupno prisutan 181 narodni poslanik.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o razarešenju od sudijske dužnosti sudije Okružnog suda u Beogradu.

4. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od sudijske funkcije sudije Okružnog suda u Požarevcu.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 164, protiv 7, uzdržanih nema, nije glasalo 10, ukupno prisutan 181 narodni poslanik.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o razarešenju od sudijske dužnosti sudije Okružnog suda u Požarevcu.

5. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Požarevcu.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 174, protiv 7, uzdržanih nema, nisu glasala četiri, ukupno prisutno 185 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o razarešenju od sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Požarevcu.

6. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Leposaviću.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 168, protiv 7, uzdržanih nema, nije glasalo 9, ukupno prisutna 184 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Opštinskog suda u Leposaviću.

7. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od dužnosti predsednika Opštinskog suda u Novom Sadu.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 176, protiv 7, uzdržanih nema, nisu glasala dva, ukupno prisutno 185 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o razrešenju od dužnosti predsednika Opštinskog suda u Novom Sadu.

8. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od dužnosti okružnog javnog tužioca u Požarevcu.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 167, protiv 7, uzdržanih nema, nije glasalo 9, ukupno prisutna 183 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o razrešenju od dužnosti sudije okružnog javnog tužioca u Požarevcu.

9. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova. Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 176, protiv 7, uzdržanih nema, nije glasao jedan, ukupno prisutna 184 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova.

10. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o prestanku sudijske funkcije nosiocima javno-tužilačke funkcije.

Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 167, protiv četiri, uzdržanih nema, nije glasalo 13, ukupno prisutno 184 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o prestanku funkcije nosiocima javno-tužilačke funkcije.

11. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama porotnicima okružnih i opštinskih sudova. Molim narodne poslanike da, radi utvrđivanja kvoruma, ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 172, protiv 7, uzdržanih nema, nije glasalo 8, ukupno prisutno 187 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama porotnicima okružnih i opštinskih sudova.

12. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru sudija Vrhovnog suda Srbije.

Molim narodne poslanike da postave svoje kartice poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 172, protiv 7, uzdržanih nema, nije glasalo pet, ukupno prisutna 184 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o izboru sudija Vrhovnog suda Srbije.

13. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru sudija i predsednika okružnih i opštinskih sudova.

Molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 168, protiv 7, niko uzdržan, nije glasalo 8, ukupno prisutno 183 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o izboru sudija i predsednika okružnih i opštinskih sudova.

14. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru sudija i predsednika privrednih sudova.

Molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 168, protiv 7, nema uzdržanih, nije glasalo 7, ukupno prisutno 182 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o izboru sudija i predsednika privrednih sudova.

15. Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru sudija porotnika sudova opšte nadležnosti i Privrednog suda u Somboru.

Molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 170, protiv 7, nema uzdržanih, nije glasalo pet, ukupno prisutno 182 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog odluke o izboru sudija porotnika sudova opšte nadležnosti i Privrednog suda u Somboru.

Prelazimo na glasanje o predlozima odluka o izboru:

- zamenika Republičkog javnog tužioca;

- okružnih javnih tužilaca;

- zamenika okružnih javnih tužilaca, sa dopunom Predloga odluke;

- zamenika opštinskih javnih tužilaca, sa dopunom Predloga odluke.

Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje predloge odluka.

Za 174, protiv 7, niko uzdržan, nije glasalo pet, ukupno prisutno 186 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila predloge odluka.

Dozvolite da, u vaše i svoje ime, čestitam izabranim nosiocima pravosudnih funkcija i poželim im uspeh u radu.

Prelazimo na treću 3. dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O PRODAJI ODREĐENIH NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI RADI IZMIRENjA OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNjE GRAĐANA I ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ U REPUBLICI SRBIJI

Primili ste Predlog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Primili ste amandmane narodnog poslanika Marijana Rističevića.

Primili ste izveštaj Odbora za finansije, koji je prihvatio Predlog zakona u načelu i u pojedinostima i predlaže Narodnoj skupštini da ga usvoji.

