Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

Tip akta: Zakon

Oblast: Državna uprava

Status: Usvojen

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Predlagač: Vlada

Sažetak

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša potpisan je 27.04.2016. godine u DŽakarti.

Sporazum je usklađen sa odredbama tipskih sporazuma o ukidanju viza na sve vrste putnih isprava.

Predlaže se da državljanima obe strane ugovornice, nosiocima važećeg diplomatskog i službenog pasoša, prestane obaveza pribavljanja vize za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji druge strane ugovornice za period boravka do 30 dana.

Rok važenja diplomatskih i službenih pasoša državljana ugovornih strana, pre datuma ulaska na teritoriju druge ugovorne strane, ne može biti kraći od 6 meseci.

Sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.
18%
24%
0%

Ključne novine

UKIDANJE VIZA ZA DRŽAVLJANJE SRBIJE I INDONEZIJE ZA PUTOVANJE U SRBIJU I INDONEZIJU

- Državljanima obe strane ugovornice, nosiocima važećeg diplomatskog i službenog pasoša, prestaje obaveza pribavljanja vize za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji druge strane ugovornice za period boravka do 30 dana i,
- Nosioci važećeg diplomatskog ili službenog pasoša druge ugovorne strane, koji se upućuju na dužnost na teritoriju druge ugovornice u svojstvu članova diplomatsko-konzularnog predstavništva ili predstavnika međunarodnih organizacija, članovi njihovih porodica, obavezni su da pre ulaska na teritoriju druge države ugovornice pribave odgovarajuću ulaznu vizu.
25%
16%
0%

Poslednji put ažurirano: 10.10.2019, 00:54