VIDEO

Pogledajte najnovije video priloge u vezi sa radom Narodne skupštine.

OTVORENI PARLAMENT - INTERVJU SA ENDIJEM VILIJAMSONOM


FORUM - GRAĐANI, MEDIJI, PARLAMENT


POSLANICE U BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA


AKTIVNOSTI NARODNIH POSLANIKA/CA (31.5.2012 - 31.5.2013.)


JAVNO ZAGOVARANJE U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE


KAKO DA KONTROLIŠEMO RAD POSLANIKA?