Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Tip akta: Zakon

Oblast: Državna uprava

Status: Usvojen

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Predlagač: Vlada

Sažetak

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Iraka o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša potpisan je u Beogradu 19.01.2017. godine.

Sporazum je usklađen sa odredbama tipskih sporazuma o ukidanju viza na sve vrste putnih isprava.

Predlaže se da se državljani dve strane, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, oslobađaju obaveze pribavljanja ulazne, tranzitne, odnosno boravišne vize za teritoriju države druge strane u periodu do 90 dana.

Državljani država ugovornica dok borave u drugoj državi ugovornici podležu zakonima i propisima te države.

Sporazum se zaključuje na pet godina, sa mogućnošću automatskog produžavanja.
20%
13%
0%

Ključne novine

UKIDANJE VIZA ZA DRŽAVLJANJE SRBIJE I IRAKA ZA PUTOVANJE U SRBIJU I IRAK

- Nosioci diplomatskih i službenih pasoša, obe ugovorne strane, oslobađaju se obaveze pribavljanja ulazne, tranzitne, odnosno boravišne vize u periodu do 90 dana i,

- Nosioci diplomatskih i službenih pasoša, obe ugovorne strane, koji su zaposleni u diplomatskoj misiji, konzulatu ili međunarodnim organizacijama, kao i članovi njihove porodice, koji su nosioci diplomatskih ili službenih pasoša, imaju pravo ulaska i boravka bez vize.
23%
15%
0%

Poslednji put ažurirano: 13.10.2019, 09:46