Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Marija Janjušević glasala

usvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala