Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata

Tip akta: Zakon

Oblast: Građevina

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), s obzirom na to da je neophodna što hitnija primena ovog zakona, i postupaka koji su predviđeni ovim zakonom, Takođe, izmene zakona će bitno doprineti olakšavanju postojeći procedura, što doprinosi boljem položaju stranaka i pozitivnom efektima na privredu.

Predlagač: Vlada

7%
0%
0%
Poslednji put ažurirano: 21.02.2019, 13:23