Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Sažetak

Predlogom zakona predlaže se izmena načina povećanja iznosa penzija. Prema postojećem rešenju, penzije se mogu povećati samo u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem. Predviđenim izmenama predlaže se vraćanje na sistem usklađivanja sa porastom cena na malo i rastom bruto domaćeg proizvoda (BDP).
Predlagači zakona predlažu i promenu broja i načina izbora članova Upravnog odbora PIO fonda (umesto 7 članova, predlaže se 15 članova), sa težnjom ka većoj zastupljenosti predstavnika zaposlenih i penzionera, a smanjenom ulogom ministarstva.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 210
Protiv: 199
210%
199%
0%

Ključne novine

PROMENA


Nov način usklađivanja, povećanja/smanjenja, iznosa penzija koji bi zavisio od porasta cena na malo i rasta BDP-a.
Upravni odbor PIO fonda ima 15, umesto 7 članova:

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 198
Protiv: 218
198%
218%
0%

Poslednji put ažurirano: 17.09.2023, 08:06