PITAJTE POSLANIKE

Narodni poslanici su predstavnici građana u Narodnoj skupštini. Napravili smo alat da direktno i javno postavite pitanja poslanicima. Iskoristite vaše pravo da ukažete poslanicima na probleme čije rešenje zahteva zakonske promene. Tražite odgovor od narodnih poslanika, jer - o vama se radi!

Od
Do

restitucija

Poslanik kome je upućeno: Marijan Rističević

čeka se odgovor 16 dana i 14 sata

Poštovani,
Kad ce biti usvojene izmene i dopune Zakona o restituciji, odnosno kad ce se vratiti poljoprivredno zemljiste koje je oduzeto posle Drugog svetskog rata. Unapred hvala.

Postavljanje pitanja poslanicima - bez odgovora

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Jugović

čeka se odgovor 1 mesec i 4 dana i 20 sati

Koja je svrha postavljanja pitanja, ukoliko narodni poslanici nemaju zakonsku obavezu da odgovaraju na pitanja građana?

Odsustvo sa rada radi posebne nege deteta nakon 5 godine deteta

Poslanik kome je upućeno: Aleksandar Martinović

čeka se odgovor 1 mesec i 8 dana i 14 sata

Postovani,

Ja sam majka deteta sa dijagnozom cerebralne paralize koji je sad navrsio 5 punih godina. Svi znamo da se ta dijagnoza leci vise od 5 god. sa raznim metodama i vezbama koje izuskuju veliku posvecenost vremena i novca samog roditelja. Posvetili smo svo vreme rad i trud jednom institutu iz Filadelfije i lecenje je skupo kao i njegov svakodnevni zivot.
Na osnovu zakona ja sam sad izgubila pravo na negu deteta odnosno pravo na odsustvo sa radnog mesta i primorana sam raditi i u potpunosti zapostaviti oporavak svog deteta, jer sa suprogovim minimalcem apsolutno je nemogice ni osnovne potrebe priustiti!

Da li se zna kada ce biti izglasan zakon na prava negu deteta i posle navrsenjih njihovih punih 5 godina.?

Unapred zahvalna
Majka deteta sa posebnim potrebama

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

Poslanik kome je upućeno: Sanda Rašković Ivić

čeka se odgovor 1 mesec i 22 dana i 15 sati

Poštovani,

U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona.

Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci roditelja koji su stradali nesrećnim slučajem ili prirodnom smrću, a koji nisu imali bližu rodbinu - prepuštena samo centrima za socijalni rad. Iako ova deca u velikom broju slučajeva u svom okruženju imaju ljude koji su im bliski i koji bi pristali da o njima vode računa, ona najčešće završavaju u hraniteljskim porodicama ili u domovima za decu bez roditeljskog staranja.

Smatramo da je roditeljima i deci time uskraćeno pravo da donose racionalne odluke o sopstvenoj budućnosti, kao i da se dodatno ugrožava dobrobit dece koja su i inače pogođena smrću u porodici. U posebno su specifičnoj situaciji roditelji dece koja zbog svog zdravstvenog stanja nikada neće moći da brinu o sebi, a koji takođe nemaju nikakvo pravo glasa kada je u pitanju budućnost njihove dece.

Inicijativa “Naše dete -naša odluka” pokrenuta je sa ciljem pružanja šanse roditeljima da za vreme svoga života odrede staratelje svoje dece, s tim što bi konačnu odluku o starateljima - kao i do sada - donosio nadležni Centar za socijalni rad.

Inicijativu sam pokrenula kao građanka Srbije i majka.
Inicijativa je do sada podržana od strane nekoliko desetina organizacija civilnog društva i nekoliko stotina građana i građanki, putem društvenih mreža. Takođe, od kada je pokrenuta, o njoj su objavljena 23 medijska priloga.

Budući da se radi o problematici koja je veoma osetljiva i zahteva širi konsenzus, želim da se obratim Vama kao našem predstavniku u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kako biste se bliže upoznali sa tekstom.
Nadam se da ćete izdvojiti svoje vreme za upoznavanje sa predloženim izmenama i dopunama, budući da se radi o temi koja je u interesu ne samo roditelja i dece već i svih građana i građanki Srbije.

U nastavku možete pročitati Predlog za izmenu i dopunu Porodičnog zakona. Sam tekst Predloga je javan i dostupan svim građanima na Fejsbuk stranici "Naše dete - naša odluka".

Ovim putem Vas pozivam da javno podržite predložene izmene, ali i da svojim predlozima i sugestijama dodatno unapredite postojeći tekst.

Za sva dodatna pitanja i sugestije stojim Vam na raspolaganju. Budite slobodni da mi se obratite na mail [email protected] ili na broj 064 13 22 430.

U isčekivanju Vašeg odgovora, s poštovanjem
Tamara SkrozaPredlog za izmene i dopune Porodičnog zakona

Odluka o stavljanju pod starateljstvo

U ćlanu 125. menja se stav 4. i dopunjuje članom 5.

(1) Odluku o stavljanju pod starateljstvo donosi organ starateljstva.
(2) Odluka o stavljanju pod starateljstvo obavezno sadrži i plan staranja.
(3) Odlukom o stavljanju pod starateljstvo organ starateljstva postavlja staratelja i odlučuje o smeštaju štićenika.
(4) Prilikom odlučivanja o stavljanju pod starateljstvo, organ starateljstva najpre uzima u obzir izjavu volje roditelja koja ispunjava uslove iz člana 127a ovog zakona
(5) U slučaju da ne postoji izjava volje iz člana 127a ovog zakona, organ starateljstva pokušaće da smesti štićenika najpre u srodničku porodicu
(6) Ako štićenik ima imovinu, popis i procenu vrednosti imovine štićenika vrši stalna komisija organa starateljstva.
(7) Način rada, sastav i finansiranje stalne komisije propisuje ministar nadležan za porodičnu zaštitu.


Ko se postavlja za staratelja?

Stav 2. člana 126. se menja i dopunjuje

(1) Za staratelja se postavlja lice koje ima lična svojstva i sposobnosti potrebne za obavljanje dužnosti staratelja, a pristalo je da bude staratelj.
(2) Za staratelja se prvenstveno postavljaju supružnik, lice koje je određeno slobodnom izjavom volje, srodnik ili hranitelj štićenika, osim ako interes štićenika ne nalaže drugačije.

Mišljenje štićenika

Član 127. se dopunjuje članom 127a

Štićenik koji je navršio 10. godinu života i koji je sposoban za rasuđivanje ima pravo da predloži lice koje će mu biti postavljeno za staratelja.

Mišljenje roditelja

Član 127 a

(1) Oba roditelja saglasno ili roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo mogu, u formi testamenta ili javnobeležničke isprave, imenovati osobu za koju smatraju da bi se najbolje starala o detetu.
(2) Kada donosi odluku o stavljanju pod starateljstvo, organ starateljstva dužan je da odluči premaizjavljenoj volji roditelja iz stava 1 ovog člana ukoliko su ispunjene pretpostavke za postavljanje staratelja propisane ovim zakonom..
(3) U slučaju da su roditelji odredili različite osobe svojom izjavom volje, konačnu odluku doneće organ starateljstva uzimajući u obzir slobodne izjave volje oba roditelja.

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

Poslanik kome je upućeno: Saša Radulović

čeka se odgovor 1 mesec i 22 dana i 15 sati

Poštovani,

U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona.

Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci roditelja koji su stradali nesrećnim slučajem ili prirodnom smrću, a koji nisu imali bližu rodbinu - prepuštena samo centrima za socijalni rad. Iako ova deca u velikom broju slučajeva u svom okruženju imaju ljude koji su im bliski i koji bi pristali da o njima vode računa, ona najčešće završavaju u hraniteljskim porodicama ili u domovima za decu bez roditeljskog staranja.

Smatramo da je roditeljima i deci time uskraćeno pravo da donose racionalne odluke o sopstvenoj budućnosti, kao i da se dodatno ugrožava dobrobit dece koja su i inače pogođena smrću u porodici. U posebno su specifičnoj situaciji roditelji dece koja zbog svog zdravstvenog stanja nikada neće moći da brinu o sebi, a koji takođe nemaju nikakvo pravo glasa kada je u pitanju budućnost njihove dece.

Inicijativa “Naše dete -naša odluka” pokrenuta je sa ciljem pružanja šanse roditeljima da za vreme svoga života odrede staratelje svoje dece, s tim što bi konačnu odluku o starateljima - kao i do sada - donosio nadležni Centar za socijalni rad.

Inicijativu sam pokrenula kao građanka Srbije i majka.
Inicijativa je do sada podržana od strane nekoliko desetina organizacija civilnog društva i nekoliko stotina građana i građanki, putem društvenih mreža. Takođe, od kada je pokrenuta, o njoj su objavljena 23 medijska priloga.

Budući da se radi o problematici koja je veoma osetljiva i zahteva širi konsenzus, želim da se obratim Vama kao našem predstavniku u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kako biste se bliže upoznali sa tekstom.
Nadam se da ćete izdvojiti svoje vreme za upoznavanje sa predloženim izmenama i dopunama, budući da se radi o temi koja je u interesu ne samo roditelja i dece već i svih građana i građanki Srbije.

U nastavku možete pročitati Predlog za izmenu i dopunu Porodičnog zakona. Sam tekst Predloga je javan i dostupan svim građanima na Fejsbuk stranici "Naše dete - naša odluka".

Ovim putem Vas pozivam da javno podržite predložene izmene, ali i da svojim predlozima i sugestijama dodatno unapredite postojeći tekst.

Za sva dodatna pitanja i sugestije stojim Vam na raspolaganju. Budite slobodni da mi se obratite na mail [email protected] ili na broj 064 13 22 430.

U isčekivanju Vašeg odgovora, s poštovanjem
Tamara SkrozaPredlog za izmene i dopune Porodičnog zakona

Odluka o stavljanju pod starateljstvo

U ćlanu 125. menja se stav 4. i dopunjuje članom 5.

(1) Odluku o stavljanju pod starateljstvo donosi organ starateljstva.
(2) Odluka o stavljanju pod starateljstvo obavezno sadrži i plan staranja.
(3) Odlukom o stavljanju pod starateljstvo organ starateljstva postavlja staratelja i odlučuje o smeštaju štićenika.
(4) Prilikom odlučivanja o stavljanju pod starateljstvo, organ starateljstva najpre uzima u obzir izjavu volje roditelja koja ispunjava uslove iz člana 127a ovog zakona
(5) U slučaju da ne postoji izjava volje iz člana 127a ovog zakona, organ starateljstva pokušaće da smesti štićenika najpre u srodničku porodicu
(6) Ako štićenik ima imovinu, popis i procenu vrednosti imovine štićenika vrši stalna komisija organa starateljstva.
(7) Način rada, sastav i finansiranje stalne komisije propisuje ministar nadležan za porodičnu zaštitu.


Ko se postavlja za staratelja?

Stav 2. člana 126. se menja i dopunjuje

(1) Za staratelja se postavlja lice koje ima lična svojstva i sposobnosti potrebne za obavljanje dužnosti staratelja, a pristalo je da bude staratelj.
(2) Za staratelja se prvenstveno postavljaju supružnik, lice koje je određeno slobodnom izjavom volje, srodnik ili hranitelj štićenika, osim ako interes štićenika ne nalaže drugačije.

Mišljenje štićenika

Član 127. se dopunjuje članom 127a

Štićenik koji je navršio 10. godinu života i koji je sposoban za rasuđivanje ima pravo da predloži lice koje će mu biti postavljeno za staratelja.

Mišljenje roditelja

Član 127 a

(1) Oba roditelja saglasno ili roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo mogu, u formi testamenta ili javnobeležničke isprave, imenovati osobu za koju smatraju da bi se najbolje starala o detetu.
(2) Kada donosi odluku o stavljanju pod starateljstvo, organ starateljstva dužan je da odluči premaizjavljenoj volji roditelja iz stava 1 ovog člana ukoliko su ispunjene pretpostavke za postavljanje staratelja propisane ovim zakonom..
(3) U slučaju da su roditelji odredili različite osobe svojom izjavom volje, konačnu odluku doneće organ starateljstva uzimajući u obzir slobodne izjave volje oba roditelja.

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

Poslanik kome je upućeno: Slaviša Bulatović

čeka se odgovor 1 mesec i 22 dana i 14 sata

Poštovani,

U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona.

Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci roditelja koji su stradali nesrećnim slučajem ili prirodnom smrću, a koji nisu imali bližu rodbinu - prepuštena samo centrima za socijalni rad. Iako ova deca u velikom broju slučajeva u svom okruženju imaju ljude koji su im bliski i koji bi pristali da o njima vode računa, ona najčešće završavaju u hraniteljskim porodicama ili u domovima za decu bez roditeljskog staranja.

Smatramo da je roditeljima i deci time uskraćeno pravo da donose racionalne odluke o sopstvenoj budućnosti, kao i da se dodatno ugrožava dobrobit dece koja su i inače pogođena smrću u porodici. U posebno su specifičnoj situaciji roditelji dece koja zbog svog zdravstvenog stanja nikada neće moći da brinu o sebi, a koji takođe nemaju nikakvo pravo glasa kada je u pitanju budućnost njihove dece.

Inicijativa “Naše dete -naša odluka” pokrenuta je sa ciljem pružanja šanse roditeljima da za vreme svoga života odrede staratelje svoje dece, s tim što bi konačnu odluku o starateljima - kao i do sada - donosio nadležni Centar za socijalni rad.

Inicijativu sam pokrenula kao građanka Srbije i majka.
Inicijativa je do sada podržana od strane nekoliko desetina organizacija civilnog društva i nekoliko stotina građana i građanki, putem društvenih mreža. Takođe, od kada je pokrenuta, o njoj su objavljena 23 medijska priloga.

Budući da se radi o problematici koja je veoma osetljiva i zahteva širi konsenzus, želim da se obratim Vama kao našem predstavniku u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kako biste se bliže upoznali sa tekstom.
Nadam se da ćete izdvojiti svoje vreme za upoznavanje sa predloženim izmenama i dopunama, budući da se radi o temi koja je u interesu ne samo roditelja i dece već i svih građana i građanki Srbije.

