85. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

22.10.2018.

Sednica broj: 85

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora, održanoj 22. oktobra, razmotreni su amandmani na predloge zakona dnevnog reda Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine.

Na Predlog zakona o građevinskim proizvodima podneto je 567 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji podneto je 72 amandmana narodnih poslanika, a Odbor je ocenio da su svi predloženi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata, podneto je 107 amandmana, od kojih je Odbor odbacio amandmane na članove 5, 15, 17, 21. koje su podneli narodni poslanici Branislav Mihajlović, Ratko Jankov, Ana Stevanović, Branka Stamenković i Saša Radulović, a kao nepotpune odbacio je amandmane na članove 14, 15, 16,17. koje su podneli Branislav Mihajlović, Ratko Jankov, Ana Stevanović, Branka Stamenković i Saša Radulović.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju podneto je 130 amandmana, a Odbor je konstatovao da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe podneto je 64 amandmana. Odbor je odbacio kao nepotpun amandman na član 33. koji je podnela narodna poslanica Ružica Nikolić, a za ostale amandmane konstatovao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju podneto je 39 amandmana za koje je Odbor konstatovao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju podneto je 69 amandmana, a Odbor je konstatovao da su svi u svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila podneto je 65 amandmana, za koje je Odbor konstatovao da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi, podneto je 64 amandmana. Odbor je ocenio da su svi u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednicom je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandra Majkić, Milena Ćorilić, Jelena Žarić Kovačević, Vesna Marković, Srbislav Filipović, Krsto Janjušević, dr Balint Pastor i Bojan Torbica.

Prisutni članovi

...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
Poslednji put ažurirano: 22.10.2018, 12:32