Primili ste izveštaj Zakonodavnog odbora, koji je prihvatio Predlog zakona u načelu i u pojedinostima, s tim što predlaže da se u članu 19, u cilju preciziranja da se radi o funkcioneru koji rukovodi Ministarstvom finansija, reč: "funkcioner", zameni rečju: "ministar". Ovo stoga što, prema Zakonu o državnoj upravi (član 71.), samo funkcioneri koji rukovode organima državne uprave mogu donositi podzakonske akte.

Sa ovim predlogom Zakonodavnog odbora saglasio se predstavnik predlagača na sednici Odbora.

Na sednici Zakonodavnog odbora mišljenje je izdvojio narodni poslanik Milan Miković.

Da li narodni poslanik Milan Miković želi reč? (Ne, jer nije prisutan.)

Da li predlagač želi reč? (Da.)

Borislav Milačić

Poštovani predsedniče, poštovani narodni poslanici, za dašnju sednicu Narodne skupštine Republike Srbije Vlada predlaže zakone kojima obezbeđuje regulisanje dugova po osnovu devizne štednje građana, kao i dugova Republike po osnovu dečjih dodataka i materinskih dodataka. Takođe, predlaže se dopuna Zakona kojima će se obezbediti adekvatnije i progresno zasnovano korišćenje sredstava od 3% za grad Beograd.
Ja ću se kod ovog izlaganja osvrnuti na sva tri zakona, jer su u domenu napora i zajedničke aktivnosti Vlade radi realizacije ekonomske politike u okviru uslova koji, pored uspešnog realizovanja osnovnih ciljeva ekonomske politike koji su zacrtani, stvaraju i dodatna rešenja kojima se regulišu odgovarajuća materijalna i socijalna prava građana, koja u ranijem periodu nisu bila izvršena.
Dakle, pored završetka prve faze obnove, pored velikog napora da se stvore početni i neophodni uslovi da se porušene fabrike i privredni sistemi stave na noge i da doprinesu povećanju ukupnog društvenog proizvoda, što je karakterisalo prethodni period, stvoreni su uslovi za ulazak u drugu fazu obnove, koja u stvari predstavlja razvoj. Jučerašnjim puštanjem auto-puta Beograd-Pančevo praktično je pokazala na delu da i u ovim uslovima, i pored svih ograničenja kojima smo izloženi, na bazi unutrašnjih napora i pozitivne energije koja je mobilisana i koja se ostvaruje u konkretnim rezultatima, Vlada narodnog jedinstva u takvim uslovima traži i predlaže konkretna rešenja, kojima će se rešavati određena pitanja iz domena socijalne politike koja su, zbog okolnosti koje su svima poznate, proizvela situaciju odgovarajućih dugova države.
Dakle, ovim zakonima država stvara uslove da se pre dospeća obaveza počne razduživati u odnosu na građane koji imaju staru deviznu štednju, da stvara uslove da na realan način reši pitanje isplate dečijih dodataka koji kasne više od 24 meseca i čime duguje preko 4 milijarde.
Ograničenje zadatka od koga smo morali poći u predlaganju ovih zakona jeste da ovim zakonima, na bazi realnih sredstava, bez novih poreskih opterećenja, stvorimo uslove i da izvršimo ove obaveze, a da ne ugrozimo politiku makroekonomske stabilnosti, što znači politiku stabilnih cena.
Dug od četiri milijarde za dečije dodatke i dug za obavezu po osnovu stare devizne štednje, što se tiče Republike, iznosi 3,6 milijardi. To je veliki teret koji je Republika prihvatila da rešava i koji će rešavati i pre roka dospeća.
