VIDEO

Pogledajte najnovije video priloge u vezi sa radom Narodne skupštine.

DA LI ĆE KONVENCIJA UTICATI NA SMANJENJE NASILJA NAD ŽENAMA?


ZAKONI USVAJANI PO HITNOM POSTUPKU


ŽENE U PARLAMENTU - SAMO KVOTA ILI STVARNI UTICAJ?


OTVORENI PARLAMENT - INTERVJU SA JULIJOM KEŠERU


OTVORENI PARLAMENT - INTERVJU SA ENDRJUOM MANDELBAUMOM


OTVORENI PARLAMENT - INTERVJU SA DRAGANOM KOPRIVICOM


OTVORENI PARLAMENT - INTERVJU SA GREGOROM HAKMAKOM


OTVORENI PARLAMENT - INTERVJU SA ENDIJEM VILIJAMSONOM


FORUM - GRAĐANI, MEDIJI, PARLAMENT


POSLANICE U BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA