Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija za Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija za Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V

Sažetak

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017.godinu odobreno je zaduživanje Republike Srbije kod Nemačke razvojne banke (KfW) radi obezbeđivanja zajma u iznosu do 17.000.000 evra čija će se sredstva koristiti za sprovođenja Programa vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine faza V (u daljem tekstu: Program).

Programom je predviđeno sprovođenje investicionih mera za unapređenje zastarele komunalne infrastrukture kojom se naseljenim mestima obezbeđuje dovoljna količina kvalitetne vode za piće, a privredi nesmetano snabdevanje potrebnim količinama vode za proizvodnju.

U ovom Programu učestvuju: Knjaževac, Paraćin, Vrbas i Kikinda i finansiraće će se rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, novi objekti/instalacije sistema vodosnabdevanja i njihova optimizacija, kao i troškovi pripreme, kooridinacije i nadzora u sprovođenju projekata. rekonstrukcija mreže za vodosnabdevanje i kanalizacione mreže, rekonstrukcija magistralnih ili transportnih cevovoda, izgradnja bunara, izgradnja pumpnih stanica, izgradnja rezervoara, ugradnja velikih merača i vodomera u domaćinstvima i proširenje ili izgradnja postrojenja za preradu vode uz tehnologiju za kontrolu i nadzor.

Iznos zajma je 17.000.000 evra; Zajam se može koristiti do do 30. decembra 2021. godine, uz mogućnost da se, po potrebi, ovaj rok naknadno produži. Period otplate zajma je 15 godina, uz uključen period počeka od 5 godina, tako da prva rata otplate glavnice dospeva 30. maja 2022. godine a poslednja 30. maja 2032. Godine, uz kamatnu stopu od 1,1% godišnje;

Zajmoprimac – Republika Srbija će sredstva zajma u celosti preneti na korišćenje gradovima/ opštinama i njihovim komunalnim preduzećima kao agencijama za sprovođenje projekta i to, 70% u vidu zajma a preostalih 30% u vidu donacije. Otplatu zajma prema KfW-u u skladu sa Ugovorom o zajmu vršiće zajmoprimac, dok će gradovi/opštine i njihove agencije za sprovođenje projekta biti u obavezi da Republici Srbiji otplate 70% zajma i obezbede sredstva za plaćanje dospelih rata za otplatu u skladu sa utvrđenim planovima otplate koje će naknadno zaključiti sa Republikom Srbijom.

Od navedenog Zajma, za Kikindu je opredeljeno 6.000.000 evra (4.200.000 evra u vidu pozajmice i 1.800.000 evra kao bespovratna sredstva), Vrbasu 4.100.000 evra (2.870.000 u vidu pozajmice i 1.230.000 evra kao bespovratna sredstva), a Knjaževcu i Paraćinu po 3.450.000 evra (2.415.000 evra kao pozajmica i 1.035.000 evra kao bespovratna sredstva).

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 82
Protiv: 92
82%
92%
0%

Ključne novine

ZAJAM OD 17 MILIONA EVRA ZA VODOVODE U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA

Republika Srbija uzima zajam od 17 milona evra za rekonstrukciju vodovodne mreže u Knjaževcu, Paraćinu, Vrbasu i Kikindi od nemačke banke KfW

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 73
Protiv: 101
73%
101%
0%

LOKALNE SAMOUPRAVE OD ZAJMA DOBIJAJU 30 % BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Iz Zajma Kikinda dobija 6 milona evra, Vrbas 4,1 milion evra, Knjaževac I Paraćin po 3,45 milona evra. Navedeni gradovi dobijaju 70% sredstava kroz kredit koji vraćaju Srbiji, a 30 % bespovratno.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 70
Protiv: 101
70%
101%
0%

Napomene

Za sprovođenje i nadzor su nadležni: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo finansija.


Poslednji put ažurirano: 19.09.2021, 19:27