Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o bavljenju plaćenom delatnošću članova porodice članova zvaničnih predstavništva dve države

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o bavljenju plaćenom delatnošću članova porodice članova zvaničnih predstavništva dve države

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Predlagač: Vlada

Sažetak

Zapošljavanje članova porodica diplomatskog i drugog osoblja diplomatsko-konzularnih predstavništava dve države ili u misijama pri međunarodnim vladinim organizacijama, do sada nije bila pravno regulisana.

Ovim sporazumom se na recipročnoj osnovi uređuje obavljanje plaćene delatnosti članova porodice članova zvaničnih predstavništava dve države.

Postupak zapošljavanja otpočinje diplomatsko konzularno predstavništvo, koje podnosi zvaničan zahtev za obavljanje plaćene delatnosti Protokolu Ministarstva spoljnih poslova države prijema.

Građanski i upravni imunitet se ne primenjuje za slučaj činjenja ili propusta ostvarenih za vreme obavljanja plaćene delatnosti.

U slučaju izvršenja krivičnog dela u vezi sa profesijom, krivični imunitet izdržavanih članova porodice nije na snazi, izuzev u slučajevima od bitnog interesa za državu ugovornicu. Odricanje od imuniteta se ne odnosi na izvršenje kazne.

Dozvola za bavljenje plaćenim poslom u skladu sa ovim sporazumom prestaće da važi po prestanku službene funkcije zaposlenog u državi prijema ili čim korisniku prestane svojstvo izdržavanog lica.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 78
Protiv: 97
78%
97%
0%

Ključne novine

ZAPOŠLJAVANJE ČLANOVA PORODICE DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTAVA SRBIJE I FRANCUSKE

-Uređenje zapošljavanja članova porodice članova zvaničnih predstavnika država ugovornica i,

-Ograničavanje građanskog i krivičnog imuniteta članova porodice članova zvaničnih predstavnika država ugovornica.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 90
Protiv: 88
90%
88%
0%

Poslednji put ažurirano: 18.07.2021, 19:37