U Zakonu o prodaji određene nepokretnosti u državnoj svojini radi izmirenja obaveza Republike Srbije po osnovu devizne štednje građana i zajma za privredni razvoj u Republici Srbiji u suštini regulisano je pravo da postojeći zakupci poslovnog prostora mogu kupiti poslovni prostor po cenama koje su utvrđene ovim zakonom, na taj način što će ga platiti putem stare devizne štednje, i to ne samo svoje stare devizne štednje nego devizne štednje svih građana koji su spremni da svoje štedne knjižice ili obveznice koje federacija treba da izda ustupe radi izmirivanja ove obaveze.
Osamdeset posto prodajne cene može se platiti putem stare devizne štednje, a 20% će se plaćati u efektivi u devizama. Naravno, time će se postići dva cilja. Prvi cilj je da će građani po osnovu ovoga doći ili do imovine, a po osnovu tržišta koje će se stvoriti u prometu po osnovu stare devizne štednje određeni građani će doći i do neposrednih deviza i dinara kojima će rešavati svoje materijalne probleme pre roka dospeća.
Da podsetim, Zakon o staroj deviznoj štednji predviđa da se u 12 godina vrši isplata ovih uloga. Prve isplate su počele i prve tri godine isplata od svega 150 maraka godišnje, što znači da će praktično građani po ovom zakonu mnogo ranije da dođu do sredstava po osnovu stare devizne štednje.
Drugo, Republika će po osnovu ovog zakona nastaviti svoj proces vlasničke transformacije bez predrasuda i bez anatema koje se tiču - nacionalizovane, denacionalizovane, ovakve ili onakve, imovine, jer i tu mora da bude jasno da je pravni režim imovine utvrđen zakonima i dužni smo da ih poštujemo.
Niko ovim zakonom neće biti oštećen, a imovina koja se konstatuje da je tuđa biće nadoknađena, ako je tuđa. Za sada ovo je imovina ove države i ona je stavljena na raspolaganje i pravo postojećim zakupcima da je kupe.
Treća stvar koja je bitna, a vezana za ovaj zakon, jeste da po ovom zakonu nijedan radnik neće biti ugrožen. Ovo pravo kupovine poslovnog prostora vezano je isključivo za postojeće zakupce. Znači, preduzeća koja koriste poslovni prostor u zakupu ili preduzetnici koji koriste taj poslovni prostor su jedini kupci tog poslovnog prostora. U ovoj fazi se ne mogu pojavljivati treća lica u kupovini, tako da neke procene da ćemo mi ovim procesom prodaje imovine Republike ugroziti pravo radnika, da će neko treći doći i isterati ih na ulicu, ne stoje.
Kao što to nije ni prethodni zakon koji je istekao proizveo. Ni jedan radnik, znači, neće biti ugrožen ovim zakonom. Ovim zakonom će samo postojeći zakupci steći pravo da budu svoji na svome i da u odnosu na državu regulišu svoj odnos plaćanja poreza, a gazduju imovinom koja bi po osnovu ovog zakona postala njihova.
Mi, u okviru ekonomske politike u narednom periodu, kao prioritetni zadatak razvoja moramo obezbediti, i kao što se vidi na tome se intenzivno radi, realizaciju programa izgradnje 10.000 stanova.
Po osnovu prethodnog zakona koji je Skupština na prošloj sednici usvojila, Zakona o prodaji nepokretnosti, obezbeđena su određena sredstva, preko milijardu i 270.000.000 dinara je obezbeđeno po tom osnovu, a to će programski biti obezbeđeno kao realan izvor za finansiranje programa stambene izgradnje.
Naravno, treba nam više i ovaj zakon će upravo obezbediti dopunska sredstva da se taj program realno zatvori. Naša je projekcija da Direkcija za imovinu na bazi ovih prihoda koje će ostvariti prodajom ovog poslovnog prostora treba da obezbedi dve milijarde 700.000.000 dinara i da sa tim sredstvima učestvuje u programu gradnje, koja predstavlja razvojni i podsticajni zamajac za podizanje ukupnog nivoa privređivanja.
