VIDEO

Pogledajte najnovije video priloge u vezi sa radom Narodne skupštine.

IMATE REČ 2016. - LOGIČKE GREŠKE


IMATE REČ 2016. - ZAINTERESOVANE STRANE (STAKEHOLDERS)


IMATE REČ 2016. - POBIJANJE ARGUMENTA


IMATE REČ 2016. - ARGUMENT


IMATE REČ 2016. - VRSTE DEBATE


IMATE REČ 2016. - ŠTA JE DEBATA?


TWITTER DISKUSIJA GRAĐANA I POSLANIKA


XI SAZIV NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE


KAKO IZGLEDA PROSEČNA GODINA U PARLAMENTU?


KO ŠTITI NAŠE LIČNE PODATKE?


Whoops, looks like something went wrong.