Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Boško Obradović glasao


usvojen

Nije prisustvovao