U okviru rada skupštinskih odbora bilo je određenih inicijativa da se zabrani prodaja, ograniči ili onemogući prodaja poslovnog prostora na delu teritorije Republike Srbije i to Vojvodine. Naravno da takvu inicijativu nismo prihvatili i da to ne možemo prihvatiti, jer građani Republike Srbije su ravnopravni, prava su jednaka za sve i takve inicijative i taj predlog i amandman je odbačen.
Što se tiče drugog zakona, koji je na današnjem razmatranju, a tiče se prve emisije dugoročnih obveznica Republike Srbije, on je zakon kojim Republika i Vlada definišu uslove da se konačno stvore realni materijalni uslovi za razrešavanje pitanja duga prema porodicama kojima nisu isplaćeni dečiji dodaci.
Zašto je došlo do kašnjenja i zašto ranije nismo mogli da rešimo ovo pitanje na adekvatan način?
Do kašnjenja je došlo zbog toga što su ograničena sredstva javne potrošnje, kada je ekonomska snaga privrede oslabila, a pogotovu u periodu NATO agresije, koja je prouzrokovala nemogućnost da se uredno izmire ova socijalna davanja.
Prioritet upotrebe sredstava bio je - izgradnja primarne infrastrukture radi stvaranja uslova za povećanje društvenog proizvoda, na osnovu koga je moguće, na realnim osnovama, stvoriti sredstva kojima se izmiruje ova neizmirena obaveza.
Mi smo ovim zakonom predvideli da Republika emituje hartije od vrednosti kojima će se izmiriti ukupna obaveza koja iznosi 4 milijarde dinara. Da je bilo rešenja, najbolje bi bilo da se 4 milijarde isplate odmah i da se ta obaveza Republike reši po najkraćem postupku. Pošto realne obaveze Republike i realni prihodi Republike ne dozvoljavaju, odnosno imaju ograničenje u realnom priticanju sredstava, procenjeno je da se ide na ovaj zakon, kojim će se putem emisije prenositi hartije od vrednosti.
Svakom korisniku ovog prava za neisplaćeni dečiji dodatak, u proseku po porodici koja ima to pravo duguje se oko 10.000 dinara, dobiće obveznice koje su prenosive, kojima će moći odmah izmiriti svoje određene tekuće obaveze ili tekuće obaveze tokom ove godine, time naplatiti deo onoga što je država dužna da mu plati. Iako su obveznice dugoročne, na rok od četiri godine, i treba da se isplaćuju sa kamatom u šestomesečnim anuitetima, one će biti odmah moguće za korišćenje, za plaćanje određenih namena, koje su utvrđene zakonom.
Sve poreske obaveze koje građanin ima prema državi, sve obaveze koje seljaci imaju prema državi, moći će da se plate tim obveznicama odmah. Ne čekajući njihovo dospeće, moći će se te obveznice iskoristiti da se plati obaveza po osnovu otkupa stana, ukoliko imaju takav kredit, moći će se platiti boravak dece u predškolskim ustanovama, moći će se kupiti udžbenici za osnovu i srednju školu i tim setom prava će se zadovoljiti, da tako kažemo, neposredni interesi korisnika i tim vidom biće plaćeno ono što država u ovom trenutku ne može da plati neposredno novcem, jer, da bi se to obezbedilo novcem, morala bi se koristiti štamparija, a ova vlada vodi politiku čvrstog ograničenja javne potrošnje i emisija ne može biti izvor i sredstvo za finansiranje takvih potreba.
Ovaj zakon omogućuje još jedno novo pravo, koje istovremeno stvara uslove da postoji i interes privrede za obveznicama, jer je ovim zakonom, kao što ste videli, predviđeno da preduzeća koja su dužna poreze državi i nisu ih platila, imaju taj dug preko tri milijarde i osamstotina miliona dinara za poreze, za poreske obaveze iz perioda pre NATO agresije, mogu na bazi tih obveznica, dolazeći u posed tih obveznica, da izmire obaveze prema državi, i to tako što jednim dinarom obveznice plaćaju dva dinara poreza, dospele i neplaćene poreske obaveze. Znači, sa diskontom od 50%.
