Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miroslav Aleksić glasao

Miroslav Aleksić

Narodni pokret Srbije
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao