VIDEO

Pogledajte najnovije video priloge u vezi sa radom Narodne skupštine.

JAVNO ZAGOVARANJE U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE


KAKO DA KONTROLIŠEMO RAD POSLANIKA?