U nastavku možete pročitati Predlog za izmenu i dopunu Porodičnog zakona. Sam tekst Predloga je javan i dostupan svim građanima na Fejsbuk stranici "Naše dete - naša odluka".

Ovim putem Vas pozivam da javno podržite predložene izmene, ali i da svojim predlozima i sugestijama dodatno unapredite postojeći tekst.

Za sva dodatna pitanja i sugestije stojim Vam na raspolaganju. Budite slobodni da mi se obratite na mail [email protected] ili na broj 064 13 22 430.

U isčekivanju Vašeg odgovora, s poštovanjem
Tamara SkrozaPredlog za izmene i dopune Porodičnog zakona

Odluka o stavljanju pod starateljstvo

U ćlanu 125. menja se stav 4. i dopunjuje članom 5.

(1) Odluku o stavljanju pod starateljstvo donosi organ starateljstva.
(2) Odluka o stavljanju pod starateljstvo obavezno sadrži i plan staranja.
(3) Odlukom o stavljanju pod starateljstvo organ starateljstva postavlja staratelja i odlučuje o smeštaju štićenika.
(4) Prilikom odlučivanja o stavljanju pod starateljstvo, organ starateljstva najpre uzima u obzir izjavu volje roditelja koja ispunjava uslove iz člana 127a ovog zakona
(5) U slučaju da ne postoji izjava volje iz člana 127a ovog zakona, organ starateljstva pokušaće da smesti štićenika najpre u srodničku porodicu
(6) Ako štićenik ima imovinu, popis i procenu vrednosti imovine štićenika vrši stalna komisija organa starateljstva.
(7) Način rada, sastav i finansiranje stalne komisije propisuje ministar nadležan za porodičnu zaštitu.


Ko se postavlja za staratelja?

Stav 2. člana 126. se menja i dopunjuje

(1) Za staratelja se postavlja lice koje ima lična svojstva i sposobnosti potrebne za obavljanje dužnosti staratelja, a pristalo je da bude staratelj.
(2) Za staratelja se prvenstveno postavljaju supružnik, lice koje je određeno slobodnom izjavom volje, srodnik ili hranitelj štićenika, osim ako interes štićenika ne nalaže drugačije.

Mišljenje štićenika

Član 127. se dopunjuje članom 127a

Štićenik koji je navršio 10. godinu života i koji je sposoban za rasuđivanje ima pravo da predloži lice koje će mu biti postavljeno za staratelja.

Mišljenje roditelja

Član 127 a

(1) Oba roditelja saglasno ili roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo mogu, u formi testamenta ili javnobeležničke isprave, imenovati osobu za koju smatraju da bi se najbolje starala o detetu.
(2) Kada donosi odluku o stavljanju pod starateljstvo, organ starateljstva dužan je da odluči premaizjavljenoj volji roditelja iz stava 1 ovog člana ukoliko su ispunjene pretpostavke za postavljanje staratelja propisane ovim zakonom..
(3) U slučaju da su roditelji odredili različite osobe svojom izjavom volje, konačnu odluku doneće organ starateljstva uzimajući u obzir slobodne izjave volje oba roditelja.

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

Poslanik kome je upućeno: Snežana B. Petrović

čeka se odgovor 1 mesec i 22 dana i 15 sati

Poštovani,

U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona.

Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci roditelja koji su stradali nesrećnim slučajem ili prirodnom smrću, a koji nisu imali bližu rodbinu - prepuštena samo centrima za socijalni rad. Iako ova deca u velikom broju slučajeva u svom okruženju imaju ljude koji su im bliski i koji bi pristali da o njima vode računa, ona najčešće završavaju u hraniteljskim porodicama ili u domovima za decu bez roditeljskog staranja.

Smatramo da je roditeljima i deci time uskraćeno pravo da donose racionalne odluke o sopstvenoj budućnosti, kao i da se dodatno ugrožava dobrobit dece koja su i inače pogođena smrću u porodici. U posebno su specifičnoj situaciji roditelji dece koja zbog svog zdravstvenog stanja nikada neće moći da brinu o sebi, a koji takođe nemaju nikakvo pravo glasa kada je u pitanju budućnost njihove dece.

Inicijativa “Naše dete -naša odluka” pokrenuta je sa ciljem pružanja šanse roditeljima da za vreme svoga života odrede staratelje svoje dece, s tim što bi konačnu odluku o starateljima - kao i do sada - donosio nadležni Centar za socijalni rad.

Inicijativu sam pokrenula kao građanka Srbije i majka.
Inicijativa je do sada podržana od strane nekoliko desetina organizacija civilnog društva i nekoliko stotina građana i građanki, putem društvenih mreža. Takođe, od kada je pokrenuta, o njoj su objavljena 23 medijska priloga.

Budući da se radi o problematici koja je veoma osetljiva i zahteva širi konsenzus, želim da se obratim Vama kao našem predstavniku u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kako biste se bliže upoznali sa tekstom.
Nadam se da ćete izdvojiti svoje vreme za upoznavanje sa predloženim izmenama i dopunama, budući da se radi o temi koja je u interesu ne samo roditelja i dece već i svih građana i građanki Srbije.

U nastavku možete pročitati Predlog za izmenu i dopunu Porodičnog zakona. Sam tekst Predloga je javan i dostupan svim građanima na Fejsbuk stranici "Naše dete - naša odluka".

Ovim putem Vas pozivam da javno podržite predložene izmene, ali i da svojim predlozima i sugestijama dodatno unapredite postojeći tekst.

Za sva dodatna pitanja i sugestije stojim Vam na raspolaganju. Budite slobodni da mi se obratite na mail [email protected] ili na broj 064 13 22 430.

U isčekivanju Vašeg odgovora, s poštovanjem
Tamara SkrozaPredlog za izmene i dopune Porodičnog zakona

Odluka o stavljanju pod starateljstvo

U ćlanu 125. menja se stav 4. i dopunjuje članom 5.

(1) Odluku o stavljanju pod starateljstvo donosi organ starateljstva.
(2) Odluka o stavljanju pod starateljstvo obavezno sadrži i plan staranja.
(3) Odlukom o stavljanju pod starateljstvo organ starateljstva postavlja staratelja i odlučuje o smeštaju štićenika.
(4) Prilikom odlučivanja o stavljanju pod starateljstvo, organ starateljstva najpre uzima u obzir izjavu volje roditelja koja ispunjava uslove iz člana 127a ovog zakona
(5) U slučaju da ne postoji izjava volje iz člana 127a ovog zakona, organ starateljstva pokušaće da smesti štićenika najpre u srodničku porodicu
(6) Ako štićenik ima imovinu, popis i procenu vrednosti imovine štićenika vrši stalna komisija organa starateljstva.
(7) Način rada, sastav i finansiranje stalne komisije propisuje ministar nadležan za porodičnu zaštitu.


Ko se postavlja za staratelja?

Stav 2. člana 126. se menja i dopunjuje

(1) Za staratelja se postavlja lice koje ima lična svojstva i sposobnosti potrebne za obavljanje dužnosti staratelja, a pristalo je da bude staratelj.
(2) Za staratelja se prvenstveno postavljaju supružnik, lice koje je određeno slobodnom izjavom volje, srodnik ili hranitelj štićenika, osim ako interes štićenika ne nalaže drugačije.

Mišljenje štićenika

Član 127. se dopunjuje članom 127a

Štićenik koji je navršio 10. godinu života i koji je sposoban za rasuđivanje ima pravo da predloži lice koje će mu biti postavljeno za staratelja.

Mišljenje roditelja

Član 127 a

(1) Oba roditelja saglasno ili roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo mogu, u formi testamenta ili javnobeležničke isprave, imenovati osobu za koju smatraju da bi se najbolje starala o detetu.
(2) Kada donosi odluku o stavljanju pod starateljstvo, organ starateljstva dužan je da odluči premaizjavljenoj volji roditelja iz stava 1 ovog člana ukoliko su ispunjene pretpostavke za postavljanje staratelja propisane ovim zakonom..
(3) U slučaju da su roditelji odredili različite osobe svojom izjavom volje, konačnu odluku doneće organ starateljstva uzimajući u obzir slobodne izjave volje oba roditelja.

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

Poslanik kome je upućeno: Snežana Bogosavljević-Bošković

čeka se odgovor 1 mesec i 22 dana i 15 sati

Poštovani,

U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona.

Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci roditelja koji su stradali nesrećnim slučajem ili prirodnom smrću, a koji nisu imali bližu rodbinu - prepuštena samo centrima za socijalni rad. Iako ova deca u velikom broju slučajeva u svom okruženju imaju ljude koji su im bliski i koji bi pristali da o njima vode računa, ona najčešće završavaju u hraniteljskim porodicama ili u domovima za decu bez roditeljskog staranja.

Smatramo da je roditeljima i deci time uskraćeno pravo da donose racionalne odluke o sopstvenoj budućnosti, kao i da se dodatno ugrožava dobrobit dece koja su i inače pogođena smrću u porodici. U posebno su specifičnoj situaciji roditelji dece koja zbog svog zdravstvenog stanja nikada neće moći da brinu o sebi, a koji takođe nemaju nikakvo pravo glasa kada je u pitanju budućnost njihove dece.

Inicijativa “Naše dete -naša odluka” pokrenuta je sa ciljem pružanja šanse roditeljima da za vreme svoga života odrede staratelje svoje dece, s tim što bi konačnu odluku o starateljima - kao i do sada - donosio nadležni Centar za socijalni rad.

