Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Saša Radulović glasao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao