VIDEO

Pogledajte najnovije video priloge u vezi sa radom Narodne skupštine.

KAKO SE LOBIRA U REPUBLICI SRBIJI?


IMATE REČ! NEDELJA PARLAMENTARIZMA 2015.


KAKAV IZBORNI SISTEM JE POTREBAN SRBIJI?


KOLIKO NARODNI POSLANICI ZAISTA MENJAJU PREDLOGE ZAKONA?


KOLIKO NARODNE POSLANICE UČESTVUJU U DONOŠENJU ODLUKA?


KOLIKO POSLANIKA ZAISTA UČESTVUJE U DISKUSIJAMA?


LEX SPECIALIS - DA ILI NE?


KAKO SU SE USVAJALI ZAKONI O BUDŽETU U PARLAMENTU?


ČEMU SLUŽI PARLAMENT - DOM GRAĐANA ILI PARTIJSKA GLASAČKA MAŠINA?


KO SU NAJAKTIVNIJI POSLANICI I POSLANICE TOKOM PRVA TRI MESECA RADA PARLAMENTA?