VIDEO

Pogledajte najnovije video priloge u vezi sa radom Narodne skupštine.

DA LI PARLAMENT KONTROLIŠE VLADU SRBIJE?


DA LI ĆE KONVENCIJA UTICATI NA SMANJENJE NASILJA NAD ŽENAMA? - INTEGRALNA VERZIJA


DA LI ĆE KONVENCIJA UTICATI NA SMANJENJE NASILJA NAD ŽENAMA?


ZAKONI USVAJANI PO HITNOM POSTUPKU


ŽENE U PARLAMENTU - SAMO KVOTA ILI STVARNI UTICAJ?


OTVORENI PARLAMENT - INTERVJU SA JULIJOM KEŠERU


OTVORENI PARLAMENT - INTERVJU SA ENDRJUOM MANDELBAUMOM


OTVORENI PARLAMENT - INTERVJU SA DRAGANOM KOPRIVICOM


OTVORENI PARLAMENT - INTERVJU SA GREGOROM HAKMAKOM


OTVORENI PARLAMENT - INTERVJU SA ENDIJEM VILIJAMSONOM