VIDEO

Pogledajte najnovije video priloge u vezi sa radom Narodne skupštine.

IMATE REČ 2016. - ŠTA JE DEBATA?


TWITTER DISKUSIJA GRAĐANA I POSLANIKA


XI SAZIV NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE


KAKO IZGLEDA PROSEČNA GODINA U PARLAMENTU?


KO ŠTITI NAŠE LIČNE PODATKE?


IX VS X SAZIV


DESETI SAZIV PARLAMENTA U BROJKAMA


DA LI ĆE SKUPŠTINA NASTAVITI PRAKSU NEUSVAJANJA PREPORUKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA?


AKTIVNOSTI ODBORA U PODNOŠENJU AMANDMANA NA ZAKONE


DA LI POSLANICI KOMUNICIRAJU SA GRAĐANIMA?