VIDEO

Pogledajte najnovije video priloge u vezi sa radom Narodne skupštine.

DA LI ĆE SKUPŠTINA NASTAVITI PRAKSU NEUSVAJANJA PREPORUKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA?


AKTIVNOSTI ODBORA U PODNOŠENJU AMANDMANA NA ZAKONE


DA LI POSLANICI KOMUNICIRAJU SA GRAĐANIMA?


KOLIKO SU NARODNI POSLANICI RADILI U 2015. GODINI?


PARLAMENT SRBIJE I NEZAVISNE INSTITUCIJE


KAKO SE LOBIRA U REPUBLICI SRBIJI?


IMATE REČ! NEDELJA PARLAMENTARIZMA 2015.


KAKAV IZBORNI SISTEM JE POTREBAN SRBIJI?


KOLIKO NARODNI POSLANICI ZAISTA MENJAJU PREDLOGE ZAKONA?


KOLIKO NARODNE POSLANICE UČESTVUJU U DONOŠENJU ODLUKA?