PRVO VANREDNO ZASEDANjE, 12.07.2000.

1. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, otvaram sednicu Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2000. godini.

Obaveštavam vas da prema službenoj evidenciji današnjoj sednici prisustvuju 184 narodna poslanika.

Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da postave svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Obaveštavm Narodnu skupštinu da sam odobrio odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Dušku Matkoviću, dr Miletu Novakoviću, dr Biro Gezi i Milanu Rodiću.

Obaveštavam Narodnu skupštinu da su pozvani da sednici prisustvuju predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Dostavljen vam je zapisnik Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2000. godini, održane 3. maja 2000. godine.

Da li ima primedbi na zapisnik? (Nema.)

Pošto nema primedbi na zapisnik, prelazimo na odlučivanje o zapisniku u celini.

Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.

Imamo kvorum.

Stavljam na glasanje zapisnik Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2000. godini, održane 3. maja 2000. godine.

Za 183, protiv niko, uzdržanih nema, nisu glasala dva, ukupno je prisutno 185 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila zapisnik Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2000. godini, održane 3. maja 2000. godine, bez primedbi.

Primili ste ostavku Petra Miškovića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaj Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije povodom razmatranja ove ostavke, sa predlogom da Narodna skupština, na osnovu člana 102. stav 1. tačka 2. i stav 2. i 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje prestanak mandata narodnog poslanika Petra Miškovića danom podnošenja ostavke.

Saglasno članu 102. stav 1. tačka 2. i stav 2. i 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Administrativnog odbora konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabran narodnom poslaniku Petru Miškoviću, izabranom sa izborne liste Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice - Nove demokratije - Slobodan Milošević, u izbornoj jedinici 8 - Sombor, danom podnošenja ostavke.

Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine.

Uručen vam je izveštaj Republičke izborne komisije o izboru narodnog poslanika u izbornoj jedinici 28 - Priština, radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Takođe, uručen vam je izveštaj Administrativnog odbora, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnog poslanika, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 30. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Ljubinku Božiću, izabranom sa izborne liste Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice, Nove demokratije - Slobodan Milošević, u izbornoj jedinici 28 - Priština.

Na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije i izveštaja i predloga Administrativnog odbora, a shodno članu 30. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Ljubinku Božiću.

Čestitam narodnom poslaniku na izboru. (Aplauz.)

Poštovani narodni poslanici, uz saziv Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2000. godini, koje je sazvano na zahtev Vlade Republike Srbije, saglasno članu 79. stav 3. Ustava Republike Srbije i članu 162. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, dostavljen vam je zahtev za održavanje Prvog vanrednog zasedanja po hitnom postupku, sa utvrđenim dnevnim redom, sadržanim u tom zahtevu.

Pre početka sednice uručeno vam je pismo kojim Vlada Republike Srbije obaveštava Narodnu skupštinu da je na sednici Vlade, održanoj 11. jula ove godine, za Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2000. godini, umesto ranije dostavljenog, utvrdila sledeći

D n e v n i r e d

1. Razrešenje i izbor članova Vlade;

2. Razrešenje i izbor jednog broja nosilaca pravosudnih funkcija;

3. Predlog zakona o prodaji određenih nepokretnosti u državnoj svojini radi izmirenja obaveza Republike Srbije po osnovu devizne štednje građana i zajma za privredni razvoj u Republici Srbiji;

4. Predlog zakona o prvoj emisiji dugoročnih obveznica Republike Srbije;

5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet;

6. Predlog zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa;

7. Predlog zakona o izmenama Zakona o komunalnim taksama i naknadama;

8. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja.

Istovremeno, Vlada je predložila da se navedene tačke, saglasno odredbama člana 157. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, razmatraju po hitnom postupku.

Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu.

Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: - RAZREŠENjE I IZBOR ČLANOVA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Uručen vam je predlog predsednika Vlade Republike Srbije za razrešenje i izbor članova Vlade Republike Srbije.

Da li predsednik Vlade, Mirko Marjanović, želi da obrazloži predlog? (Želi.)

Ima reč predsednik Vlade Republike Srbije, Mirko Marjanović.