21. sednica Odbora za spoljne poslove

26.05.2017.

Sednica broj: 21

Predsedavajuci: Žarko Obradović

Odbor: Odbor za spoljne poslove

Na sednici održanoj 26. maja, Odbor za spoljne poslove razmotrio je Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o obavljanju plaćene delatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o bavljenju plaćenom delatnošću članova porodice članova zvaničnih predstavništva dve države i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugal o zapošljavanju članova porodice diplomatskog i konzularnog osoblja.

Članovi Odbora prihvatili su predlog predsednika Odbora prof. dr Žarka Obradovića da se obavi zajednički pretres o sva tri predloga zakona.

Predsednik Odbora istakao je da su sva tri sporazuma tipskog karaktera u kojima se, na recipročnoj osnovi, uređuje obavljanje plaćene delatnosti članova porodica diplomatskih predstavnika između dve zemlje. Osnovni cilj je očuvanje porodičnog života diplomatskih predstavnika, stvaranjem uslova za zapošljavanje članova njihovih porodica, kojima se pritom ukidaju neke od diplomatskih privilegija.

Nakon kraće rasprave, većinom glasova članova Odbora usvojena su sva tri predloga zakona.

U nastavku sednice Odbor je usvojio jednu inicijativu za posete, više izveštaja o realizovanim posetama i konstatovao ostale realizovane kontakte.

Na sednici je formirana i PGP sa Južnoafričkom Republikom, a na predlog Poslaničke grupe Srpska napredna stranka, članovi Odbora izabrali su dr Vladimira Orlića za predsednika PGP.

Sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Dušica Stojković, prof. dr Ljubiša Stojmirović, Jovan Palalić, Milisav Petronijević, Aleksandra Đurović, dr Milorad Mijatović, Marija Obradović, Ljiljana Malušić i Đorđe Vukadinović.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Žarko Obradović.

Prisutni članovi

...

Žarko Obradović

Komunistička partija Socijalistička partija Srbije
...

Dušica Stojković

Srpska napredna stranka
...

Ljubiša Stojmirović

Srpska napredna stranka
...

Jovan Palalić

Srpska napredna stranka
...

Milisav Petronijević

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Aleksandra Đurović

Srpska napredna stranka
...

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Marija Obradović

Srpska napredna stranka
...

Ljiljana Malušić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 26.05.2017, 14:10