To je veliki ekonomski interes da preduzeća daju svoju robu i da se obveznice pojave u prometu i da se putem obveznice može kupovati i roba, i prehrambena, i odeća, i obuća, jer je spisak dužnika državi dosta širok, kojima će se istovremeno preduzeća na bazi ekonomske stimulacije, koja je ugrađena u sami zakon, razduživati u odnosu na državu. Zakon je predvideo i obaveze preduzeća, pored ove ekonomske stimulacije, da najmanje 20% od svog duga koji imaju i koji je nastao u ovom periodu od 31. marta 1999. godine, najmanje 20% svog duga izmire prema državi putem ovih obveznica koje izdajemo.
Prema tome, ovim zakonom stvaraju se realni uslovi da se više od 1/3 ukupnog duga, koji imamo u odnosu na kašnjenje isplate dečijih dodataka, izmiri u toku ove godine. Naravno da ona domaćinstva i oni građani koji budu zainteresovani da čekaju naplatu u gotovini od strane države, imaju tu mogućnost da sačekaju dospeće anuiteta i da naplate obveznicu po roku dospeća, sa pripadajućom kamatom, koja je u visini eskontne stope uvećane za 10%.
I na kraju, dao bih samo kraći osvrt na ovaj treći zakon, koji je kratak zakon, ali je ključan i bitan za izvršenje obaveza funkcionisanja komunalnog sistema grada Beograda, a to je pitanje izmene i dopune Zakona o porezima i akcizama. Ovim zakonom se obezbeđuje da zbog činjenice da se u proteklih šest meseci nije doneo program upotrebe sredstava takse od 3% za Beograd, jer nije postignuta saglasnost o korišćenju tih sredstava, sredstva za Beograd prenesu na poseban račun Republike, da se isključivo koriste za namene koje je predvideo program, znači, nema nikakvog uskraćivanja prava koja su Beogradu obezbeđena po osnovu ovog zakona, da se namenski koriste na bazi programa koji će utvrditi Vlada, pri čemu je čak predviđeno da mišljenje o predlogu programa dostavljaju i nadležni organi grada, a kojim će se obezbediti uslovi da se pravilnom upotrebom sredstava razreše vitalni problemi, zbog čega je Skupština Srbije i donela ovaj zakon.
Pre svega, ovde se misli na stvaranje uslova da se problem javnog saobraćaja u Beogradu rešava kao prioritetno pitanje. Pored toga, da se problem dugovanja po osnovu isporučene energije, koja su ugrozila ukupno snabdevanje energijom zemlje, zbog velikih dugova koje Beograd ima u odnosu na energiju koju je potrošio, da se usmere prema privredi, koja treba da proizvede robu, kojom će se razrešiti pitanje ovih obaveza, koje država ima po osnovu isporučene, a neplaćene energije, da se završe određene kapitalne investicije, koje obezbeđuju da se značajna sredstva koja su uložena i u izgradnju beogradskog čvora i u magistralne sisteme za vodosnabdevanje Beograda, koje obuhvata prigradske opštine, efikasno realizuju.
Prema tome, ovim zakonom se ne ukidaju i ne preusmeravaju sredstva, ovim zakonom se samo obezbeđuje, iz okolnosti koje su nastale, efikasno korišćenje sredstava radi rešavanja problema grada Beograda i građana Beograda. U tom smislu predlažem Skupštini da podrži donošenje ovih zakona.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Ima reč predsednik Odbora za finansije, narodni poslanik Zlatan Peručić.

