Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o obavljanju plaćene delatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o obavljanju plaćene delatnosti članova porodice članova diplomatskog ili konzularnog predstavništva

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlagač: Vlada

Sažetak

Zapošljavanje članova porodica diplomatskog i drugog osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava dve države ili u misijama pri međunarodnim vladinim organizacijama, do sada nije bila pravno regulisano.

Ovim sporazumom se na recipročnoj osnovi uređuje obavljanje plaćene delatnosti članova porodice članova zvaničnih predstavništava dve države.

Postupak zapošljavanja otpočinje diplomatsko konzularno predstavništvo, koje podnosi zvaničan zahtev za obavljanje plaćene delatnosti Protokolu Ministarstva spoljnih poslova države prijema.

Građanski i upravni imunitet se ne primenjuje za radnje ili propuste ostvarene za vreme obavljanja plaćene delatnosti.

Dozvola za bavljenje plaćenim poslom u skladu sa ovim sporazumom prestaće da važi po prestanku službene funkcije zaposlenog u državi prijema ili ukoliko član porodice više ne živi stalno u zajedničkom domaćinstvu sa članom diplomatskog ili konzularnog predstavništva.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 38
Protiv: 37
38%
37%
0%

Ključne novine

ZAPOŠLJAVANJE ČLANOVA PORODICE DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTAVA SRBIJE I NEMAČKE

- Uređenje zapošljavanja članova porodice članova zvaničnih predstavnika država ugovornica i,

- Ograničavanje građanskog imuniteta članova porodice članova zvaničnih predstavnika država ugovornica.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 31
Protiv: 37
31%
37%
0%

Poslednji put ažurirano: 29.05.2020, 03:45