32. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

16.10.2018.

Na sednici održanoj 16. oktobra članovi Odbora su razmatrali više predloga zakona u načelu i više predloga zakona o potvrđivanju sporazuma, koji su predloženi za dnevni red Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine.

Predlog zakona o građevinskim proizvodima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi i Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske u oblasti infrastrukturnih projekata obrazložili su državni sekretar Aleksandra Damnjanović i pomoćnik ministra Zoran Ilić u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Pomoćnik ministra Zoran Ilić istakao je da se Predlog zakona o građevinskim proizvodima u potpunosti oslanja na propise EU i da je cilj donošenja zakona da građevinski proizvodi koji se ugrađuju u objekte zadovoljavaju propisane zahteve u pogledu ispunjavanja osnovnih zahteva za objekte i postizanje veće konkurentnosti domaćih aktera na tržištu, i to kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu EU, kao i na drugim globalnim tržištima.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji obrazložila je državna sekretarka Aleksandra Damnjanović, istakavši da se predloženim zakonom efikasnije, brže i transparentnije vrši proces izdavanja građevinskih dozvola. Navela je da su rokovi za predaju dokumenata oročeni (rok 15 dana), sa mogućnošću elektronske predaje, u cilju bržeg donošenja planova i izgradnje.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata ima za cilj da se omogući još efikasnije sprovođenje ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata u Republici Srbije i da se dodatno spreči nezakonita gradnja. Takođe, Damnjanović je istakla, da je provera vidljivosti na satelitskom snimku iz 2015. godine obavezna za sve objekte koju se predmet ozakonjenja.

U nastavku rada, obrazloženi su i ostali predlozi zakona koji su na dnevnom redu sednice, za koje je, kako je naveo pomoćnik ministra Zoran Ilić, osnovna karakteristika usklađivanje sa međunarodnim standardima i propisima.

Na kraju sednice, članovi Odbora su, većinom glasova, usvojili navedene predloge zakona.

Sednici je predsedavala predsednice Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora Ivana Nikolić, Ivana Stojiljković, Ognjen Pantović, Jasmina Karanac, Stefana Miladinović, Krsto Janjušević, Vladimir Petković, dr Dragan Vesović i Snežana B. Petrović.

Prisutni članovi

...

Katarina Rakić

Srpska napredna stranka
...

Ivana Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Ivana Stojiljković

Srpska napredna stranka
...

Ognjen Pantović

Srpska narodna partija
...

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Stefana Miladinović

Socijalistička partija Srbije
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Petković

Srpska napredna stranka
...

Dragan Vesović

Srpski pokret Dveri
...

Snežana B. Petrović

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Poslednji put ažurirano: 17.10.2018, 12:04