Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Imajući u vidu navedene razloge za donošenje Predloga zakona: pojavu nezakonitog obavljanja taksi prevoza od strane lica koja nemaju odobrenje za taksi prevoz na teritoriji jedinice lokalne samouprave, pojavu nezakonitog obavljanja taksi prevoza od strane lica koja su registrovana za pružanje usluge limo servisa, a koja koristeći razne elektronske aplikacije nezakonito vrše taksi prevoz, te da je pristup korisnicima elektronskim putem veoma brz i masovan, nedonošenje zakona po hitnom postupku bi moglo da prouzrokuje izuzetno štetne posledice po poslovanje prevoznika koji obavljaju taksi prevoz, kao i po stanovništvo, odnosno putnike koji redovno koriste usluge neregistrovanih subjekata, s obzirom na to da isti poslujući na ovaj način nisu dužni da ispunjavaju obaveze propisane zakonom kojim se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima. Takođe, usluga limo servisa biće uređena ovim zakonom, a ne propisima kojima se uređuje pružanje turističkih usluga. Ovim zakonom limo servis se smatra javnim prevozom i shodno tome vozači i vozila podležu obavezama iz propisa kojima se uređuje oblast bezbednosti saobraćaja na putevima. Na taj način obezbeđuje se bezbednost putnika koji se prevoze vozilima koja su iznajmljena sa vozačem. Takođe, radi suzbijanja sive ekonomije koja je u delatnosti prevoza koji se obavlja na teritorijama lokalne samouprave u izuzetnom porastu, zbog velikog broja neregistrovanih subjekata i subjekata koji ne ispunjavaju uslov za obavljanje taksi prevoza, zbog neophodnosti preciziranja ovlašćenja jedinice lokalne samouprave koja organizuje i obezbeđuje obavljanje taksi prevoza i propisivanja mera protiv subjekata koji nezakonito obavljaju taksi prevoz, kao i potrebe da se u gradovima, posebno u gradu Beogradu, u inspekcijski nadzor uključi i komunalna policija zbog efikasnijeg nadzora, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku.

Predlagač: Vlada

0%
0%
0%
Poslednji put ažurirano: 01.11.2018, 14:55