Inicijativu sam pokrenula kao građanka Srbije i majka.
Inicijativa je do sada podržana od strane nekoliko desetina organizacija civilnog društva i nekoliko stotina građana i građanki, putem društvenih mreža. Takođe, od kada je pokrenuta, o njoj su objavljena 23 medijska priloga.

Budući da se radi o problematici koja je veoma osetljiva i zahteva širi konsenzus, želim da se obratim Vama kao našem predstavniku u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kako biste se bliže upoznali sa tekstom.
Nadam se da ćete izdvojiti svoje vreme za upoznavanje sa predloženim izmenama i dopunama, budući da se radi o temi koja je u interesu ne samo roditelja i dece već i svih građana i građanki Srbije.

U nastavku možete pročitati Predlog za izmenu i dopunu Porodičnog zakona. Sam tekst Predloga je javan i dostupan svim građanima na Fejsbuk stranici "Naše dete - naša odluka".

Ovim putem Vas pozivam da javno podržite predložene izmene, ali i da svojim predlozima i sugestijama dodatno unapredite postojeći tekst.

Za sva dodatna pitanja i sugestije stojim Vam na raspolaganju. Budite slobodni da mi se obratite na mail [email protected] ili na broj 064 13 22 430.

U isčekivanju Vašeg odgovora, s poštovanjem
Tamara SkrozaPredlog za izmene i dopune Porodičnog zakona

Odluka o stavljanju pod starateljstvo

U ćlanu 125. menja se stav 4. i dopunjuje članom 5.

(1) Odluku o stavljanju pod starateljstvo donosi organ starateljstva.
(2) Odluka o stavljanju pod starateljstvo obavezno sadrži i plan staranja.
(3) Odlukom o stavljanju pod starateljstvo organ starateljstva postavlja staratelja i odlučuje o smeštaju štićenika.
(4) Prilikom odlučivanja o stavljanju pod starateljstvo, organ starateljstva najpre uzima u obzir izjavu volje roditelja koja ispunjava uslove iz člana 127a ovog zakona
(5) U slučaju da ne postoji izjava volje iz člana 127a ovog zakona, organ starateljstva pokušaće da smesti štićenika najpre u srodničku porodicu
(6) Ako štićenik ima imovinu, popis i procenu vrednosti imovine štićenika vrši stalna komisija organa starateljstva.
(7) Način rada, sastav i finansiranje stalne komisije propisuje ministar nadležan za porodičnu zaštitu.


Ko se postavlja za staratelja?

Stav 2. člana 126. se menja i dopunjuje

(1) Za staratelja se postavlja lice koje ima lična svojstva i sposobnosti potrebne za obavljanje dužnosti staratelja, a pristalo je da bude staratelj.
(2) Za staratelja se prvenstveno postavljaju supružnik, lice koje je određeno slobodnom izjavom volje, srodnik ili hranitelj štićenika, osim ako interes štićenika ne nalaže drugačije.

Mišljenje štićenika

Član 127. se dopunjuje članom 127a

Štićenik koji je navršio 10. godinu života i koji je sposoban za rasuđivanje ima pravo da predloži lice koje će mu biti postavljeno za staratelja.

Mišljenje roditelja

Član 127 a

(1) Oba roditelja saglasno ili roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo mogu, u formi testamenta ili javnobeležničke isprave, imenovati osobu za koju smatraju da bi se najbolje starala o detetu.
(2) Kada donosi odluku o stavljanju pod starateljstvo, organ starateljstva dužan je da odluči premaizjavljenoj volji roditelja iz stava 1 ovog člana ukoliko su ispunjene pretpostavke za postavljanje staratelja propisane ovim zakonom..
(3) U slučaju da su roditelji odredili različite osobe svojom izjavom volje, konačnu odluku doneće organ starateljstva uzimajući u obzir slobodne izjave volje oba roditelja.

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

Poslanik kome je upućeno: Snežana Paunović

čeka se odgovor 1 mesec i 22 dana i 15 sati

Poštovani,

U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona.

Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci roditelja koji su stradali nesrećnim slučajem ili prirodnom smrću, a koji nisu imali bližu rodbinu - prepuštena samo centrima za socijalni rad. Iako ova deca u velikom broju slučajeva u svom okruženju imaju ljude koji su im bliski i koji bi pristali da o njima vode računa, ona najčešće završavaju u hraniteljskim porodicama ili u domovima za decu bez roditeljskog staranja.

Smatramo da je roditeljima i deci time uskraćeno pravo da donose racionalne odluke o sopstvenoj budućnosti, kao i da se dodatno ugrožava dobrobit dece koja su i inače pogođena smrću u porodici. U posebno su specifičnoj situaciji roditelji dece koja zbog svog zdravstvenog stanja nikada neće moći da brinu o sebi, a koji takođe nemaju nikakvo pravo glasa kada je u pitanju budućnost njihove dece.