Zlatan Peručić

Socijalistička partija Srbije
Hvala gospodine predsedniče.
Dozvolite mi da, po ovlašćenju predsednika poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije, takođe iznesem i stav poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije. Zajedno sa svim ovim, pokušaću da se ne ponavljam u delu o kome je ministar finansija govorio.
Državno rukovodstvo, privreda i građani Srbije i čitave Jugoslavije nalaze se već punu godinu dana u obimnoj i ambicioznoj ekonomskoj ofanzivi. Materijalni, finansijski i ljudski resursi i napori da se porušeno u agresiji NATO pakta na našu zemlju obnovi što pre, time su značajniji što se čitav projekat realizuje bez ikakvog značajnijeg eksternog kapitala, u uslovima kada smo gotovo potpuno odsečeni od svetskih finansijskih i robnih tržišta.
Istovremeno, obnova zemlje se odvija u uslovima nastavljenog i žestokog međunarodnog pritiska, političkog, diplomatskog i medijskog, na naš narod, državu i njeno rukovodstvo, kao i pokušaja pojedinih stranaka, diktiranih spolja, da se stvore visoke političke i socijalne tenzije u samoj zemlji. Takav međunarodni i unutrašnji politički i ekonomski ambijent prouzrokuje da mi za realizaciju programa obnove zemlje moramo da platimo veliku cenu, verovatno znatno višu nego što je platila ma koja ratom porušena zemlja, koja se obnavljala uz stranu pomoć. Dakle, realizacija programa obnove finansira se isključivo iz realnih unutrašnjih izvora, podrazumeva, naravno, i nove visoke pritiske na oba budžeta, a posebno i na sve njihove korisnike.
Međutim, sastavni deo politike obnove zemlje jeste i briga o stanovništvu, a pre svega o njegovim najsiromašnijim delovima. Bar jedan deo one lične žrtve, koju su građani Srbije podneli braneći zemlju i obnavljajući je, Vlada ovim zakonima nadoknađuje, da pomogne da se sa što manje nedaća prežive teška vremena. Ova obaveza države naročito postoji u odnosu na one građane kojima je država, ne samo moralno, nego i finansijski dužna po osnovu zajma za privredni razvoj u Republici Srbiji, bilo po osnovu stare devizne štednje, bilo po osnovu dospelih socijalnih davanja.
Paket zakona koji danas treba da usvajamo polazi od istih onih ekonomskih i socijalnih pretpostavki od kojih je Vlada narodnog jedinstva već polazila sprovodeći ekonomsku politiku i ranijih godina, a posebno za 1999. i 2000. godinu. Ono što je zajedničko svim navednim zakonskim projektima to je jasan politički i moralni imperativ da se teret obnove zemlje podeli pravednije, proporcijalno stvarnoj ekonomskoj snazi i mogućnostima pojedinih društvenih slojeva, gradova, preduzeća i svakog pojedinca.
Pri tome posebnu pažnju Vlada Republike Srbije posvećuje socijalnoj politici i programima zaštite najugroženih slojeva stanovništva. Prepoznajući, dakle, u ovim zakonima i zakonskim projektima, koji su danas pred nama, i temelje programske politike i orijentacije, vama poznate, Socijalističke partije Srbije, politike partije socijalne pravde, poslanička grupa SPS u celini podržava predlog Vlade narodnog jedinstva za donošenje zakona ekonomske i socijalne sadržine, koji su danas na dnevnom redu Narodne skupštine.
Uspešna realizacija ciljeva postavljenih u obnovi i izgradnji zemlje dugoročno nije moguća bez stvaranja takvog ekonomskog i socijalnog ambijenta u kome će materijalni položaj najugroženijih delova stanovništva Republike biti na adekvatan način zaštićen. Ne radi se ovde samo o moralnom i političkom imperativu, nego i o potrebi da se obezbedi optimalan menadžment materijalnim i ljudskim resursima, kojima će se oni aktivirati i staviti u funkciju obnove zemlje.
Socijalistička partije Srbije ne gleda na ove zakonske predloge u svetlu jeftine socijalne demagogije, sa ciljem da se obezbedi dodatna podrška u izbornoj godini, kakvih je interpretacija inače bilo u delu domaće političke javnosti. Naprotiv, mi smo čvrsto opredeljeni da se svim predloženim merama dalje jačaju institucije tržišne privrede u Republici, kao i ukupan ambijent za privredne i socijalne reforme. Opredelenje da se ključni deo javnog duga Republike servisira emisijom dugoročnih obveznica znači dalji podstrek finansijskim tržištima zemlje, ali i način da se zaštiti realna vrednost ovih obveznica, pa samim tim i prava korisnika. Opcija da hartija od vrednosti glasi na donosioca, čime će biti moguć njihov legalan promet, omogućiće da se one za zakonom definisane namene nametnu kao poželjno sredstvo plaćanja kod znatno širokog kruga korisnika.
