Otvoreni Parlament | Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije", Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu)

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva "Elektromreža Srbije", Beograd (Regionalni program energetske efikasnosti u prenosnom sistemu)

Tip akta: Zakon

Oblast: Finansije

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je stupanje na snagu i primena Sporazuma o zajmu, odnosno povlačenje sredstava i izmirivanje dospelih obaveza Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, Beograd, uslovljeno stupanjem na snagu ovog zakona.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Nemačka razvojna banka KfW i Elektromreža Srbije (EMS), zaključile su 01.03.2017. godine Sporazum o zajmu za finansiranje Regionalnog programa energetske efikasnosti u prenosnom sistemu (Program), koji ima za cilj obezbeđenje nacionalne energetske bezbednosti Srbije i zamenu mreže nižeg naponskog nivoa sistemom većeg kapaciteta. Ukupna investiciona vrednost Programa iznosi 29.600.000 evra, a osim sredstava iz predmetnog zajma on će se finansirati i sredstvima donacija i sopstvenim sredstvima EMS-a.

Finansijski uslovi zajma su sledeći: iznos zaduženja je 15.000.000 evra, predviđen je period raspoloživosti zajma do 30. juna 2020. godine, fiksna kamatna stopa od 0,8% godišnje; period dospeća zajma je 12 godina, uključujući period počeka od tri godine, tako da se glavnica otplaćuje u 19 jednakih polugodišnjih rata (prva rata dospeva na plaćanje 30. juna 2020. godine, a poslednja 30. juna 2029. godine); provizija za organizovanje posla se plaća jednokratno i iznosi 0,75% iznosa zajma i provizija na nepovučena sredstva zajma je 0,25% godišnje.

Sporazumom o zajmu predviđeno je da Republika Srbija izda garanciju o plaćanju KfW-u, kao obezbeđenje tog zajma.

Garancija je sredstvo obezbeđenja izvršenja ugovorne obaveze dužnika (EMS) kojim se garant (Republika Srbija) obavezuje prema poveriocu (KfW) da će ispuniti dospelu a neizmirenu obavezu dužnika ukoliko on to blagovremeno ne učini.

Predlogom zakona predviđeno je da Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze EMS po osnovu pomenutog Sporazuma u iznosu do 15.000.000 evra, da prihvata sve odredbe Sporazuma o zajmu i da je saglasna da garantuje za sve obaveze koje iz njega proističu. To znači da ukoliko EMS svoje ugovorne obaveze ne bude blagovremeno izvršavao, Republika Srbija je dužna je izvrši obaveze umesto njega, što se odnosi kako na isplatu glavnice, tako i na kamate, provizije i ostale troškove.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu predviđeno je izdavanje predmetne garancije u iznosu do 15.000.000 evra.

Sporazumom o zajmu određeno je da on stupa na snagu kada Garancija o plaćanju stupi na snagu, a kako Srbija garanciju izdaje u formi zakona, Sporazum će stupiti na snagu osmog dana od datuma objavljivanja Zakona o davanju garancije u Službenom glasniku.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 101
Protiv: 101
101%
101%
0%

Ključne novine

DRŽAVA SRBIJA POSTAJE GARANT ZA KREDIT PREDUZEĆU ELEKTROMREŽE SRBIJE

- Republika Srbija preuzima obavezu da, ukoliko EMS blagovremeno ne izvrši svoje ugovorne obaveze iz Sporazuma o zajmu, zaključenog sa Nemačkom razvojnom bankom KfW u iznosu do 15 miliona evra, kao garant izmiri obaveze EMS
- Republika Srbija ima pravo regresa – povraćaja datih sredstava od EMS.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 88
Protiv: 105
88%
105%
0%

Poslednji put ažurirano: 26.10.2021, 17:43