Inicijativa “Naše dete -naša odluka” pokrenuta je sa ciljem pružanja šanse roditeljima da za vreme svoga života odrede staratelje svoje dece, s tim što bi konačnu odluku o starateljima - kao i do sada - donosio nadležni Centar za socijalni rad.

Inicijativu sam pokrenula kao građanka Srbije i majka.
Inicijativa je do sada podržana od strane nekoliko desetina organizacija civilnog društva i nekoliko stotina građana i građanki, putem društvenih mreža. Takođe, od kada je pokrenuta, o njoj su objavljena 23 medijska priloga.

Budući da se radi o problematici koja je veoma osetljiva i zahteva širi konsenzus, želim da se obratim Vama kao našem predstavniku u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kako biste se bliže upoznali sa tekstom.
Nadam se da ćete izdvojiti svoje vreme za upoznavanje sa predloženim izmenama i dopunama, budući da se radi o temi koja je u interesu ne samo roditelja i dece već i svih građana i građanki Srbije.

U nastavku možete pročitati Predlog za izmenu i dopunu Porodičnog zakona. Sam tekst Predloga je javan i dostupan svim građanima na Fejsbuk stranici "Naše dete - naša odluka".

Ovim putem Vas pozivam da javno podržite predložene izmene, ali i da svojim predlozima i sugestijama dodatno unapredite postojeći tekst.

Za sva dodatna pitanja i sugestije stojim Vam na raspolaganju. Budite slobodni da mi se obratite na mail [email protected] ili na broj 064 13 22 430.

U isčekivanju Vašeg odgovora, s poštovanjem
Tamara SkrozaPredlog za izmene i dopune Porodičnog zakona

Odluka o stavljanju pod starateljstvo

U ćlanu 125. menja se stav 4. i dopunjuje članom 5.

(1) Odluku o stavljanju pod starateljstvo donosi organ starateljstva.
(2) Odluka o stavljanju pod starateljstvo obavezno sadrži i plan staranja.
(3) Odlukom o stavljanju pod starateljstvo organ starateljstva postavlja staratelja i odlučuje o smeštaju štićenika.
(4) Prilikom odlučivanja o stavljanju pod starateljstvo, organ starateljstva najpre uzima u obzir izjavu volje roditelja koja ispunjava uslove iz člana 127a ovog zakona
(5) U slučaju da ne postoji izjava volje iz člana 127a ovog zakona, organ starateljstva pokušaće da smesti štićenika najpre u srodničku porodicu
(6) Ako štićenik ima imovinu, popis i procenu vrednosti imovine štićenika vrši stalna komisija organa starateljstva.
(7) Način rada, sastav i finansiranje stalne komisije propisuje ministar nadležan za porodičnu zaštitu.


Ko se postavlja za staratelja?

Stav 2. člana 126. se menja i dopunjuje

(1) Za staratelja se postavlja lice koje ima lična svojstva i sposobnosti potrebne za obavljanje dužnosti staratelja, a pristalo je da bude staratelj.
(2) Za staratelja se prvenstveno postavljaju supružnik, lice koje je određeno slobodnom izjavom volje, srodnik ili hranitelj štićenika, osim ako interes štićenika ne nalaže drugačije.

Mišljenje štićenika

Član 127. se dopunjuje članom 127a

Štićenik koji je navršio 10. godinu života i koji je sposoban za rasuđivanje ima pravo da predloži lice koje će mu biti postavljeno za staratelja.

Mišljenje roditelja

Član 127 a

(1) Oba roditelja saglasno ili roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo mogu, u formi testamenta ili javnobeležničke isprave, imenovati osobu za koju smatraju da bi se najbolje starala o detetu.
(2) Kada donosi odluku o stavljanju pod starateljstvo, organ starateljstva dužan je da odluči premaizjavljenoj volji roditelja iz stava 1 ovog člana ukoliko su ispunjene pretpostavke za postavljanje staratelja propisane ovim zakonom..
(3) U slučaju da su roditelji odredili različite osobe svojom izjavom volje, konačnu odluku doneće organ starateljstva uzimajući u obzir slobodne izjave volje oba roditelja.

Inicijativa za izmene i dopune Porodičnog zakona

Poslanik kome je upućeno: Snežana R. Petrović

čeka se odgovor 1 mesec i 22 dana i 15 sati

Poštovani,

U ponedeljak, 14. avgusta 2017. pokrenula sam inicijativu "Naše dete - naša odluka", za izmene i dopune Porodičnog zakona.

Prema aktuelnom Porodičnom zakonu roditelji nemaju pravo da odrede potencijalne staratelje svoje dece u slučaju porodične tragedije, pa je odluka o deci roditelja koji su stradali nesrećnim slučajem ili prirodnom smrću, a koji nisu imali bližu rodbinu - prepuštena samo centrima za socijalni rad. Iako ova deca u velikom broju slučajeva u svom okruženju imaju ljude koji su im bliski i koji bi pristali da o njima vode računa, ona najčešće završavaju u hraniteljskim porodicama ili u domovima za decu bez roditeljskog staranja.