Stav Socijalističke partije Srbije je da su se pre svega u makroekonomskom pogledu sada stekli svi ili većina neophodnih uslova za donošenje ovakvog paketa propisa. Najpre, uspešno smo otklonili najteža razaranja iz perioda agresije NATO pakta i revitalizovali najznačajnije infrastrukturne objekte. Drugo, uspostavili smo prvi put za jedno duže vreme nužnu valutnu i cenovnu stabilnost, istovremeno jačajući devizne rezerve zemlje. I treće, politika Vlade Republike Srbije, usmerena na održavanje stabilnih cena osnovnih energenata i poljoprivrednih proizvoda, uspešno se sprovodi.
Dakle, sa ostvarenjem ovih makroekonomskih pretpostavki konačno su se stekli uslovi da Republika delom iz imovine u svom vlasništvu, a delom iz budžetskih sredstava podnese teret izmirivanja javnog duga.
Poslanička grupa SPS ne vidi suštinu i smisao predloženih rešenja kao administrativno upravljanje ekonomijom. Naprotiv, mi smatramo da država pre svega ovim vraća, bar jednim delom, svoj postojeći dug prema građanima, bez obzira da li se radi o korisnicima socijalnih davanja, starim deviznim štedišama ili upisnicima zajma za privredni preporod. Dakle, obaveza države je da vrati postojeći dug, odnosno da omogući njegovo vraćanje na zakonom uređen način, a kako će se dalje upravljati imovinom, odnosno hartijama od vrednosti, koje će ući u pravni promet, to po našem mišljenju nije više stvar Vlade, već će to odrediti tržište, za koje se u celini našeg opredeljenja i programa i zalažemo.
I na kraju, dame i gospodo poslanici, dozvolite mi da iz razloga, koji su vama poznati, iskomentarišem samo dodatno Zakon o akcizama i porezu na promet, vezano za 3% za Beograd.
Ova skupština, ovi poslanici su zbog teškoća glavnog grada naše zemlje, bez obzira što sve lokalne samouprave u Republici imaju izuzetne probleme i teškoće, jedino Beogradu opredelili dodatnih 3% iz poreza na promet usluga, koje se ostvare u Beogradu. To su velika sredstva. Za ta sredstva odgovornost je ova skupština htela da da lokalnoj samoupravi u Beogradu.
Mogu da vam kažem i nadam se da ću to uspeti materijalno, činjenično da dokažem, da ono što se desilo u javnom gradskom prevozu Beograda, kada je patilo dva miliona Beograđana, ono što se desilo u preko 100 godina starom preduzeću, u koje su građani, privreda Srbije ulagali svih tih preko 100 godina, to je najveća destrukcija državne i društvene imovine, najveća krađa i najveće razaranje, koje sam, bar ja, ikada zatekao i ikada video.
Javni gradski saobraćaj 1. juna ove godine nije postojao. Javni gradski prevoz je pretvoren u potpuno porušeno preduzeće. Verujem i ubeđen sam da je odlukom Vlade Republike Srbije da se uvedu privremene mere u to preduzeće, ali istovremeno predlogom zakona da se 3% i dalje usmerava na Beograd, ali ne prema neodgovornoj lokalnoj samoupravi, nego time što će se politika usmeravanja sredstava prema Beogradu za iste namene, za koje je to već jednom ova skupština odlučila, usmeravati tako što će Vlada Republike Srbije o tome odlučivati, naravno ponavljajući i pitajući za mišljenje one, koje više ne treba o tome pitati.
Moram da vam najiskrenije kažem, naš zadatak je težak. I zato što treba u kratko vreme da krvotok Beograda, javni gradski prevoz, vratimo Beograđanima. Mi ćemo to uspeti, ali smo paralelno dužni da dokažemo i dokazaćemo da je ovo jedna od najopasnijih i najvećih krađa, koja se desila u istoriji Beograda u komunalnim sistemima našeg glavnog grada.
Hvala vam, dame i gospodo poslanici, sa izvinjenjem što sam malo duže govorio. Ponavljam, poslanička grupa SPS u punoj meri podržava predloge zakona iz razloga koje sam rekao.