Smatramo da je roditeljima i deci time uskraćeno pravo da donose racionalne odluke o sopstvenoj budućnosti, kao i da se dodatno ugrožava dobrobit dece koja su i inače pogođena smrću u porodici. U posebno su specifičnoj situaciji roditelji dece koja zbog svog zdravstvenog stanja nikada neće moći da brinu o sebi, a koji takođe nemaju nikakvo pravo glasa kada je u pitanju budućnost njihove dece.

Inicijativa “Naše dete -naša odluka” pokrenuta je sa ciljem pružanja šanse roditeljima da za vreme svoga života odrede staratelje svoje dece, s tim što bi konačnu odluku o starateljima - kao i do sada - donosio nadležni Centar za socijalni rad.

Inicijativu sam pokrenula kao građanka Srbije i majka.
Inicijativa je do sada podržana od strane nekoliko desetina organizacija civilnog društva i nekoliko stotina građana i građanki, putem društvenih mreža. Takođe, od kada je pokrenuta, o njoj su objavljena 23 medijska priloga.

Budući da se radi o problematici koja je veoma osetljiva i zahteva širi konsenzus, želim da se obratim Vama kao našem predstavniku u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kako biste se bliže upoznali sa tekstom.
Nadam se da ćete izdvojiti svoje vreme za upoznavanje sa predloženim izmenama i dopunama, budući da se radi o temi koja je u interesu ne samo roditelja i dece već i svih građana i građanki Srbije.

U nastavku možete pročitati Predlog za izmenu i dopunu Porodičnog zakona. Sam tekst Predloga je javan i dostupan svim građanima na Fejsbuk stranici "Naše dete - naša odluka".

Ovim putem Vas pozivam da javno podržite predložene izmene, ali i da svojim predlozima i sugestijama dodatno unapredite postojeći tekst.

Za sva dodatna pitanja i sugestije stojim Vam na raspolaganju. Budite slobodni da mi se obratite na mail [email protected] ili na broj 064 13 22 430.

U isčekivanju Vašeg odgovora, s poštovanjem
Tamara SkrozaPredlog za izmene i dopune Porodičnog zakona

Odluka o stavljanju pod starateljstvo

U ćlanu 125. menja se stav 4. i dopunjuje članom 5.

(1) Odluku o stavljanju pod starateljstvo donosi organ starateljstva.
(2) Odluka o stavljanju pod starateljstvo obavezno sadrži i plan staranja.
(3) Odlukom o stavljanju pod starateljstvo organ starateljstva postavlja staratelja i odlučuje o smeštaju štićenika.
(4) Prilikom odlučivanja o stavljanju pod starateljstvo, organ starateljstva najpre uzima u obzir izjavu volje roditelja koja ispunjava uslove iz člana 127a ovog zakona
(5) U slučaju da ne postoji izjava volje iz člana 127a ovog zakona, organ starateljstva pokušaće da smesti štićenika najpre u srodničku porodicu
(6) Ako štićenik ima imovinu, popis i procenu vrednosti imovine štićenika vrši stalna komisija organa starateljstva.
(7) Način rada, sastav i finansiranje stalne komisije propisuje ministar nadležan za porodičnu zaštitu.


Ko se postavlja za staratelja?

Stav 2. člana 126. se menja i dopunjuje

(1) Za staratelja se postavlja lice koje ima lična svojstva i sposobnosti potrebne za obavljanje dužnosti staratelja, a pristalo je da bude staratelj.
(2) Za staratelja se prvenstveno postavljaju supružnik, lice koje je određeno slobodnom izjavom volje, srodnik ili hranitelj štićenika, osim ako interes štićenika ne nalaže drugačije.

Mišljenje štićenika

Član 127. se dopunjuje članom 127a

Štićenik koji je navršio 10. godinu života i koji je sposoban za rasuđivanje ima pravo da predloži lice koje će mu biti postavljeno za staratelja.

Mišljenje roditelja

Član 127 a

(1) Oba roditelja saglasno ili roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo mogu, u formi testamenta ili javnobeležničke isprave, imenovati osobu za koju smatraju da bi se najbolje starala o detetu.
(2) Kada donosi odluku o stavljanju pod starateljstvo, organ starateljstva dužan je da odluči premaizjavljenoj volji roditelja iz stava 1 ovog člana ukoliko su ispunjene pretpostavke za postavljanje staratelja propisane ovim zakonom..
(3) U slučaju da su roditelji odredili različite osobe svojom izjavom volje, konačnu odluku doneće organ starateljstva uzimajući u obzir slobodne izjave volje oba roditelja.